Teavitus elukindlustuskaitse kehtivusest koroonaviiruse leviku perioodil

Anname teada, et kõikide elukindlustuslepingute elukindlustuskaitse kehtib ka kehtestatud riikliku eriolukorra puhul.
Samuti kuuluvad kindlustuskaitse alla koroonaviirusest põhjustatud surmajuhtumid v.a. juhul kui ei rakendu muud välistused.

Kui Teie lepingu kehtivates kindlustustingimustes on toodud välistusena kindlustusjuhtumi toimumine väljakuulutatud erakorralises olukorras, siis ei laiene see koroonaviiruse puhanguga seotud juhtudele.


Similar articles