ML Allocation ülevaade – Veebruar 2021

ML Allocationi portfellide tootlused olid veebruaris -0,05% ja -0,92% vahel

Investeerimisturgudel keskendutakse üha enam koroonajärgsele ajastule. Ootused piirangute järkjärgulisele kaotamisele vaktsineerimise edenedes koos ergutusprogrammide jätkumisega, on viimastel kuudel suurendanud ootusi majanduse elavnemise suhtes. Ka inflatsiooniootused on tugevnenud, sest majanduskasvu väljavaated on paranenud ja energiahinnad tõusnud, mis omakorda põhjustab investeerimisturgudel spekulatsioone keskpanga rahaliste stiimulite järkjärgulise vähendamise kohta. Selle tagajärjel on turu intressimäärad hakanud kõigepealt USA-s ja väikese viibega ka Euroopas end tasapisi kriisieelsele tasemele kergitama. Nii USA kui Euroopa keskpangad on korduvalt tagasi tõrjunud kuuldusi stiimulite vähendamise kohta ja väitnud, et seda teemat on veel vara arutada. Stiimulite vähendamine või intressimäärade tõus ei ole investeerimisturgude jaoks siiski automaatselt negatiivne areng, kui majanduskasv samal ajal elavneb.

Aktsiaturgude lähiaastate tootluse ootus on aktsiakursside kerkides mõõdukalt kahanenud. Majanduse taastumine peaks tänavu siiski kasumite kasvu hoogustama, mis omakorda toetab aktsiaid. Majanduse taastumine parandab eelkõige tsükliliste sektorite, nagu tööstus ja rahandus, väljavaateid. Samal ajal põhjustab intressimäärade tõus intressitundlikes sektorites, nagu tehnoloogia, kommunaalteenused, esmatarbekaubad ja tervishoid, hinnataseme tõusu. Praegusel ajal peame sektoripõhist jaotust keskseks teguriks oma aktsiaportfelli tootluse kujunemisel. Alates novembrist oleme kohandanud oma aktsiainvesteeringuid järk-järgult konjunktuuritundlikumas ehk tsüklilisemas suunas, seda strateegiat jätkasime ka veebruaris. Intressimäärade tõusust põhjustatud turusegaduses jäi arenevate turgude tootlus kasinaks. Meie nägime selles signaali suurendada investeeringuid arenevatele turgudele, eelkõige Aasiasse, mille väljavaateid peame pikemas perspektiivis heaks. Samal ajal vähendasime globaalselt investeerivat vastutustundlikkuse fookusega fondi, millest suhteliselt suure osa moodustavad stabiilsemad ja intressitundlikumad sektorid.

Korporatiivvõlakirjade krediidiriski preemiad on jäänud madalaks, kuid intressimäära tase on ka euroalal hakanud liikuma ülespoole, mistõttu on tootluse ootus madal ja atraktiivseid võimalusi on vähe. Seetõttu oleme sularahainvesteeringute ja nendega võrreldavate rahaturuinvesteeringute osakaalu mõõdukalt portfellides kasvatanud. Oleme mõõdukalt suurendanud investeeringuid Euroopa eelislaenude (senior debt) turule. Eelislaenud on praegu päris atraktiivsed, kuna keskpankade stiimulid pole mõjutanud neid nii tugevalt kui võlakirju. Sel aastal on fikseeritud tulumääraga investeeringute tootluse areng olnud hea: korporatiivvõlakirjade eelistamine on end ära tasunud ja tänu mõõdukale intressiriskile oleme intressimäärade tõusu tõttu vaid vähe kannatanud.

Meie hinnangul mängivad alternatiivsed investeeringud pikaajalise tõhusalt hajutatud investeerimisportfelli koostamisel ka pärast koroonakriisi olulist rolli. Näeme endiselt alternatiivsetes investeeringutes võimalusi. Kinnisvarainvesteeringute vallas investeerime koos kinnisvaraarendusele spetsialiseerunud portfellihalduritega, kes on kogenud ostjad ning suudavad aktiivsete meetmete abil kinnisvara väärtust tõsta. Hajutamine eri liiki kinnisvarade vahel on praeguses keskkonnas eriti oluline. Omakapitaliinvesteeringute osas oleme valikuliselt aktiivsed, otsides üksikuid projekte, mis poleks võlapõhised.

Tutvu kuuraportitega:
ML Allocation Fixed Income veebruari ülevaade
ML Allocation 25 veebruari ülevaade
ML Allocation 50 veebruari ülevaade
ML Allocation 80 veebruari ülevaade
ML Allocation Equity+ veebruari ülevaade


Similar articles