Turuülevaade: kasv aeglustub, kuid ei peatu

Maailmamajanduse kasv on oktoobris jätkuvalt aeglustunud, kuid globaalse languse tõenäosus on endiselt väike. Keset kaubandussõda ja poliitilist ebakindlust paistavad firmade järgmise aasta tulemiprognoosid olevat liiga optimistlikud ja endiselt on oodata ennustuste langust.

CAROLUS REINCKE, TOPIAS KUKKASNIEMI

lokakuu_allokaatio_hero

 

Ülemaailmne majandusaktiivsus jätkas kolmanda kvartali jooksul aeglustumist. See juures jäid keskpangad aktiivseteks, langetades oma juhtintresse ning käivitades uuesti ostuprogramme, mis säilitas maailmaturgudel suhteliselt hea õhkkonna ning nii aktsia- kui ka võlakirjaturu hinnatrend oli suunatud üles.

Maailmamajanduse aeglustumise taustal on endiselt kaubanduspoliitilistest pingetest tulenevad negatiivsed majanduslikud mõjud, USA-s ülemöödunud aastal tehtud maksuvähenduste mõjude kahanemine ning Hiina majanduse aeglustumise mõjud maailmamajandusele. USA teenindussektori aktiivsus, mis on sel aastal olnud positiivseks valguskiireks, vähenes septembris enam, kui oodatud. Jätkus tootmissektori aktiivsuse ülemaailmne nõrgenemine (joonis 1). Seal, kus tootmissektori usaldusväärsuse kahanemine näitab kaubanduspoliitikast tulenevat ebakindlust, on teenindussektor USA majandusele üha tähtsam, hõlmates ligikaudu 3/4 kogu majandusest.

Joonis 1_ USA ISM, USA teenindussektori ISM, Euroala PMI, Hiina PMI

Joonis 1:  USA ISM, USA teenindussektori ISM, Euroala PMI, Hiina PMI

Sellest hoolimata on globaalse languse tõenäosus endiselt väike. Sügise algul palju kõneainet pakkunud, majanduslanguseid hästi ennustanud tegur ehk lühi- ja pikaajaliste riigi võlakirjade tootluse vahe (3 kuud / 10 aastat) pöördus oktoobris jällegi positiivseks (joonis 2). Lisaks on näha, et aasta alguses rakendatud elavdamismeetmed mõjuvad vähemalt osaliselt.

Joonis 2_ Pika- ja lühiaegsete valitsusvõlakirjade intressid ja intresside erinevused USA-s

Joonis 2: Pika- ja lühiaegsete valitsusvõlakirjade intressid ja intresside erinevused USA-s

 

Võlakirjainvesteeringute suhteline atraktiivsus on nõrk

Hiinas on tänu aasta alguse elavdamismeetmetele märgata majandusaktiivsuse ühtlustumist. Pangasüsteemi bilansse on tugevdatud, reservkapitalinõudeid on vähendatud ja laenuintresside taset alandatud. Kui varasemate majanduskasvu aeglustumise aegadel majandusinvesteeringuid suurendati, on nüüd rakendatud meetmed suunatud peamiselt Hiina koduturgude nõudluse elavdamisele. Kui nähtav nõrk positiivne majandustrend Hiinas tugevneks, suureneks ka tõenäosus, et see kandub üle ka Läände. Siis oleks majandusaktiivsuses näha järgmistel kuudel ühtlustumist ka lääneriikides. See annaks kauaoodatud tuge firmade tulemusvõimele. Firmade tulemiprognoosi langetatakse siiski endiselt ning selles trendis ei ole siiani pööret märgata.

