Turuülevaade: naasmine uude normaalsusse

Kui suvekuudel koroonakriis taandus, kinnitus mõte jõudmisest uude normaalsusse. Riskivaba intress ja sellest tulenev diskontomäärade langemine ei ole siiski piisav põhjendamaks taevastesse tõusvaid hindamistasemeid.

CAROLUS REINCKE, TOPIAS KUKKASNIEMI

turuülevaade_september

 

Koroonaviiruse taandumine tekitas mitmes riigis investeerimisturgudel rahulikuma suve juba sel määral, et turgudel sündis lootus naasta uude, madalatest intressidest kantud normaalsusesse.

Koroonaviiruse tõttu on uus normaalsus saanud uusi tähendusi, kuid pärast finantskriisi viidatakse selle väljendiga keskkonnale, kus keskpankade poolt rakendatud jõulised elavdamismeetmed surusid intressid madalale ja suuremaid kasumeid igatsevad investorid olid sunnitud otsima investeerimisobjekte intressiturgude asemel aktsiaturgudelt ja alternatiivsetest investeeringutest. Käesolevas artiklis kasutame seda mõistet koroonakriisile eelnenud perioodil kehtinud tähenduses.

USA-s püüdis keskpank aastatel 2017-2019 baasintressimäära korduva tõstmise ja oma bilansi tasapisi kahanemisega uuest normaalsusest vabaneda. Koroonakriisi alguses viidi baasintressi kiiresti nulli ja keskpank alustas massiivset rahapoliitilist elavdamist. Samas ei olnud Euroopa Keskpank koroonakriisi vallandudes jõudnud baasintressimäära tõstmisega isegi mitte algust teha.

Kui suvekuudel koroonakriis taandus, kerkis esile uude normaalsusse naasmise mõte. Mõte sai toetust USA keskpanga septembrikuisel koosolekul, kus juhtkonna avaldatud hinnangud baasintressimäära tulevaste aastate taseme kohta tugevdasid turu ootusi, et baasintressimäär hoitakse tõenäoliselt nullis vähemalt kuni 2023. aastani. Naasmine uude normaalsusse on ilmselt üks käesoleva aasta investeeringuturgude põhiteemasid, mõistagi koroonaviiruse kõrval.

Aktsiaturge kõigutavad tehnoloogiaettevõtted

Tehnoloogiaettevõtetele on koroonast märgistatud aasta tugeva jälje jätnud. Juba enne koroonaviiruse levikut suurepäraseid kasumeid näidanud tehnoloogiaettevõtted kerkisid kevadtalvel investorite soosingusse, kuna neid ettevõtteid pandeemia otseselt ei ohustanud ja tulevikuväljavaated olid pigem positiivsemad, kuna inimeste vaheline suhtlus, ostmine ja müümine ning meelelahutus kolisid üha enam võrguplatvormidele.

Tehnoloogiaettevõtete kursi tõusu võib põhjendada ka uue normaalsusega. Kuna intressitase püsis madalal varasematest ootustest kauem, on ka riskivaba intress madalam, mis omakorda tõstab kasvule orienteeritud ettevõtete tulevaste kassavoogude praegust väärtust. Seega nende tehnoloogiaettevõtete, mille kasvuprognoosid on head ning mille väärtus põhineb suures osas tulevasel kasvul, teoreetiline väärtus tõuseb. Sama väide kehtib teatud piirini ka teiste valdkondade puhul: kui intressitulude väärtus on madalal, on ka aktsiainvestorite seisukohalt õigem rahulduda madalama tuluootusega, mis teistpidi võttes tähendab veidi kõrgema hindamistaseme aktsepteerimist.

