Turuülevaade: investeerimine on maraton, mitte sprint

Viimastel nädalatel on nii mõnelgi investoril tekkinud kiusatus oma investeerimisplaanist kõrvale kalduda, et asuda jahtima kiiret kasumit suurte hinnakõikumistega üksikobjektidega kaubeldes. Pikaajalise investori vaatenurgast jääb majanduse üldpilt siiski endiseks ning hetkelised tugevad hinnakõikumised jaanuaris ei anna põhjust hoolikalt koostatud investeerimisplaani muutmiseks.

TOPIAS KUKKASNIEMI, PETTERI JOENSUU

maraton

GameStopi aktsia üles, Blackberry aktsia üles, GameStopi aktsia alla, Nokia aktsia üles, Blackberry aktsia alla, Nokia aktsia alla, hõbeda hind üles, hõbeda hind alla… Nii mõnelgi investoril on viimastel nädalatel tekkinud kiusatus oma investeerimisplaanist kõrvale kalduda, et asuda jahtima kiiret kasumit suurte hinnakõikumistega üksikobjektidega kaubeldes. Pikaajalise investori vaatenurgast jääb majanduse üldpilt siiski endiseks ning hetkelised tugevad hinnakõikumised jaanuaris ei anna põhjust hoolikalt koostatud investeerimisplaani muutmiseks.

Investorite põline tarkus ütleb, et investeerimine on maraton, mitte sprint. Nüüd aga paistab, et koroona-aeg on turgudele toonud kenakese hulga investoreid, kes arvavad risti vastupidi. Selle investorite seltskonna rusika raskust saime tunda jaanuaris, kui veebifoorumitest alguse saanud tehingute laviin vallandas metsikud kursikõikumised.

Asi sai alguse ideest osta massiliselt kokku GameStopi aktsiaid, mis olid selleks ajaks tugevalt lühikeseks müüdud, ja kergitada aktsia hind seeläbi kõrgustesse. Aktsia hinnatõus sunniks omakorda aktsiad lühikeseks müünud investoreid sulgema riskide juhtimiseks oma positsioonid aktsiate ostmise teel, mis intensiivistaks kursitõusu veelgi. Fenomen levis kiiresti ka sellistele aktsiatele, mida ei oldud piisavalt lühikeseks müüdud, näiteks Nokia, ja mõnede toorainete, näiteks hõbeda, hindadele. Samas pidid investorid oma lühikeseks müüdud positsioonide sulgemiseks muid varasid müüma, et katta kahjumeid ja rahastada oste. See kõik kajastus ka üldisemates turuliikumistes, tõstes ajutiselt hindade volatiilsust ja langetades eriti viimastel kuudel tugevalt tõusnud aktsiate hindu.

Investorid peaks jääma kindlaks oma investeerimisplaanidele

Rahvatarkus ütleb, et iga kingsepp jäägu oma liistude juurde. Investori jaoks tähendab see oma investeerimisplaanist kinnipidamist. Pikaajalise investori seisukohalt pole aktsiahindade lühiajalised kõikumised kuigi olulised. Muidugi võivad need pakkuda atraktiivseid hetkevõimalusi kasudega kauplemiseks, kuid pikemas perspektiivis määrab investeeringu tootluse siiski investeerimisobjekti majanduslik edu. Seega soovib pikaajaline investor investeerida eelkõige kvaliteetsetesse ettevõtetesse ning keskendub oma analüüsis ettevõtte kasumlikkusele ja äritegevuse väljavaadetele, mitte ekraanil üles-alla hüplevatele hinnanumbritele.

Kuid kõik investorid peaksid siiski arvestama ka jaanuaris toimunud sündmuste ahela võimalike laiemate mõjudega. Hindade volatiilsus vaibus lõpuks sama kiiresti kui tõusis, kuid toimunu tagajärjel on aktsialaenude ja nendega seotud lühikeseks müüdud aktsiate hulk turul nüüd tunduvalt väiksem kui varasematel aastatel. See viitab nähtusele, et investorid, kes kasutavad lühikeseks müümist kui strateegiat, on vähendanud oma riskitaset, võttes arvesse, et jaanuari sündmused võivad korduda. Kui tegu on püsivama muutusega, võib see mõjutada turgude üldist dünaamikat.

Pikaajalise investori jaoks ei ole aktsiahindade lühiajalised muutused kuigi asjakohased.

