Põhjamaade finantsturud amerikaniseeruvad suure hooga

Põhjamaade võlakirjaturud pakuvad investoritele endisest rohkelt võimalusi, kirjutab portfellihaldur Kristian Nihtilä.

kristian_nihtila_1200x720px

USA ja Euroopa finantsturud erinevad teineteisest märkimisväärselt. USA-s otsivad eelkõige suured ettevõtted finantseeringuid tihti obligatsioonituru kaudu, jättes pangad finantseerimiskanalitena kõrvale. Kuigi Põhjamaades ja mujal Euroopas on pangad endiselt peamised finantseeringute pakkujad, on ka vana mandri finantseerimiskanalid selgelt amerikaniseerunud ehk muutunud varasemaga võrreldes turupõhisemaks. Muutus Euroopas puudutab eriti madala krediidivõimekusega ettevõtteid. Näitena selle kohta võib kirjeldada Põhjamaade ettevõtete laenuturu muutust. Põhjamaade ettevõtete laenuturg on kasvanud ja arenenud viimaste aastate jooksul märkimisväärselt. Veel aastatel 2014-2016 nähtud naftaturu madalseisu ajal olid Põhjamaade high yield turust lõviosa Norra energiavaldkonna ettevõtted.

„Näiteks toiduainete tootjad ning kinnisvara- finantsettevõtted on otsinud finantseeringuid Põhjamaade ettevõtete laenuturult.“

Kui energiavaldkonna ettevõtted nafta hinna languse tagajärjel oma kesta tõmbusid, püsis Põhjamaade ettevõtete laenude nõudlus tugev. Tänu sellele mitmekesistus Põhjamaade high yield turu tegevusvaldkondade jaotus kohe: näiteks metsandussektor, toiduainete tootjad ning kinnisvara- ja finantsvaldkonna ettevõtted on otsinud viimastel aastatel aktiivselt finantseeringuid Põhjamaade ettevõtete laenuturult. Varasemast parem erinevate valdkondade pakkumine teeb turust investorite jaoks ka varasemast aktraktiivsema.

Põhjamaade high yield turg on kasvust ja tegevusvaldkondade mitmekesistumisest hoolimata endiselt suhteliselt väike. Suured rahvusvahelised investorid ei tegutse sellel turul veel väga aktiivselt, vaid finantseering tuleb peamiselt kohalikelt investoritelt, mis on üks põhjus Põhjamaade ettevõtete laenude võrdlemisi kõrgeks tootluseks. Teisalt on Põhjamaade high yield turul juba näha märke suurte institutsionaalsete investorite aktiveerumise kohta.

Üks Põhjamaade turu omapäradest on see, et üsna vähestel ettevõtetel on ametlik krediidireiting suurtelt reitingufirmadelt nagu Moody’s või Standard & Poor’s. Ka see mõjutab osaliselt seda, et investorid saavad Põhjamaade turult suuremat intressi kui kas või Euroopa turult. Põhjamaade high yield turul ei ole indeksit, aga B+ taseme ettevõtetele on tüüpiline umbes 5-6-protsendine intress. Euroopa turul jääb sellele vastava riskitaseme ettevõtete tootlus paar protsendipunkti madalamaks.

Põhjamaade võlakirjaturg on püsinud väga aktiivsena ka 2019. aasta algupoolel: kümned Põhjamaade börsil noteeritud ja noteerimata ettevõtted on otsinud aasta alguses uut laenu turult.

Aktiivne ja mitmekülgne ettevõtete laenuturg Põhjamaades on tulnud, et jääda, ning silmapiiril ei ole põhjuseid, miks selle tähtsus lähiaastatel veelgi ei kasvaks. Vastupidi, pankade karmistunud reeglid suunavad panku viima ettevõtete finantseerimist pangalaenude poolelt kõigile avatud obligatsioonilaenuturgudele. Lisaks sellele madaldab obligatsioonide dokumentatsiooni standardiseerimine ja investorite kasvav nõudlus Põhjamaade keskmise suurusega ettevõtete avatud turgudelt finantseerimise otsimise künnist.

Kristian Nihtilä
portfellihaldur
Mandatum Life


Similar articles