Muudatused Danske Invest fondide tingimustes

Danske Invest Fund Management Ltd muudab kõikide hallatavate fondide tingimusi. Investeerimisfondide ja spetsiaalsete investeerimisfondide (erikoissijoitusrahasto) tingimuste muudatused jõustuvad 18.03.2020.

Peamised muudatused fondide tingimustes:

  • Fondide tingimuste ülesehitust muudetakse: edaspidi koosnevad tingimused konkreetse fondi tingimustest ja üldtingimustest.
  • Tingimustes täpsustatakse fondiosakute märkimispiirangud; lisaks on fondihalduril tingimustes toodud juhtudel õigus fondiosakute omaniku osakuid lunastada ilma fondiosakute omaniku lunastuskorralduseta.

Lisaks ülaltoodud muudatustele on fondi tingimustes tehtud ka mitmeid muid täpsustavaid muudatusi ning regulatiivsetest nõuetest tulenevaid muudatusi. Fondide tasud ja investeerimiskorrad ei muutu.

Muudatused ei nõua Sinu poolt toiminguid ega too kaasa kulusid, samuti ei mõjuta need ka Sinu investeeringute reservi summat.

18.03.2020 jõustuvad uued soomekeelsed tingimused leiab Danske Invest`i kodulehelt www.danskeinvest.fi. Ingliskeelsed tingimused on kodulehel alates 18.03.2020.

Lisainformatsiooni tingimuste muutmise kohta saab Danske Invest`i teatest: https://www.danskeinvest.fi/news/amendments-to-regulations-of-danske-invest-funds


Similar articles