Turuülevaade: Unustatud inflatsioon

Aasta olulisim investeeringute tootlust mõjutav tegur on olnud turuintressimäärade langus. Selle taga on majanduskasvu aeglustumisest tingitud madalamad inflatsiooniootused ja nendega kaasnenud keskpankade täiendavad ergutusmeetmed. Praeguse seisuga ei ole oodata inflatsiooni märkimisväärset tõusu, järelikult pole ka tõususurvet intressimääradele. See loogika ei pruugi aga paika pidada.

turuülevaade detsember

Selle aasta olulisim investeeringute tootlust mõjutav tegur on olnud turuintressimäärade langus. Selle taga on majanduskasvu aeglustumisest tingitud madalamad inflatsiooniootused ja nendega kaasnenud keskpankade täiendavad ergutusmeetmed. Ka järgmisel aastal on varaklasside tootluse arengu – nii tõusu kui languse – peamine mõjutaja turuintressimäärade areng. Praegu üldiselt ei usuta, et inflatsioon märkimisväärselt tõuseb, ja sellest tulenevalt ei ole ohtu ka intressimäärade tõusuks. See loogika ei pruugi aga paika pidada.

Majanduskasvu nõrgenemine avas keskpankade rahakraanid

Globaalne majanduskasv on viimase aasta jooksul märkimisväärselt nõrgenenud. Selle peamine põhjus on Hiina majanduse struktuurimuutused, mille eesmärk on suunata majandust vähem saastava ja majanduskasvu seisukohalt jätkusuutlikuma kasvumudeli suunas, kus võtmerollis on teenindussektor. See on aeglane ja pikaajaline muutus, mis juhib Hiina majanduse varasemast tagasihoidlikumale kasvuteele. Hiina majanduskasvu survestab ka üldine kulutaseme tõus, mis muudab tööstustoodangu kasvu ja uute tööstusettevõtete rajamise Hiinas vähem atraktiivseks. Suuremates linnades rakendatud meetmed eluasemete hinnatõusu pidurdamiseks on aeglustanud linnastumist. Ka kaubanduspoliitikast tulenevate siirdekulude tõus on sellesse arengusse oma panuse andnud.

Nende tegurite vastukaaluks ja majanduskasvu languse kontrolli alla saamiseks on Hiina administratsioon tõhustanud rahalisi stiimuleid, leevendades pankade reservinõudeid ja seeläbi langetades ka tarbijate laenukulusid. Finantsstiimulite pakkumise tegi võimalikuks inflatsiooniootuste püsimine langustrendis ja kontrolli all. Aasta esimesel poolel võetud meetmete positiivne mõju oli märgatav juba sügisel Hiina majandusaktiivsuse ja impordinõudluse stabiliseerumise näol.

Teine globaalset majanduskasvu aeglustav tegur on ülemöödunud aastal Ameerika Ühendriikides tehtud maksukärbete stimuleeriva mõju nõrgenemine. Maksukärbetele 2018. aastal järgnenud majanduskasv on stabiliseerunud ja USA majandus on tagasi jõudnud umbes 2%-lise struktuurse kasvu teele. Vaatamata nõrgenenud ja ajaloolises plaanis mõõdukale majanduskasvule on USA tööturg endiselt väga tugev, mida rõhutavad novembri tugevad tööhõivenäitajad. Töötus on viimase 50 aasta madalaim ja palgad kasvavad keskmiselt 3% aastas. Head uudised on seega USA majanduse tugisambad, pidades silmas tarbijaid ja tarbijanõudlust.

 

Inflatsioon võib turge üllatada

Vaatamata globaalse majanduskasvu nõrgenemisele on inflatsioonisurve nii Hiinas kui ka USA-s tõusuteel (joonis 1). Kummaski riigis ei ole viimase aasta jooksul täheldatud tarbijahinnaindeksite ja palgasurve langust, mis tavaliselt käib kaasas majanduskasvu nõrgenemisega. Hiinas on inflatsioonisurve peamine tõstja riigis möllavast sigade Aafrika katkust tingitud sealihahindade järsk tõus. Ehkki seda võib pidada ajutiseks ja lokaalseks nähtuseks, näitab see hästi, kui haavatav ja aldis on Hiina majandus nii sisemiste kui ka väliste inflatsioonitegurite mõjudele.

Joonis 1: Tarbijahinnaindeksite areng Hiinas ja USA-s 2012-2019

Joonis 1: Tarbijahinnaindeksite areng Hiinas ja USA-s 2012-2019

Ameerika Ühendriikides on keskpanga taaskäivitatud stimuleerivad meetmed kantud mõttest, et keskpanga eesmärkidest tunduvalt kõrgem tööturu kulusurve ei kajastuks märkimisväärselt ülejäänud majanduses üldise inflatsioonitõusuna. Turgudel paistab valitsevat üldine seisukoht, et inflatsioon jääb ka edaspidi tagasihoidlikuks. Kui globaalne majandusaktiivsus stabiliseerub, nagu praegused märgid näitavad, või isegi tõuseb, on tõenäoline, et see tendents pannakse proovile investeerimisturgudel. Praktikas tähendaks see intressimäärade pöördumist vähemalt inflatsioonile vastavale tõusule. Teine keskpanga sagedamini kasutatav inflatsioonimõõtur, optsioonituru arvestuslik inflatsiooniootus 5 aasta pärast algavaks 5-aastaseks perioodiks, on siin juhtnööriks (joonis 2).

 

Joonis 2: Investeerimisturgude hinnastamise inflatsiooni ootus 2012-2019

Joonis 2: Investeerimisturgude hinnastamise inflatsiooni ootus 2012-2019

Intressimäärade languse pärituul vaibub

Kui vaadata investeerimiskeskkonda globaalsete inflatsioonitrendide valguses, ei ole tuleval aastal oodata üldise intressimäärade languse hoogustavat mõju investeerimisturgudele. Aktsiaturgude areng sõltub tänavusest palju enam globaalse majanduskasvu arengust, mis loob eeldused ettevõtete kasumlikkuse parandamiseks. Võlakirjainvesteeringute jaoks on keskkond keeruline.

Inflatsioonilises keskkonnas on investoritel soovitatav eelistada valikulisi aktsiainvesteeringuid, vältida kõrge intressiriskiga võlakirjainvesteeringuid ning tõsta ülekaalu investeeringud reaalvarasse ja teistesse alternatiivsetesse investeerimisobjektidesse. Portfelli struktuuri seisukohalt on see hea lähtekoht järgmise aasta investeerimiskeskkonda silmas pidades.

Oleme fikseeritud tulumääraga investeeringute puhul säilitanud mõõduka intressiriski, sest usume, et kompensatsioon ülemäärase intressiriski võtmise eest on praegu vähene. Oktoobris-novembris töötas madal intressirisk hästi, kui intressimäärad olid kerges tõusus. Aktsiaturgude hinnatase on pisut kõrgem ajaloolisest keskmisest ning aktsiahindade tõus ei saa toetuda hindamistegurite tõusule. Seetõttu eeldab aktsiakursside tõus kasumite jätkuvat kasvu. Me ei ole oma aktsiariske märkimisväärselt suurendanud, sest ettevõtete järgmise aasta kasumite kasvuprognoosid näivad olevat ülioptimistlikud ja neid tuleb ilmselt allapoole korrigeerida.


Similar articles