Ameerika Ühendriikide keskpank näeb, et palgatõus üha väheneb, mis annab rahapoliitikas vajaduse korral liikumisruumi ka edaspidi. Aasta algul kapitaliturgudel nähtud kiire hoog on peamiselt põhinenud sellel teguril ning seega ei saa selle tähtsust ülehinnata. Tööturul nähti septembris aeglustumist, uute töökohtade arv jäi selgelt alla finantskriisi järgsele keskmisele tasemele ehk umbes 200 000 uut töökohta kuus. Ka palgataseme iga-aastane tõus on aeglustunud (joonis 3). Kui majandusaktiivsuse areng jätkub praeguses langevas trendis, siis järgib ka palgainflatsioon kõige tõenäolisemalt seda arengut. Portfelli struktuuri seisukohalt on võlakirjainvesteeringute suhteline atraktiivsus endiselt nõrk, samal ajal kui jällegi aktsiate ja alternatiivsete investeeringute parem suhteline tulemiootus soosib rõhuasetust neile pikema ajavahemiku vältel.

Joonis 3_ USA tööjõuturu statistika NFP (Non-farm payroll-töökohtade arv ja palgatõus)

Joonis 3: USA tööjõuturu statistika NFP (Non-farm payroll-töökohtade arv ja palgatõus)

 

Endiselt on oodata tulemiprognooside langust

Lähikuudel sunnib ettevaatlikkusele siiski kaubandus- ja geopoliitikaga seotud ebakindlus ning firmade tulemikasvu aeglustumine. Kaubandusläbirääkimistel saavutati edu oktoobri algul, kui Hiina peaminister Liu sõitis Washingtoni USA juhtkonnaga nõu pidama. Käesoleva artikli kirjutamise hetkel on veel liiga vara rääkida läbimurdest ning kokkulepitu kohta on seni teada vaid väheseid üksikasju. Hiina kaubandusläbirääkijate meeleolu mõõdikuna hästi toiminud renminbi (Hiina Rahvavabariigi valuuta) selle kohtumisega seoses siiski dollari suhtes tugevnes. See osutab, et dialoog ei ole läinud vähemalt halvemuse poole, mis on investori seisukohalt positiivne. (joonis 4).

Aasta kolmanda kvartali tulemusperiood algas oktoobris. Firmade tulemiprognoose langetati juba enne perioodi algust tulemuste vähenemise suunas. USA-s on esimesed tulemused juba avaldatud ning nende alusel ei ole tegelik tulemusvõime nii nõrk kui varem ennustatud. Järgmise aasta tulemiprognoosid on siiski üsna optimistlikul tasemel, mistõttu võib endiselt oodata prognooside langust.

Joonis 4_ USA dollari väärtus Hiina renminbis (CNY)

Joonis 4:USA dollari väärtus Hiina renminbis (CNY)

Alternatiivsed investeeringud meelitavad tänu madalale intressitasemele

Aktsiainvesteeringute puhul oleme oktoobris lisanud arenevate turgude osakaalu tagasi neutraalsele tasemele. Arenevad turud olid kerges languses alates suve algusest. Majandusaktiivsus näitab arenevatel turgudel elavnemise märke ning positiivsed pöörded kaubanduspoliitikas ilmselt suurendavad lähiajal investorite huvi arenevate riikide vastu. Hindamistase on mõõdukam kui Lääne turgudel.

allokatsiooni skeem_oktoober

Oleme viimasel ajal suurendanud investeeringuid high yield laenudesse ja vähendanud pikaajalise intressiriskiga ivestment grade firmalaene eurodes. Ivest grade laenude hea tulem on tänavu põhinenud peamiselt intressitasemelangusel ja seda mööda on tulemiootus langenud. Eriti Põhjamaade high yielt turg tammus suve jooksul paigal ning intressitaseme langus ei mõjutanud tulemiootust nagu loodetud. Tänu madalale intressitasemele on alternatiivsed investeeringud endiselt atraktiivsed ja investeeringute voog neisse ilmselt jätkub ülemaailmses ulatuses. Eelistame alternatiivseid intressiinvesteeringuid ja kinnisvaraarendusprojekte. Uusi kapitalimahutusi oleme teinud valikuliselt.

 


Similar articles