Lühikeseks müüv investor ei ole omanik, vaid ta laenab aktsia teiselt investorilt ja müüb edasi, kavatsedes selle hiljem odavama hinnaga tagasi osta. Lühikeseks müüva investori hinnang investeerimisobjekti arengule on seega alati negatiivne. Kui lühikeseks müümine püsivalt väheneb, on ka negatiivsete väljavaadetega investeerimisobjektide mõju turuhindadele varasemast väiksem. On igati loomulik, et ostja hindab oma investeerimisobjekti alati positiivselt ja põhimõtteliselt on ka aktsiat või muud instrumenti omavatel investoritel positiivne hoiak, vastasel korral oleksid nad oma varast ju loobunud. Sellisel juhul kujunevad ka turuhinnad eelkõige positiivsete väljavaadetega objektide ostjate ja omanike vaheliste tehingute põhjal ning negatiivse väljavaatega objektide lühikeseks müüjad tõmbuvad tagaplaanile, mis lõppkokkuvõttes võib turgudele positiivselt mõjuda.

Viiruseepideemia taandumine ja majanduse taastumise ootused hoiavad majanduse kasvuväljavaated positiivsetena

Investeeringuturgudel on meeleolud püsinud positiivsed, vaatamata hinnakõikumiste lühiajalisele tõusule jaanuaris. Euroopas ei ole vaktsineerimine edenenud küll plaanitud tempos, kuid uute nakatumiste arvu langusse pöördumine suurendab piirangute järkjärgulise leevendamise tõenäosust kevadel. USA-s edeneb vaktsineerimine enam-vähem plaani järgi. Epideemia taandumine ja vaktsineerimise võidukäik tugevdavad ootusi majanduskasvu kiirenemiseks, lisaks on investoritel hea meel ettevõtete oodatust kiirema kasumikasvu üle.

USA-s on tööturu areng viimase paari kuu jooksul olnud nõrk, mis on pannud investoreid pöörama pilgud president Bideni stiimulipaketile. Kongressis menetlusel olev pakett tähendaks lisarahastust viirusepideemiaga võitlemiseks, kodumajapidamiste toetamist otseste rahasüstide ja suurenenud töötushüvitiste kaudu ning ettevõtlussektori ja kohalike omavalitsuste toetamist. Lisaks on Biden lubanud veebruaris teha ettepaneku infrastruktuurile ja kliimamuutustele keskenduva stiimulite paketi kohta.

Koos majandusväljavaadete paranemise ja energiahindade tõusuga on mõnevõrra tugevnenud inflatsiooniootused, mis investeerimisturgudel on omakorda põhjustanud spekulatsioone keskpankade rahaliste stiimulite järkjärgulise vähendamise üle. Keskpangad on aga kuulujutud stiimulite vähendamise kohta otsustavalt tagasi lükanud ja rõhutanud, et ergutusmeetmeid jätkatakse nii kaua kui vaja. Keskpankurid on oma sõnumites viimasel ajal ettevaatlikud, sest 2018. aastal hirmutasid jutud stiimulite järkjärgulise vähendamise kohta turge ja suurendasid hindade lühiajalist volatiilsust.

Ehkki stiimulite vähendamine sel aastal tõenäoliselt päevakorda ei tule, on see koos majanduse paranenud kasvuootustega lükanud USA-s pikaajalised intressimäärad mõõdukale tõusule. Intressimäärade tõus omakorda suurendab kaudselt ka survet aktsiate hinnatasemele, mis on viimastel kuudel samuti tõusnud. Stiimulite vähendamine või intressimäärade tõus ei ole investeerimisturgude jaoks automaatselt negatiivne, kuid seda eeldusel, et majanduskasv samal ajal tugevneb. Sel põhjusel pööratakse investeerimisturgudel majanduse kasvunäitajatele sel aastal tõenäoliselt suuremat tähelepanu kui eelmisel aastal.

Kasumite kasv toetab aktsiaturge

Aktsiaturgude hinnatase on koos aktsiakursside tõusuga kerkinud, kuid aktsiaid toetab kogu maailmas oodatust tugevam ettevõtete kasumlikkus. USA-s on ettevõtted teatanud kasumikasvust 2020. aasta neljandas kvartalis, kuigi enne tulemuste hooaja algust prognoositi turgudel pigem kasumite langust. Euroopas on kasumite areng olnud ootuspäraselt miinusmärgiline, kuid sel aastal on oodata märkimisväärset tõusu. Lisaks kasumite kasvule annab fikseeritud tulumääraga investeeringute madal tootlusootus paljudele investoritele põhjust aktsiaid eelistada.