Riskivaba intress ja sellest tulenev diskontomäärade langemine ei ole piisavad põhjendused taevastesse kõrgustesse tõusvate hindamistasemete tekkele. Investorid hakkasid septembris arutama, kas tehnoloogiaettevõtete eest käidi tulevikuprognoosidele toetudes ehk liiga palju raha välja. Kõige selgepiirilisem ilming septembrikuu jooksul tekkinud kursimuutustes oli rõhuasetuse nihkumine USA tehnoloogiasektorisse. Teistes valdkondades nii jõulisi muutusi ei nähtud ja teisalt on ka Euroopa ja arenevate turgude tehnoloogiaettevõtete aktsiakursid Ameerika kurssidest laugemalt langenud.

Naasmine uude normaalsusse on ilmselt üks käesoleva aasta investeerimisturgude põhiteemasid, mõistagi koroonaviiruse kõrval.

Turuspekulatsioonides on kursside muutustele mitmeid võimalikke põhjendusi pakutud. Kevadel on väikeste tehingute osakaal kõikidest optsioonitehingutest mõnevõrra kasvanud, mis viitab sellele, et optsioonitehingutes osalevate väikeinvestorite arv on kasvanud. Üheks kursimuutuse põhjuseks ongi pakutud aktsiaoptsioonide tähtaegade saabumist septembrikuus, mitmed väikeinvestorid on sulgenud oma positsioonid ja jätnud järgmised, detsembrisse jääva tähtajaga optsioonid soetamata. Teisalt on põhjuseks pakutud ka üksikute suurinvestorite kasumite välja võtmist ning kolmanda kvartali lõpu lähenemist, see on periood, mil suured pensionifondid tavaliselt oma portfelle tasakaalustavad. Kui kevadine kursside tõus oli tugevasti tehnoloogiaettevõtete poole kaldu, siis tasakaalustamise käigus on suuremad müügitehingud keskendumas tehnoloogiasektorisse.

Praegu on korrigeerivate toimingute põhjusi ja ulatust veel raske hinnata. Oleme USA tehnoloogiasektori osas ettevaatlikud olnud ning vähendasime septembris oma osalust selles sektoris veelgi. Paneme aktsiainvesteeringutes põhirõhu pigem stabiilsetele valdkondadele ja ettevõtetele.

Fikseeritud tulumääraga investeeringute puhul kanname äririski, mitte intressimäärariski

Fikseeritud tulumääraga investeeringute investorite jaoks tähendab uus normaalsus varasemast madalamat kasumiootust ning vähenenud võimalusi. Ärilaenude riskipreemiad on vähenenud ja hinnad keskpankade elavdava rahapoliitika ja väärtpaberite ostuprogrammide tõttu kenasti tõusnud. Eriti just väikese riskiga investment grade -klassifikatsiooni alla kuuluvad laenud on juba kallivõitu ning kasumi ja riski vaheline suhe ei ole atraktiivne.

Fikseeritud tulumääraga investeeringute investorite jaoks kõige atraktiivsemad võimalused peituvad praegu kõrgema riskiga high yield -võlakirjades ning teatud turgudel, mis on mõne suurema investori luubi all, näiteks Euroopa tagatisega laenude turgudel. Nendel turgudel on investoril põhjust olla valiv ning pöörata tähelepanu ettevõtte hoolikale analüüsile.

Fikseeritud tulumääraga investeeringute rõhuasetus on meie kodumaistel turgudel Skandinaavia ettevõtetes, mida me hästi tunneme ja mille tootlikkuse potentsiaal on suhtelises vaates hea. Me ei investeeri kehva kasumiootuse tõttu euroala riigivõlakirjadesse ning riigivõlakirjade osakaal on fikseeritud tulumääraga investeeringute osas väga väike. Me oleme intressimäärariski mõõdukal tasemel hoidnud, sest ülemäärase intressimäärariski kandmise kompensatsioon on meie hinnangul hetkeseisuga suhteliselt halb.

Kui intresside tase püsib madal, on alternatiivsed investeeringud ka pärast koroonakriisi pikaajalise perspektiiviga ja hästi hajutatud investeeringuteportfelli loomisel kesksel kohal.


Similar articles