Turuülevaade: tulemuste hooaeg jätkub

Mis põhjustas toornafta hinna ajaloolise languse USA-s? Kuidas mõjutab piirangute kaotamine turgude arengut? Milliseks kujuneb tulemuste hooaeg koroonaajal? Mida peaks majanduses sel nädalal jälgima? Need ja teised ajakohased majandust ja turge puudutavad küsimused ootavad vastuseid.

viikkokatsaus

Eelmine nädal oli aktsiaturgudel kahetine. Nädala alguses turud langesid, kuid nädala lõpuks pöördusid tõusu. Mis on selle taga?

Aktsiaturgude langus eelmise nädala alguses on osaliselt seletatav nafta hinna langusega. Esmaspäeval, 20. aprillil langes USA peamise naftakaubanduse instrumendi WTI toornafta futuuri maikuu hind negatiivseks. WTI (West Texas Intermediate) on Ameerika Ühendriikides kasutatav nafta võrdlushind.

Harukordse hinnalanguse peamine põhjus oli mõnede investorite vajadus müüa oma futuurpositsioonid viimasel minutil enne lepingu lõppemist. WTI futuur on füüsiliselt arveldatav kauplemisvahend ehk nafta tarnitakse futuuri valdajale pärast futuurlepingu aegumist. Investorid ei pea siiski füüsilist naftat ostma, kui neil puuduvad võimalused seda ladustada.

Naftaturul valitseb praegu ülepakkumine ning see jätkub. Põhjuseks on nõudluse märkimisväärne langus, mis on tingitud liikumis- ja ettevõtluspiirangutest kogu maailmas. Kuna nafta tootmine ületab jätkuvalt nõudlust, hakkavad laod täis saama ning praeguse olukorra jätkudes ammendub toornafta ülemaailmne ladustamisvõimsus lähikuudel. Ülepakkumist ei ole võimalik järsult peatada, seega on kuni mai lõpuni naftaturgudel oodata tavapärasest rohkem hinnakõikumisi.

Eelmisel nädalal algas tulemuste hooaeg. Millised on tegelikud tulemused analüütikute ootustega võrreldes?

Praeguseks on umbes veerand ettevõtetest oma tulemused avaldanud ning need on oodatust pisut madalamad.

USA-s on ettevõtete tulemused seni analüütikute prognoosidest nõrgemaks osutunud, ehkki ettevõtete käibe kasv oli oodatust suurem. Näiteks tehnoloogia-, tervishoiu- ja esmatarbekaupu tootvad ettevõtted on raporteerinud oodatust paremaid müüginäitajaid. Samas on pangandussektoris suurendatud laenukahjumite eraldisi, mis avaldab mõju tulemustele.

Euroopas on ettevõtete tulemused siiani analüütikute prognoose ületanud. Keskmine kasumikasv ületab turuprognoose, kuigi näitajad on tugevalt alla keskmise. Ka Euroopas on praeguses turuolukorras kõige paremini hakkama saanud defensiivsed sektorid nagu tervishoid ja esmatarbekaubad.

Kokkuvõttes paistab viimase kuu jooksul toimunud järsk turgude tõus siiski tasanduvat. Defensiivsed sektorid on investorite seas endiselt populaarsed.

Miks jälgitakse nüüd eriti tähelepanelikult oma tulemused avaldanud ettevõtete väljavaateid?

Tegelikest tulemustest rohkem pööratakse turgudel praegu tähelepanu ettevõtete tulevikuväljavaadetele. Viimastel nädalatel on enamik börsiettevõtteid korrigeerinud oma varasemaid suuniseid selle aasta väljavaadete osas ning andnud tuleviku kohta vaid ebamääraseid vihjeid. Investorid ootavadki sellelt tulemuste hooajalt eelkõige juhiseid ja kommentaare edasise arengu kohta.

Turgudel eeldatakse, et esimese kvartali tulemused mõnevõrra nõrgenevad, kuid liikumis- ja ettevõtluspiirangud ning nõudluse vähenemine kajastub täiel määral ilmselt alles teise kvartali tulemustes.

Covid 19 viirusesse nakatumise globaalne kasvutempo jätkab langemist ning piiranguid leevendatakse järk-järgult. Kuidas mõjutab piirangute kaotamine turgude arengut?

Majanduse areng sõltub nüüd ennekõike sellest, kui kiiresti on võimalik piiranguid kaotada ja majandust avada. Kui see õnnestub hoogsas tempos, võib kolmas kvartal tuua juba positiivseid uudiseid ettevõtete majandustulemuste kasvust.

Liikumis- ja ettevõtluspiirangute kaotamine on tõenäoliselt siiski pikk protsess, mida varjutab nakatumiste uue tõusulaine oht.

Piirangute ja nende kaotamise tingimustes tegutseb lääneriikide majandus alavõimsusel ilmselt vähemalt varasügiseni. Tööstuses taastub tootmisvõimsuse rakendusaste tõenäoliselt kiiremini, teenindusmahtude taastumine on aeglasem.

Hiinas aeglustab pandeemia negatiivne majandusmõju riigi selle aasta majanduskasvu eeldatavasti umbes nelja protsendipunkti võrra.

Milliseid majandusuudiseid tuleks sel nädalal jälgida?

Sel neljapäeval, 30. aprillil, toimub Euroopa Keskpanga koosolek. Kohtumist jälgitakse tähelepanelikult, sest EKP peaks eelduste kohaselt teatama võimalikest lisameetmetest võlaturgude toetamiseks.

Lõuna-Euroopa riigivõlakirjade tootlus on tõusuteel, kajastades epideemia negatiivsete majandusmõjude hinnastamist. Eelkõige on tõusnud Itaalia valitsusvõlakirjade riskipreemia. Saksamaa riigivõlakirjade tootlus on stabiilne.

Sel nädalal avaldab oma tulemused ka suur hulk ettevõtteid nii USA-s kui Euroopas.


Similar articles