Aktsiaturgude jaoks kuuluvad võimalike riskitegurite hulka vaktsineerimisgraafikust mahajäämine, mis võib majanduse avanemist edasi lükata, ja USA inflatsiooniootuste kasvuga kaasnev intressimäärade tõus, mis võib sundida keskpanka vähendama stiimuleid lähiaastatel oodatust kiiremini.

Jaanuaris vähendasime hindade tõustes järk-järgult oma aktsiaid, hoides nii aktsiate osakaalu muutumatuna. Peame aktsiaid endiselt atraktiivseteks, kuid riskide juhtimise seisukohalt on mõistlik hindade tõustes kasumid koju tuua, sest kui meeleolud turgudel on optimistlikud, on aktsiaturud eriti tundlikud negatiivsete üllatuste suhtes. Jaanuaris ei teinud me aktsiainvesteeringute koosseisus ega sektorijaotuses olulisi muudatusi. Jälgime tähelepanelikult erinevate majandussektorite arengut ja oleme valmis suurendama tsüklilisemate sektorite osakaalu, kui majanduskasvu elavnemise väljavaated tugevnevad.

Me kanname pigem ettevõtte- kui intressiriski.

Korporatiivvõlakirjade riskipreemiad on kahanenud ja hinnad on tõusnud koos majanduse kasvuootuste paranemisega ning keskpankade ergutava rahapoliitika ja väärtpaberite ostuprogrammide toel. Samal ajal on kasumiootused siiski vähenenud ja atraktiivseid investeerimisvõimalusi on vähem. Seetõttu oleme sularahainvesteeringute ja nendega võrreldavate rahaturuinvesteeringute osakaalu mõõdukalt portfellides kasvatanud.

Fikseeritud tulumääraga investeeringute seast on meie rõhk koduturul Põhjamaade ettevõtetel, mida me hästi tunneme ja mille tootluspotentsiaali peame suhteliselt heaks. Oleme mõõdukalt suurendanud investeeringuid Euroopa eelislaenude (senior debt) turule. Eelislaenud on praegu päris atraktiivsed, kuna keskpankade stiimulid pole mõjutanud neid nii tugevalt kui võlakirju.

Me ei investeeri madala tootluse tõttu euroala riigivõlakirjadesse ja riigivõlakirjade osakaal võlakirjainvesteeringutes on praegu üldse väga väike. Oleme mõõdukalt vähendanud ka madala riskiga investeerimisjärgu ettevõtete võlakirjade (investment grade corporate bond) osakaalu, kuna nende tootluse tase on langenud. Oleme hoidnud mõõdukat intressiriski, sest hüvitis liigsuure intressiriski võtmise eest on meie hinnangul praegu kasin. Viimastel kuudel on ettevõtete võlakirjadele keskendumine teenitud tootlusele positiivselt mõjunud.

Alternatiivsetes investeeringutes jätkame kaasinvesteerimise mudelile vastavat investeerimisprogrammi rakendamist.

Meie hinnangul mängivad alternatiivsed investeeringud pikaajalise tõhusalt hajutatud investeerimisportfelli koostamisel ka pärast koroonakriisi olulist rolli, kuna intressimäärad jäävad ilmselt veel mõneks ajaks madalaks. Praeguses madalate intressimäärade keskkonnas peakski pikaajaline investor kasutama piiratud likviidsusega kaasnevat lisatootlust ehk likviidsuspreemiat.

Keskendume private debt investeeringutele, kinnisvaraarenduse projektidele ja kõrge rahavooga kinnisvarainvesteeringutele. Kinnisvarainvesteeringute vallas investeerime koos kinnisvaraarendusele spetsialiseerunud portfellihalduritega, kes on kogenud ostjad ning suudavad aktiivsete meetmete abil kinnisvara väärtust tõsta. Hajutamine eri liiki kinnisvarade vahel on praeguses keskkonnas eriti oluline. Omakapitaliinvesteeringute osas oleme valikuliselt aktiivsed, otsides üksikuid projekte, mis poleks võlapõhised.


Similar articles