Steve Wozniak: kui pole loovust, on kõik päevad ühtlaselt hallid

Apple’i asutaja Steve Wozniaki jaoks oli loovus kõikide ideede allikaks, mida ei ole võimalik vaid õppides omandada.  Ka kõige loovam inimene või meeskond üksi edu ei saavuta.

TIINA MARCHETTI

wozniak-pasisalminen-1.2

 

Geniaalne tehnikaspetsialist, tunnustatud heategija Steve Wozniak oli ühe meie ajastul lausa ikooniliseks kujunenud brändi, tehnoloogiaettevõtte Apple asutajaid.

Avalikkuse ees on loova geeniuse tiitli endale haaranud teine Steve, Steve Jobs, ning Wozniak on saanud tuntuks eeskätt oma tehniliste oskuste poolest. Jobs ei ole siiski Apple’i asutajatest ainus, kes võiks õigustatult loova geeniuse tiitlit kanda.

Wozniak on meenutanud, et talle meeldis juba lapsena erinevaid asju ehitada ning oma ideede teostamiseks uusi võimalusi otsida. Ka insenerina töötades püüdis ta pidevalt uusi insenerioskusi omandada, mis võimaldaksid tema loovaid ideid parimal võimalikul, kuid samas just looval viisil ellu viia.

“Kui sul ei ole loovust, on kõik päevad ühesugused. Loovus on see, mis muudab maailma põnevaks ja eriliseks.”

 

Wozniaki sõnul inimene kas on loov või mitte. Tema arvates on loovus üks inimese isiksuse omadusi.  Loovus areneb või jääb arenemata inimese nooruses. Kui inimene ületab kahekümnenda eluaasta piiri, siis tema isiksus või tema loovus enam ei muutu.  Wozniak ei usu, et oleks olemas mustrit või reegleid, mille abil täiskasvanu loovuse omandada võiks.

Halvad uudised neile, kes lootsid loovusmeistrilt häid nõuandeid saada.

Mitme eduloo taustal on õigel hetkel tekkinud tagasilöök

Paljude teadusavastuste ja innovatsiooni taustal on juhus, kogemata tehtud avastus.  Wozniaki sõnul on oluline, et ettevõtetes võimaldatakse katsetamist ning ühtlasi edasiviivate tagasilöökide kogemist.  Nii võib leida lahenduse ka neile probleemidele, mis praegu tunduvad ületamatud.

„Me ei mõista veel täielikult, kuidas meie aju toimib, kuidas näiteks mälestused meie mällu salvestuvad. Seetõttu on hästi toimivat tehisintellekti väga raske luua. Kuid ehk ühel päeval teeme kogemata mingi avastuse, mis võimaldab meil tehisintellekti hästi toimima saada,“ märgib Wozniak.

Nagu Apple’i asutajalt võib oodata, räägib Wozniak palju innovatsioonist ja maailma muutmisest.  Kõikidest toodetest ei saa maailma muutvaid edulugusid, kuid Wozniaki sõnul pole seda vaja: ka parim toode ei pruugi alati edu saavutada.  Võib olla ei ole aeg õige, või toode ei jõua õige sihtgrupini.  Edu on halb toote kasulikkuse mõõdik. Seevastu Wozniak usub, et iga toode, millest mingil viisil inimestele abi on, on kasulik.

„Olen osalenud mitmes projektis ning tagantjärele mõtelnud, kuidas meil õnnestus idee ellu viia või kuidas mul üldse see idee pähe tuli. Minu ettevõtmised on alati riskantsed olnud, kuid sellele vaatamata ei ole ma suurt ebaõnne kogenud. Kui kusagil on mingi probleem, siis teen vaid kõvasti tööd ja lahendan selle,“ ütleb Wozniak.

Olgu inimene kuitahes loov, üksi edu ei saavuta

“Ma töötasin pikka aega üksi: vedasin juhtmeid, kirjutasin programmi, tegin kõike ise. Kuid lõpuks sain aru, et ühestainsast inimesest ei piisa, vaja on meeskonda: on vaja insenere, turustajaid ja keda kõike veel,“ rõhutab Wozniak.

Wozniak usub, et meeskond tuleb andekate inimeste asemel komplekteerida inimestest, kes saavad hakkama ka reaalses elus, mitte ainult tööülesandeid täites. Veelgi parem, kui need inimesed jagavad ühist eesmärki ja usuvad siiralt sellesse, mida nad teevad.

„Kuigi erinevate üksuste vahel võib esineda lahkarvamusi, on tulemuseni jõudmiseks vaja erinevaid seisukohti. Seetõttu ei tasu konsulteerida parimate kodeerijate ja inseneridega mitte projekti lõppfaasis, nagu seda sageli tehakse, vaid kaasata nad ka äritegevust käsitlevasse otsustusprotsessi.”

Edukad ja tänu äriedule kasvanud ettevõtted vastutavad arvukate töötajate ja klientide eest. Sellises olukorras ei saa vastupidiselt väikeettevõtetele alati riski piiril tegutseda. Ühtlasi on toodete jaoks raskem innovaatilisi lahendusi leida. Üks viis innovaatilisuse suurendamiseks on teha koostööd väikeettevõtete, näiteks idufirmadega,“ arutleb Wozniak.

Edukas äritegevus tähendab enamasti ettevõtte laienemist ning seega vajatakse üha rohkem erinevaid protsesse ja mitmeid haldustasandeid. Sellise arengu tulemusel kipuvad paindlikkus, ettevõtlikkus ja tervikpildi haldamine kergesti kaotsi minema. Edu saavutamiseks peab ettevõte leidma lahenduse küsimusele, kuidas laiendada ettevõtet ilma, et loovus protsessi käigus kaduma läheks.


Similar articles