ML Allocation ülevaade – Märts 2021

ML Allocationi portfellide tootlused olid märtsis +0,45% ja +4,57% vahemikus.

Investeerimisturgudel keskendutakse üha enam koroonajärgsele ajastule. Ka inflatsiooniootused on tugevnenud, sest majanduskasvu väljavaated on paranenud ja energiahinnad tõusnud, mis omakorda põhjustab investeerimisturgudel spekulatsioone keskpanga rahaliste stiimulite järkjärgulise vähendamise kohta. Seega on turu intressimäärad kerkinud, seda eriti USA-s. Märtsis tundus aga tugevam surve baasintressi tõstmiseks olevat vähemalt ajutiselt vaibunud. Nii USA kui Euroopa keskpangad on korduvalt tagasi tõrjunud kuuldusi stiimulite vähendamise kohta ja väitnud, et seda teemat on veel vara arutada. USA-s saab majanduse taastumine tõenäoliselt uue hoo sisse ka föderaalvalitsuse ulatuslikust majanduse stimuleerimise programmist. Valitsusel  on kavas on suruda läbi veel üks taristut, kliimat ja tööhõivet puudutav stimuleerimispakett, mis turu spekulatsioonide kohaselt võib ulatuda 2000−3000 miljardi dollarini.

Aktsiaturgude lähiaastate tootluse ootus on aktsiakursside kerkides mõõdukalt kahanenud. Majanduse taastumine peaks tänavu siiski kasumite kasvu hoogustama, mis omakorda toetab aktsiaid. Majanduse taastumine parandab eelkõige tsükliliste sektorite, nagu tööstus ja rahandus, väljavaateid. Ka intressimäära suhtes tundlikes sektorites, nagu tehnoloogia, kommunaalteenused, tarbekaubad ja tervishoid, avaldab intressimäärade tõus hinnatasemetele survet, ehkki see ei mõjuta otseselt ettevõtete äritegevust. Praegusel ajal peame sektoripõhist jaotust keskseks teguriks oma aktsiaportfelli tootluse kujunemisel. Märtsis mõjutas aktsiaturge ka intressimäärade stabiliseerumine ning näis, et investorid otsustasid tsüklilistesse sektoritesse investeerimisel pausi teha. Meie hinnangul ei ole üldine tendents aga muutunud: leiame, et tsüklilised sektorid on endiselt võrdlemisi atraktiivsed.

Korporatiivvõlakirjade krediidiriski preemiad on jäänud madalaks. Inflatsiooni kiirenedes on intressitasemetel pigem surve tõusta kui langeda, mistõttu on oodatav tootlus väike ja huvipakkuvaid võimalusi vähe. Oleme sularahainvesteeringute ja nendega võrreldavate rahaturuinvesteeringute osakaalu mõõdukalt portfellides kasvatanud. Oleme mõõdukalt suurendanud investeeringuid Euroopa eelislaenude (senior debt) turule. Eelislaenud on praegu päris atraktiivsed, kuna keskpankade stiimulid pole mõjutanud neid nii tugevalt kui võlakirju. Me ei investeeri euroala riigivõlakirjadesse, kuna nende tootlus on väga väike; seega moodustavad riigivõlakirjad meie fikseeritud tulumääraga investeeringutest väga väikese osa. Oleme mõõdukalt vähendanud ka madala riskiga investeerimisjärgu ettevõtete võlakirjade (investment grade corporate bond) osakaalu. Sel aastal on fikseeritud tulumääraga investeeringute tootluse areng olnud hea- korporatiivvõlakirjade eelistamine on end ära tasunud ja tänu mõõdukale intressiriskile oleme intressimäärade tõusu tõttu vaid vähe kannatanud.

Meie hinnangul mängivad alternatiivsed investeeringud pikaajalise tõhusalt hajutatud investeerimisportfelli koostamisel ka pärast koroonakriisi olulist rolli, kuna intressimäärad jäävad ilmselt veel mõneks ajaks madalaks. Näeme pikaaegsete investorite jaoks jätkuvalt võimalusi alternatiivsetes fikseeritud tulumääraga investeeringutes. Kinnisvarainvesteeringute vallas investeerime koos kinnisvaraarendusele spetsialiseerunud portfellihalduritega, kes on kogenud ostjad ning suudavad aktiivsete meetmete abil kinnisvara väärtust tõsta. Praeguses keskkonnas on investeeringute hajutamine eri liiki kinnisvara ja geograafiliste piirkondade vahel eriti oluline. Omakapitaliinvesteeringute osas oleme valikuliselt aktiivsed, otsides üksikuid projekte, mis poleks võlapõhised.

Tutvu kuuraportitega:
ML Allocation Fixed Income märtsi ülevaade
ML Allocation 25 märtsi ülevaade
ML Allocation 50 märtsi ülevaade
ML Allocation 80 märtsi ülevaade
ML Allocation Equity+ märtsi ülevaade

 


Similar articles