Vastutustundlik investeerimine — Mandatum Life

Mandatum LifeMandatum Life

Vastutustundlik investeerimine

Teenused

Raha käivitab muutused

Igal investoril on oma valikute kaudu võimalus mõjutada, kuidas ühiskonnas probleeme lahendatakse, ning aidata kaasa keskkonnakahjude vähendamisele. Investeerides vastutustundlikesse ettevõtetesse on võimalik mõjutada ka ülejäänud ettevõtteid oma äri vastutustundlikumaks muutma. Kliimamuutuste ohjeldamine on üks kiiremini kasvavatest investeerimistrendidest.

Ole teadlik ja tee vastutustundlik valik

Mandatum Life'i eesmärk on kasvatada klientide teadlikkust vastutustundliku investeerimise vajalikkusest ja tasuvusest. Mandatum Life'i vastutustundiku investeerimise strateegia eesmärk on soodustada parimate etteõtete pikaajalist tootlust. Investeerides vastutustundlikesse ettevõtetesse saab nende edule märkimisväärselt kaasa aidata.

Mandatum Life investeerib klientide varasid vastutustundlikult.

Vastutustundlikkus on meie riskide haldamise protsessis kesksel kohal. Oleme allkirjastanud ja juhindume ÜRO vastutustundlikku investeerimise põhimõtetest (PRI).

Kuidas see meie investeerimisotsuseid mõjutab?

Mandatum Life lähtub investeerimisotsuseid tehes ettevõtete mõjust keskkonnale, sotsiaalsest vastutusest ja vastutustundlikust juhtimisest (ESG). Mandatum Life Varahaldus sätestas vastutustundliku investeerimise põhimõtted (PRI) juba 2011. aastal ning on ühtlasi Soome Vastutustundliku Investeerimise Foorumi (FINSIF) liige. Samuti hallatakse klientide varasid vastutustundliku investeerimise ja ESG põhimõtete järgi.

Aastal 2016 liitus Mandatum Life’i varahaldus Montréali süsinikukokkuleppega ning mõõdab igal aastal oma investeerimisportfelli süsinikujalajälge.

Väljavõte 2018. aasta tulemustest (sulgudes eelmise aasta võrdlusandmed)

  • Investeeringute süsinikujalajälg: 1 151 030 CO2 ekvivalenttonni (980 257)
  • Investeeringute süsinikujalajälg varade suuruse kohta: 319 CO2 ekvivalenttonni iga investeeritud miljoni kohta (330)
  • Aktsiainvesteeringute süsinikujalajälg varade suuruse kohta: 109 CO2 ekvivalenttonni iga investeeritud miljoni kohta  (95)
  • Püsituluinvesteeringute süsinikujalajälg varade suuruse kohta: 432 CO2 ekvivalenttonni iga investeeritud miljoni kohta  (527)
  • Süsinikujalajälg -12% võrreldes indeksiga
  • Investeeringute keskmine süsinikuintensiivsus: 247 COiga miljoni euro käibe kohta, mis on 3% üle võrdlusindeksi taseme

Iga investeerimisfondi süsinikujalajälg on ära märgitud kuuülevaadetes. Meie vastutustundliku investeerimise aruanne on osa Sampo Grupi ettevõtte vastutuse aruandest

Kuidas edendada vastutustundlikku investeerimist?

Mandatum Life’i varahaldus liitus 2015. aasta septembris rahvusvahelise investorite võrgustikuga Portfolio Decarbonization Coalition, mis keskendub vastutustundlike investeeringute üleilmse mahu suurendamisele ning investorite teadlikkuse tõstmisele süsinikjalajälest ja selle mõõtmisest.

Pariisi kliimakonverentsi järgselt kutsus Mandatum Life 2015. aasta sügisel ellu vastutustundliku investeerimise seminari, kus osalesid Soome ja muu  maailma investeerimisasjatundjad ning arutasid kliimamuutustest tulenevaid riske investoritele. Tulevaisuus-nimelist seminari on Helsingis korraldatud neli aastat ning sel on tähtis roll vastutustundlike investeeringutega seotud küsimuste tõstatamisel ja tõlgendamisel.

Kui teil on küsimusi, siis olete alati teretulnud meiega ühendust võtma, sest vastutustundlikkus on meie südameasi.

Tutvu Mandatum Life´i vastutustundliku investeerimise põhimõtetega (inglise keeles)

Uudised

Future Climate – indeksportfell

ML Future Climate indeksportfell annab klientidele tõhusa võimaluse vähendada investeeringutega kaasneva süsnikujalajälje suurust. Antud portfelli eesmärgiks on saavutada tavapärane aktsiaturu tootlus 50% väiksema süsinikujalajäljega. See on saavutatud nõnda, et iga tööstusharu lõikes on jäetud välja antud valdkonna enim saastavad ettevõtted.

Fondi info »

Kuidas saab investor valmistuda kliimariskideks

Kliimamuutuse mõju vähendamine on üks kiiremini kasvavatest investeerimistrendidest. Maximilian Horsteri välja arendatud tööriistad aitavad investoril mõõta oma varade keskkonnamõjusid ja hinnata kliimariski mõju oma portfellile.

Loe artiklit »

Soovid investeerida vastutustundlikult?

Jäta oma kontaktandmed, et Mandatum Life nõustaja saaks Sinuga ühendust võtta ja rääkida vastutustundliku investeerimise võimalustest Mandatum Lifes.

Jäta oma kontaktandmed »

Soovin tulla nõustamisele

Helista meile 681 2300 või täida kontaktvorm


Täites kontaktvormi annad oma nõusoleku, et Mandatum Life töötleb sisestatud isikuandmeid nõustamisele kutsumise eesmärgil. Oma kehtivate lepingutega seotud korraldusi saad edastada klienditeeninduskeskkonnas E-life.

Soovin saada turundusteavet Mandatum Life’i toodete ja teenuste kohta.

Mandatum Life annab teada, et sul on alati võimalus oma nõusolek tagasi võtta, saates sellekohase teate e-postiga aadressile info@mandatumlife.ee.

Lisainfo: loe privaatsuspoliitikat.

Täname! Võtame Sinuga peagi ühendust.
Captcha failed. Please try again.