Hea hajutatuse korral ei ole portfelli tootluse saavutamine õnnemäng

Ühegi investori tööriistade hulka ei kuulu kristallkuuli ega ajamasinat, mistõttu on pea võimatu ette näha, millisest ettevõttest saab järgmine Apple või Amazon ja millise aktsia väärtus sulab ühel hetkel nagu lumememm kevadpäikeses. Hea hajutatus aitab investoril suurema tõenäosusega saavutada soovitud tootluse.

TIINA MARCHETTI

varikkaita-palloja

Suurenenud huvi investeerimise vastu on viimastel aastatel kajastunud ka popkultuuris. Stseenid, kus börsimaaklerid kirglikke telefonkõnesid pidades miljoneid liigutavad ja õhk on adrenaliinist tulvil, on tuttavad nii filmidest, teleseriaalidest kui raamatutest. Sel moel kujunenud stereotüübid on loonud ettekujutuse investeerimisest kui põnevast ja riskantsest seiklusest, kuid igapäevane tegelikkus on tükk maad igavam.

Mida siis õieti tähendab risk investeerimisel?

„Sageli arvatakse, et risk tähendab võimalust investeeritud rahast ilma jääda. Tegelikult tähendab risk hästi hajutatud investeerimisportfellis seda, et tegelik tulu võib oodatust kõrvale kalduda kas negatiivselt või positiivselt. Näiteks oodatava seitsme protsendi asemel võib tootlus olla viis, aga võib olla ka kümme protsenti,” selgitab Mandatum Life’i investeeringute juht Carolus Reincke.

Investeerimisel käivad risk ja tootlus teatavasti käsikäes. Reincke sõnul tulekski investeerimisportfell üles ehitada tervikuna, mis toob investorile soovitud tulu riskiga, mida investor on valmis kandma. Aeg ja hajutatus on kaks tegurit, mis aitavad tagada, et portfelli tegelik tootlus oleks soovitule võimalikult lähedal.

„Mida pikem on investeerimisperiood, seda tõenäolisem on, et investor saavutab oma tootluseesmärgi. Aeg suurendab soovitud tootluse saavutamises kindlust. Teine abinõu on hajutatus, sest hästi hajutatud portfelli tootlus saavutab soovitud taseme tõenäolisemalt kui halvasti hajutatud portfelli või ainult ühte ettevõttesse tehtud investeeringu puhul.”

Loe, miks on aeg investorile nii oluline vahend. 

Tootlus on tasu riskeerimise eest, hajutatus vahend riskide juhtimiseks

Praktikas võib portfelli hajutamine tähendada soovitud varaklassi, näiteks aktsiate, ostmist eri riikide turgudelt või eri majandusharude esindajatelt. Geograafiline hajutatus vähendab portfelli koguväärtuse sõltumist ühe kindla riigi või piirkonna sündmustest ja hajutatus sektorite lõikes sõltumist ühe majandusharu arengust.

Hajutatus võib olla ka ajaline. Näiteks selle asemel, et osta kõik soovitud aktsiad ühekorraga, võib ostu jagada mitmesse järku. See vähendab riski, et ost toimub hetkel, kui hinnad on kõrgeimad.

Investeerimisportfell tulekski üles ehitada tervikuna, mis toob investorile soovitud tulu riskiga, mida investor on valmis kandma.

Paljude investeerimisasjatundjate arvates on hajutatuse juures kõige olulisem allokatsioon ehk investeeritava vara jaotamine eri tüüpi varaklassidesse.

Erinevatel varaklassidel on erinev tootluspotentsiaal ja erinevad riskid, mistõttu on erinev ka nendega seotud hinnakõikumine ehk volatiilsus. Aktsiad on tavaliselt suurema volatiilsusega kui fikseeritud tulumääraga investeeringud, näiteks riigivõlakirjad. Seega võib aktsiate väärtus kõikuda rohkem kui võlakirjadel, mistõttu nii võimalik kahjum kui ka potentsiaalne kasum võib olla suurem.

Ka sama varaklassi piires võivad investeerimisobjektid olla erineva volatiilsusega. Näiteks stabiilsete riikide, nagu Soome, võlakirjadelt ei maksa oodata kõrget tootlust, samas on investeering suhteliselt turvaline. Ebastabiilsemate riikide võlakirjade tagasimaksed on seevastu seotud suurema ebakindlusega ehk suurema riskiga, kuid hea õnne korral võib neilt teenida sellevõrra suuremat tulu.

Portfelli ülesehitamine eeldab tasakaalu eelnimetatud tegurite vahel, et saavutada investori eesmärkidele vastav kogutootlus.

Kõrgemat tootlust taotleva investori portfellis on tavaliselt ülekaalus aktsiaid või koosnebki portfell üksnes aktsiatest, kui tootluseesmärk on keskmisest suurem ja riskitaluvus kõrgem. Need, kes soovivad vähem riskida, peaks aga kaasama oma portfelli sobivas proportsioonis teisi varaklasse nagu riigivõlakirju ja alternatiivseid investeerimisobjekte, näiteks kinnisvara.

„Eri tüüpi varaklassid käituvad erinevates turutingimustes ja ajaperioodidel erinevalt. Investeerides erinevatesse varaklassidesse proportsioonis, mis vastab investori soovitud investeerimisajale, tootlusele ja riskivalmidusele, on võimalik vähendada portfelli väärtuse kõikumist. See toob lähemale tõenäosuse, et investor saavutab oodatud tootluse ka siis, kui ümbritsev maailm muutub. Portfellis tuleks eelistada varaklasse, mille tootlus ei ole üksteisest sõltuv,“ soovitab Reincke.

Portfelli hajutamine on tänapäeva investoritele lihtne

Kui varem oli portfelli tõhus hajutamine suhteliselt tülikas ja kallis, siis praegusel ajal pääseb iga investor hõlpsalt ja taskukohaste kuludega ligi laiale investeerimisobjektide valikule eri riikide turgudelt, majandusharudest ja varaklassidest.

Oma eesmärkidele vastava hajutatuse saavutamiseks saab investor kasutada ka mitmesuguseid valmislahendusi, näiteks Mandatum Life’i allokatsioonilahendusi, kus investeerimisala professionaalid hoolitsevad investori nimel tema portfelli hajutamise eest vastavalt eesmärkidele ja konkreetsele turusituatsioonile.


Similar articles