Põhjamaade aktsiaturgude tootlusest

Kõigi Põhjamaa riikide aktsiaturud on viimase 20 aasta jooksul olnud maailma kümne parima tootlusega turgude nimekirjas. Põhjamaa aktsiaid jälgivad portfellihaldurid Mika Heikkinen ja Matias Rundgren selgitavad meile selle edu tagamaid.

Pange tähele, et tegu pole sugugi väikese turuga

„Põhjamaid peetakse tihti väikeseks turuks, kuid tegelikult on siinse turu kogumahuks ligikaudu 1500 miljardit USA dollarit mis on peaaegu samaväärne Saksamaa aktsiaturu mahuga (ca 1700 miljardit dollarit),“ selgitab Heikkinen.

Sisemajanduse kogutoodangu poolest moodustavad Põhjamaad (Soome, Rootsi, Norra ja Taani) kokku suuruselt kaheteistkümnenda turupiirkonna maailmas. Suur ühisturg pakub seega küllaldaselt võimalusi.

„Siinsed ettevõtted on rahvusvahelised, mistõttu on Põhjamaa ettevõtetele kohaliku majanduse olukorrast tähtsam maailma majanduse kasv. Ligikaudu 60-70% käibest tuleb ülejäänud arenenud turgudelt; siseturg moodustab käibest vaid väikese osa,“ lisab portfellihaldur Matias Rundgren.

Näiteks Soome SKT pole viimasel neljal aastal kasvanud, ent tänu rahvusvahelisel turul tegutsevatele ettevõtetele on Soome aktsiaturud siiski tõusnud.

„Põhjamaa ktsiaturgudel on aastate jooksul aset leidnud märkimisväärseid kõikumisi, kuid investoreid on riski võtmise eest hea tootlusega premeeritud,“ sõnab Heikkinen.

Investoritel on Põhjamaades arvukalt võimalusi investeeringute hajutamiseks, kuna antud piirkonna riikide turud toetuvad väga erinevatele tegevusaladele.

„Mitte ühegi kümne turusektori osakaal ei ületa portfellis 20%,“ ütleb Heikkinen.


Kasvu soodustav keskkond

Heikkineni sõnul on Põhjamaa riikide turgude tulu kujunemisel oluliseks teguriks turu struktuur. Turgudel tegutseb palju väikeseid kasvule orienteeritud ettevõtteid ning Põhjamaad on tuntud stabiilse ärikeskkonnana. Tänu sellele on rahvusvaheliseks muutuvad ettevõtted ka ülevõtmiste seisukohast atraktiivsed.

„Hea maine tuleneb muuhulgas ka tõhusatest juhtimispraktikatest ja süstemaatilisest aruandlusest. Põhjamaade ettevõtted võtavad laienemise eesmärgil ka teisi ettevõtteid üle,“ märgib Heikkinen.

Viimasel kahel aastakümnel on Põhjamaade ettevõtete maine paranenud ka tänu keskkonnasõbralikele praktikatele. Rundgreni sõnul on Põhjamaad uuringute põhjal juba ammu arengus maailma esirinnas.

„Põhjamaade statistika andmetel on turupiirkonna majanduskasv 1990ndate keskpaigast alates kahekordistunud, kuid süsinikuheitmeid on selle perioodi jooksul ligi 20% vähendatud,“ sõnab Rundgren.


Similar articles