Naasmine uue normaalsuse juurde

Aasta esimese kvartali tõus turul on toetunud USA keskpanga rahapoliitika muutusest tulenevale üldisele intressitasemete langusele. Alanevad intressid on nõrgestanud turvaliste riigilaenuinvesteeringute tootlustasemeid ja samas tõstnud riskantsemate investeerimisobjektide suhtelist atraktiivsust. Lisaks sellele tõstab madalam intressitase pikema ajaperioodi jooksul ettevõtete oodatavat kasumi saamise võimet, kui laenude teenindamisest tekkiv surve kasumile kahaneb. Selle tõttu on nii aktsia- kui ka ettevõttelaenude turgudel nähtud aasta alguses tugevat hinnatõusu.

Samal ajal on reaalmajanduse aktiivsusnäitajad olnud üleüldiselt oodatust nõrgemad, mis viitab sellele, et selle ja järgmise aasta maailmamajanduse kasv jääb pika ajaperioodi trendist (3,5%) madalamale tasemele.

Loe edasi siit


Similar articles