Turuülevaade: prognoosid ebakindluse, hirmu ja tulude kasvu kohta

article

Väljakutseid pakkunud investeerimisaasta on nüüdseks lõppenud. Nõrga vahetuskursi arengu tulemusena on aktsiate hindamise koefitsiendid aasta algusega võrreldes hinda kiiresti allapoole korrigeerinud. Uue aasta tulemuste prognooside valguses kaupleb S&P 500indeks USA-s 15,5-kordse hindamiskoefitsiendiga, mis hakkab selles tsüklis taas odavamapoolne olema. Intressiturul on ettevõtluslaenude krediidiriski preemiad investorite ärevuse tagajärjel tõusnud.

EKP otsustab uuel aastal ära pankadele pakutava soodsa laenuprogrammi, niinimetatud TLTRO-programmi jätkamise, programmi pikendamine ongi üks järgmise aasta huvipakkuvamatest küsimustest. TLTRO-programmi abil on eriti Lõuna-Euroopa pangad saanud juurdepääsu EKP-poolsele rahastamisele ning see on kergendanud pankade murekoormat.

Kui programmi ei jätkata, peavad pangad
tuginema taas turu rahastamisele.

TLTRO-programm on üle 700 miljardi euro suurune, mis ei ole väike asi.  Kui programmi ei jätkata, peavad pangad taas tuginema puhtalt turu rahastamisele. Muuhulgas tähendaks see covered bond-turule märkimisväärset lisapakkumist ning pankade krediidiriski preemiate lisatõusu.

Kõik teed viivad Rooma

Suurbritannia punnitatud  EL-ist lahkumine ehk brexit on põhjustanud EL-i otsustajatele peavalu juba paar aastat, kuid samal ajal kummitab euroala juhtide meeli endisest tugevamini Itaalia küsimus.

Itaalia sisemajanduse kogutoodang kukkus kolmandas kvartalis -0,1 protsenti, peamiselt kodumajapidamiste endisest väiksema tarbimise tagajärjel. Itaalia tööstusettevõtete usaldusväärsust mõõtev PMI-indeks langes novembris juba 48,6-ni, mis räägib selgelt nõrgenevatest majanduslikest väljavaadetest. Itaalia majanduse kehvast olukorrast tuleb aina rohkem viiteid, samal ajal kui riik oma eelarvedefitsiiti kasvatab.

Lõviosa meie fikseeritud tulumääraga investeeringutest on
endiselt Põhjamaades ettevõtluslaenudes.

Itaalia pangad on endiselt EKP TLTRO programmi suurimad kasutajad. Itaalia püsibki lisaks oma eelarvevaidlustele ka euroteemalistes uudispealkirjades samal ajal kui kui kogu Euroopas valmistutakse järgmise aasta EL-i valimisteks.

Endiselt ei ole meie intressiportfellis Euroopa riigilaene: madala riskiga riigilaenude intressid on liiga madalad ja teisest küljest ei ahvatle ka Itaalia olukord. Lõviosa meie fikseeritud tulumääraga investeeringutest on endiselt Põhjamaades ettevõtluslaenudes.

Vaherahu kaubandussõjas

G20 kohtumise järel kuulutati USA ja Hiina kaubandussõjas välja vaherahu. Osapooled võtsid aega läbirääkimisteks, mille ajal kummalgi poolel tariife ei tõsteta.  Kui kokkuleppele ei jõuta, on USA valmis kehtestama lisatolle.

Täiemahuline kaubandussõda lõikaks hõlpsasti maha pool protsenti 2019. aasta maailma SKP kasvust. Praegusel hetkel – ilma täiemahulise kaubandussõja mõjudeta – näib maailma majandus järgmisel aastal kasvavat umbes 3,5 protsenti. See oleks endiselt tõeliselt hea majanduskasvu tempo. Ebakindlus siiski närib: ettevõtted tõid kolmanda kvartali majandustulemusi avaldades üha enam välja kaubandussõja mõjusid. Juba on selge, et praeguseks on külmutatud investeeringuid kogu maailmas, sest kaubavahetust ja kaubatransporti puudutavate tollide lõpliku suuruse osas valitseb märkimisväärne ebakindlus.

Nii on ka aktsiaturgudel iseenesest tugeva kolmanda kvartali tulemusperioodi järel viimasel ajal tulemusennustusi langetatud. Uueks aastaks ennustatakse endiselt S&P 500 indeksi ettevõtetele USA-s umbes 10-protsendilist tulemuse kasvu, mis on iseenesest tugev tase. Müügikasv oli USA-s kolmandas kvartalis 9 protsenti, mis räägib tugevast reaalmajanduse nõudlusest. Kui mujal kõigutatakse globaalset majandust kaubandussõja teemadega, väheneb USA-s endiselt tööpuudus ning siseturu nõudluse on endiselt tugev. USA eluasemeturg on, tõsi küll, juba rahunemisfaasis, sest ehitajate usalduse langus ja intresside tõus jahutab tundeid.

Kokkuvõttes minnakse uuele aastale vastu senisest ebakindlamas turukeskkonnas. Meie positsioon aktsiate suhtes on varasemast kaitsvam. Teisest küljest on sügisene kursilangus muuhulgas Euroopa aktsiaid märkimisväärselt odavdanud. Mis puutub riskide võtmise valmisolekusse, siis  ahnus võidab hirmu varem või hiljem, kuid poliitilised riskid võivad ahnust veel mõnda aega kontrolli all hoida. Ettevõtted aga kohanevad uuenenud turukeskkonnaga kiiresti, kui reeglid ja raamistik on paika pandud. Heade ettevõtete tulemuse areng ja kursitõus tulevad siis järele.

Juhani Lehtonen
Intressi-investeeringute juht
Mandatum Life

Juhani Lehtonen Fotod: Mandatum Life


Similar articles