Muudatused Investeeringute haldusteenuse strateegiate nimetustes

Alates 2. detsembrist 2016 muutusid Investeeringute haldusteenuse strateegiate nimetused. Samas sätestame strateegiates ka aktsiainvesteeringute osakaalude limiite. Muudatuste tulemusena peegeldavad strateegiate nimetused paremini aktsiate osakaale.

Näiteks Investeeringute haldusteenuse Tasakaalustatud strateegia uus nimetus on Investeeringute haldusteenus – 50, kus number 50 tähendab muude kui fikseeritud tulumääraga investeeringute strateegilist osakaalu, seega keskmiselt 50% pikaajalises perspektiivis.

Muudatused ei eelda Teilt täiendavaid tegevusi ning investeerimine läbi Investeeringute haldusteenuse jätkub endistviisi.

Uued Investeeringute haldusteenuse lahenduste nimetused on:

Turvaline → Investeeringute haldusteenus – Võlakirjad
Konservatiivne →  Investeeringute haldusteenus – 25
Tasakaalustatud → Investeeringute haldusteenus – 50
Progressiivne → Investeeringute haldusteenus – 80
Agressiivne → Investeeringute haldusteenus – Aktsiad

Muudetud portfellide originaaltingimused on leitavad varahaldaja kodulehel www.mandatumlife.fi

Lisaküsimuste korral võta meiega ühendust kirjutades info@mandatumlife.ee või helistades 681 2300.