Olulist infot turuolukorrast — Mandatum Life

Mandatum LifeMandatum Life

Olulist infot turuolukorrast

Teenused

Kuidas investor peaks hetkel käituma?

Ajalooliselt on langusperioodid olnud oma olemuselt erinevad nii põhjustelt, kestvuselt kui kukkumise sügavuselt. Sel korral on langus põhjustatud majanduskeskkonna väliselt, mistõttu erineb olukord vägagi tavapärasest finantskriisist. Varasemalt on langusperioodid kestnud paarist kuust kuni kahe aastani.

Investor võib sellises olukorras teha kahesuguseid vigu:

  1. Realiseerides kogu portfelli jääb investor ilma investeeringu väärtuse taastamise võimalusest, kui turud taastuvad kiiresti ning varade väärtus taastub.
  2. Oluliselt tõstes riskitaset, investor võib olla ostes ennatlik, kui langustrend jätkub.

Kindel võib olla ainult selles, et koroonaviiruse levik, nagu ka sellest tulenevad negatiivsed majanduslikud mõjutused, on mööduvad ja turud ühel hetkel taastuvad.

Investoril ongi selles olukorras kõige targem hoida kinni paika pandud investeerimisstrateegiast. Lühiajaliste väljavaadete põhjal ei ole mõistlik teha strateegias olulisi muudatusi, kui investori finantsolukord või  investeerimiseesmärgid pole muutunud.

Kas käes on finantskriis?

Finantskriisi põhjustas finantssüsteemi sisemise kindlustunde halvenemine. Praeguses majandus- ja turuolukorras on usaldus finantssüsteemi suhtes stabiilsem, ehkki paljude finantsinstrumentide hinnamuutused on olnud märkimisväärsed.

Otsustades nii keskpankade kui ka riikide reageerimise kiiruse põhjal viimastel nädalatel, on finantskriisi õppetunnist omad järeldused tehtud. ning finantssüsteemi sisemise usalduse ja toimimise tagamiseks tehakse suuri jõupingutusi.

Koroonaepideemia majanduslikud tagajärjed olenevad viiruse leviku takistamiseks või aeglustamiseks rakendatud meetmetest ning nende meetmete ajalisest kestusest. Olukorra arengu hindamist raskendab asjaolu, et ettevõttepõhised ja riigipõhised toimingud ning epideemia kestus on raskesti prognoositavad muutujad. Praegusel hetkel oletatakse, et suurimad ülemaailmsed majandusmõjud teravnevad käesoleva aasta teises kvartalis ja majandus hakkab aasta lõpus taastuma.

Millised on koroonaviiruse majanduslikud mõjud?

Koroonaviiruse leviku majanduslik mõju sõltub viiruse leviku tõkestamise või aeglustamise meetmetest ja nende meetmete kestusest.

Olukorra arengu hindamist teeb keeruliseks asjaolu, et majandusharude ning riiklike meetmete ulatust, samuti viiruse leviku kestust on prognoosida väga keeruline.

Hiinas kestis viiruse halvim faas umbes 24 päeva, nii et Hiinas peaks otsene negatiivne majanduslik mõju andma tunda peamiselt esimese kvartali tulemustes ja majanduse elavnemist on oodata aasta teises pooles.

Kui läänes järgib haiguse levik sama mustrit, võib eeldada, et suurim üleilmne majanduslik mõju ilmneb teises kvartalis ja taastub aasta lõpus.
See, kuidas USA järgmise paari nädala jooksul reageerib, on investeerimisturu arengu jaoks kriitilise tähtsusega.

Kuidas mõjutab viirus ettevõtete toimimist ja tulemuslikkust?

Koroonaviiruse mõju ettevõtete kasumlikkusele on kindlasti negatiivne. Lisaks nõudluse vähemisele on peamised probleemid käibekapitali piisavus ja refinantseerimisvõimalused majandusliku ja turuprobleemide ajal.

Enne esimese kvartali kasumiperioodi algust aprilli alguses, näeme kindlasti erinevaid hoiatusi tulude osas.

Enne koroonaviiruse puhkemist prognoositud USA ettevõtete kaheksa protsendilist  tulude kasvu korrigeeritakse märkimisväärselt allapoole. Euroopa jaoks on tulude kasvuprognoos juba negatiivne.

