Tervist ei saa osta, meelerahu ja majanduslikku kindlust saab

Kui inimene tõsiselt haigestub, peaksid rahaasjad viimasena meeles olema. Nii kahjuks siiski alati ei ole. Et rahaline situatsioon niigi raskes eluolukorras muret ei teeks, tasub kaaluda kindlustust.

terveytt-ei-voi-ostaa_1280x720

Tõsised haigused on üllatavalt tavalised. Südame isheemiatõbe põeb 14% 50-aastaseks saanud meestest ja 7% naistest. Vähiregistri järgi põeb 13% 65-74-aastastest mingit vähki.

Kuigi paljud haigused on tavalised, on nendeks majanduslikult ettevalmistumine tihti puudulik. Mida kauem haigusest või kas või operatsioonist paranemine kestab, seda suurem on selle mõju isiklikule majanduslikule olukorrale.

„Inimesed teavad, et paljast sotsiaalkindlustusest ei piisa, et korvata aega kui sa ei saa tööl olla. Seda näitavad juba uuringudki. Paljud mõtlevad, kas kindlustus on mõistlik investeering, sest raha oleks vaja mujalegi. Kindlustus tasuks siiski hankida siis, kui seda veel vaja ei ole,“ juhib tähelepanu Mandatum Life’i äritegevuse arengu juht Petri Vieraankivi.

Kriitiliste haiguste kaitse leevendab muret majandusliku olukorra pärast

Haigestudes ei taha ühtki uut muret. Eriti kui perekonnal on eluasemelaen või muid suuri kulutusi, oleks riskideks põhjust ette valmistuda. Kui haigestudes sissetulek näiteks poole võrra väheneb, võib mõju elatustasemele olla märkimisväärne.

„Haigustega seondub meil eeskätt ravi ning õnneks on kriitiliste haiguste ravimine meil riiklikult väga paigas. Harva mõeldakse ette, et kuidas lahendada olukorda, kui tuleb paranemise ajal olla tööelust ja elatise teenimisest kõrval ning mida see majanduslikult tähendab,“ ütleb Vieraankivi.

„Kriitiliste haiguste kaitse kindlustab, et sellisel hetkel saaks keskenduda kõige tähtsamale ehk paranemisele.“

Kriitiliste haiguste kindlustus katab 18 väga tõsist haigust. Näiteks vähi või südameinfarkti ning suurtest operatsioonidest pärgarteri šundioperatsiooni ja elundi- või luuüdisiirdamised. Kindlustussumma saab valida kuni 100 000 euro ulatuses, mis makstakse välja haiguse esmakordsel diagnoosil ühekordse hüvitisena ja mida saab kasutada vastavalt enda vajadustele.

Unusta bürokraatia – hüvitiseks piisab diagnoosist

Mandatum Life’i kriitiliste haiguste kindlustus aetakse tihti segamini haiguskulude kindlustusega. Haiguskulude kindlustuse puhul saad hüvitist juba tehtud kulutuste eest ja seda taotletakse alati eraldi tõendite alusel. Kriitiliste haiguste kaitse ühekordse hüvitise saamiseks piisab arsti antud haiguse diagnoosist.

PETRI VIERAANKIVI

„Tihti kindlustame oma varad hoolikalt, aga kõige kallimat – elu ja tervist – mitte.“

Ühekordne hüvitis ei vähenda ka muid sotsiaalseid hüvitisi ega riiklikku haiguspäevaraha. Saad oma kindlustussumma järgse hüvitise, mis määratakse kindlaks kindlustuse sõlmimise ajal, seda korraga ning ilma bürokraatiata“ ütleb Vieraankivi.

Suurem osa kindlustatutest kasutab raha toimetulekuks, aga mõned tahavad kasutada seda eraviisiliseks või alternatiivseks raviks.

„Rahaga teed seda, mis on sulle sellel hetkel tähtis, olgu see siis võimalikult kiire ravi või kas või välismaareis koos lähedastega.”


Kas haigusteks tasub ette valmistuda?

Kuigi tänapäeval inimesed kannavad oma tervise eest hoolt, valmistutakse haigusteks harva. Rahale oleks ju alati kasutust mujalgi. Miks tasuks sinul valmistuda?

  • Majanduslik olukord. Kui sa haigestud, ei vii ravi sinu majanduslikku olukorda laostumiseni. Tasub mõelda, kuidas mõjutab sinu majanduslikku olukorda pikem eemalviibimine tööst, eriti kui sul on eluasemelaen. Kui kaua saaksid osalise palgaga hakkama?
  • Perekond. Kas sinu pere on sõltuv sinu elatise teenimisest? Kui haigestud, võtab aega ka paranemine. Saad kasutada kriitilise haiguse kaitse ühekordset hüvitist oma soovitud viisil oma perekonna elatustaseme säilitamiseks.
  • Kui tabab haigus, tahad keskenduda olulisele ehk paranemisele. Haigestudes ei taha sa muretseda oma majandusliku olukorra pärast.
  • Kriitilise haiguse kaitse katab üldlevinud haigused nagu vähk või südameinfarkt ning suurtest operatsioonidest näiteks pärgarteri šundioperatsioon ja elundi- või luuüdisiirdamised. Samuti Parkinsoni ning Alzheimeri tõve või neerupuudulikkuse. Eriti kui sinu suguvõsas on kalduvust neisse haigustesse haigestuda, tasub kriitiste haiguste kaitse end ära.

 

Kriitiliste haiguste kindlustuse ülevaade >>

 


Similar articles