Turuülevaade: Ajalugu tuletab ennast küll meelde, kuid ei kordu

Viimasel aegadel aktsia- ja intressiturgudel toimunu meenutab tugevalt eelmist finantskriisi. Selline võrdlus on turul toimuvate kiirete muudatuste tõttu kerge tulema. Sündmusteahela kulg on sel korral siiski oluliselt erinev.

TOPIAS KUKKASNIEMI, CAROLUS REINCKE

allokatsioonid märts

Finantskriisi tekkepõhjuseks oli finantssüsteemi sisemise usalduse kadumine. Praeguses majandus- ja turukriisis on finantssüsteemi sisemine usaldus püsinud suhteliselt stabiilsena, kuigi mitme finantsinstrumendi hinnamuutused on olnud märkimisväärsed. Nii keskpankade kui ka riikide viimastel aegadel osutatud reageerimiskiiruse alusel võib järeldada, et finantskriisist saadud õppetunde osatakse arvestada. Finantssüsteemi sisemise usalduse ja toimivuse tagamiseks on jõulisi võtteid rakendatud.

Majanduskasvu prognoosid on kiiresti karmistunud, keskpangad ja riigid rakendavad elavdavaid meetmeid.

Koroonaepideemia majanduslikud tagajärjed olenevad viiruse leviku takistamiseks või aeglustamiseks rakendatud meetmetest ning nende meetmete ajalisest kestusest. Olukorra arengu hindamist raskendab asjaolu, et ettevõttepõhised ja riigipõhised toimingud ning epideemia kestus on raskesti prognoositavad muutujad.

Praegusel hetkel oletatakse, et suurimad ülemaailmsed majandusmõjud teravnevad käesoleva aasta teises kvartalis ja majandus hakkab aasta lõpus taastuma. See eeldab samas viiruse levikut takistavate protsesside efektiivset teostumist ja ka seda, et Itaaliaga juhtunu ei korduks teistes riikides. Maailmamajanduse arengu seisukohalt on otsustava tähtsusega, kuidas suudab USA lähinädalatel viiruse eskaleerumisele reageerida. Presidendivalimiste masinavärk on praegu täie hooga käima minemas ning reaktsioonitundlikkus on kõikidel asjaosaliselt ilmselt tavapärasest kõrgem.

Tähtsamad keskpangad on arvutanud oma baasintressimäärasid ja suurendanud rahapakkumist, et leevendada epideemia majanduslikke mõjusid finants- ja ettevõtlussektorile. Epideemia laienedes võib oodata teateid täiendavate meetmete rakendamisest. Mitmed riigid, nagu Itaalia, Lõuna-Korea, USA ja Saksamaa, on teatanud riigimajanduses tekkinud täiendavatest kuludest.

Epideemia mõjud ettevõtete tegevuse kasumlikkusele on kahtlemata negatiivsed ning enne käesoleva aasta teise kvartali algust aprillis avaldatakse kindlasti mitmeid kasumihoiatusi. Lisaks nõudluse vähenemise mõjudele on üheks murekohaks ka ettevõtete käibevarade piisavus ning refinantseerimise võimalikkus majandus- ja turukriisi ajal. Enne koroonaepideemia puhkemist käesoleva aasta kohta USA ettevõtetele prognoositud umbes kaheksaprotsendiline kasumikasvu ootus tuuakse kindlasti tugevasti allapoole. Euroopas on kogu aasta tulu kasvuootus juba praegu miinusmärgiga. Kuni majandus- ja tuluprognooside paikapidavus epideemia käigus paremaks muutub, saame kindlasti kapitaliturgude hinnakujunduses veel tugevaid kõikumisi näha.

Nafta hinna järsk langus kiirendas investeeringuturgude müügilainet

Nafta hind langes järsult märtsi alguses, kui OPEC-riigid ja Venemaa ei suutnud tootmismahu vähendamises kokku leppida. Kui Venemaa kompromissettepaneku tagasi lükkas, reageeris Saudi Araabia sellele tootmismahu suurendamisega ja pakkus valitud klientidele turuhindadega võrreldes soodsamaid hindu. Nagu teada, oli Saudi Araabia otsuse taga kavatsus sundida Venemaad nõupidamiste laua taha naasma. Lahkhelid tulenevad Aasia naftanõudluse kasvu aeglustumisest ning Saudi Araabia ja Venemaa vahelistest poliitilistest pingetest seoses muuhulgas Venemaa osalemisega Süüria konfliktis.

Kuigi nafta hinnalangusel oleks tavapärases olukorras positiivne, tarbimist suurendav ja inflatsioonisurvet vähendav mõju, võib sel pikemat aega jätkumise korral olla ajutisi negatiivseid majandusmõjusid näiteks ettevõtluslaenude turu kaudu. Eeskätt USA kõrge riskitasemega high yield -laenuturul on energiasektori osakaal olulise tähtsusega ning turul tegutsejatel on põhjust muret tunda, kuna krediiditoimingute kasv neil turgudel võib finantsturgudel suuremaid kõikumisi põhjustada. Need asjaolud koos viirusepideemiast tulenevate primaarsete probleemidega on viimati täheldatud turumuutuste peamine taustajõud.

Positsioneerimine on ettevaatlik

Aktsiainvesteeringute osas oleme 2020. aastasse jõudes ettevaatlikult positsioone valinud. Majandus- ja kasumikasvuprognoosidega kaasneb praegu väga palju ebakindlust, mistõttu oleme portfellide tasandil endiselt ettevaatlikul positsioonil. Aasta alguses olid meie peamised probleemid aktsiate tõusnud hindamistase ja ülioptimistlikud kasumikasvuootused. Koroonaviiruse poolt vallandatud ja nafta hinnašoki põhjustatud kiire kursilangus on hinnangutaseme ajaloolistele keskmistele näitajatele lähemale toonud ning suurendanud aktsiate suhtelist atraktiivsust pikemas perspektiivis.

Oleme seetõttu hankinud väikese osa arenevate turgude aktsiaid, kuid jälginud hoolega, et nende tehingute mõjud portfellitasandi riskipositsioonidele jääksid minimaalseks. Kevade jooksul normaliseerub eeldatavasti Hiina tööstustoodangu tase ning see on arenevate turgude aktsiate seisukohalt vaadates positiivne märk. USA keskpanga elavdavate toimingute kiiluvees nõrgenev dollar vähendab ka areneva majanduseluga maade dollarikursikulusid ning toetab ettevõtete kasumitootlikkust. Hinnatase arenevatel turgudel on soodsam kui lääne turgudel.


Similar articles