Kapitalituru hindades näeme suuri hinna kõikumisi, kuni majandust- ning kasumiprognooside täpsus paraneb viiruse kulgemise täpsustumisel.

Koroonaviiruse levik on toonud kaasa languse finantsturgudel
ja loonud ebakindla majanduskeskkonna kõikjal maailmas.

Pikaaegsete investeerimislepingute puhul on investoril kõige olulisem jääda rahulikuks
ning hoida kinni paika pandud investeerimisstateegiast.

Siia lehele oleme koondanud kokku vastused enamlevinud küsimustele.

Viiruseohust tulenevalt soovitame klientidel meiega ühendust võtta elektrooniliselt.
Eeskätt e-kirjade vahendusel info@mandatumlife.ee ja kiiretes küsimustel telefonil 681 2300.
Kliendiveebis E-life saate ülevaate oma lepingu hetkeseisust, investeeringute jaotusest ning soovi korral anda korraldusi muudatusteks.

Ülevaade turgudel toimuvast

Koroonaviiruse epideemia põhjustatud turu kiirete muutumiste tõttu pakume oma klientidele vaatamiseks turuülevaateid, kus meie spetsialistid analüüsivad epideemia mõju majanduskeskkonnale. Seekordse turuülevaate toob teieni Carolus Reincke, Mandatum Life investeeringute juht (video on inglise keeles).

Uudised

Asjaajamine kiirelt ja lihtsalt kliendiveebis

Kliendina saate kiireima ülevaate oma lepingu seisust ning paigutustest kliendiveebis E-life. Samuti on seal võimalik anda korraldusi porfelli muudatusteks, tagasiostudeks ning katkestamisteks. Lisamakseid oma lepingusse saate teha endale sobivas pangas lepingu viitenumbri alusel. Kuna kõige tulemuslikumad on lepingud, kuhu tehakse makseid järjepidevalt, siis tasub sõlmida püsikorraldusleping.

Jooksev investeerimisfondide info on leitav lehelt https://www.mandatumlife.ee/investeerimisfondid/, kus saate igapäevaselt näha fondide viimaseid väärtuseid ning ülevaateid.

Kliendiveebis E-life on näha ka teie lepingusse tehtud sissemaksed, varasemad osalised realiseerimised, lepinguga seotud kulud ning portfelli hetkeseis.

Kui kiiresti paigutuste muudatused mu lepingusse jõuavad?

Portfelli paigutuste muudatused teeme võimalikult kiirelt, kui oleme korralduse kätte saanud ning aktsepteerinud.

Muudatus tehakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Tavapäraselt tehakse muudatus avalduse saabumise kuupäeva hindadega. Eriolukorras võib tekkida viivitusi portfelli realiseerimisega, näiteks siis kui portfellihaldur on seadnud piirangud tehingutele või on võrguühendus häiritud.

Kliendiveebis E-life kajastuvad tehtud muudatused viivitusega, need on nähtavad järgmisel päeval ja 11 kohalise viitenumbriga lepingutel 2 päeva pärast.  Ülevaadet tehtud muudatustest näete E-lifes investeerimiskindlustuse info all. Samuti olete alati oodatud helistama kliendihaldurile, kui on muudatuse kohta täiendavaid küsimusi.

Viimane turuülevaade

Viimasel aegadel aktsia- ja intressiturgudel toimunu meenutab tugevalt eelmist finantskriisi. Selline võrdlus on turul toimuvate kiirete muudatuste tõttu kerge tulema. Sündmusteahela kulg on sel korral siiski oluliselt erinev.

Loe lähemalt »

Soovin tulla nõustamisele

Helista meile 681 2300 või täida kontaktvorm


Täites kontaktvormi annad oma nõusoleku, et Mandatum Life töötleb sisestatud isikuandmeid nõustamisele kutsumise eesmärgil. Oma kehtivate lepingutega seotud korraldusi saad edastada klienditeeninduskeskkonnas E-life.

Soovin saada turundusteavet Mandatum Life’i toodete ja teenuste kohta.

Mandatum Life annab teada, et sul on alati võimalus oma nõusolek tagasi võtta, saates sellekohase teate e-postiga aadressile info@mandatumlife.ee.

Lisainfo: loe privaatsuspoliitikat.

Täname! Võtame Sinuga peagi ühendust.
Captcha failed. Please try again.