ML Allocation ülevaade – Mai 2021

ML Allocationi portfellide tootlused olid mais +0,14% ja +0,55% vahel

Investeerimisturgudel keskendutakse üha enam koroonajärgsele ajastule. Kuna piiranguid leevendatakse, on eraisikute tarbimine tõusuteel ja majandust stimuleerivate meetmete tõttu oodatakse paaril järgmisel aastal riiklike kulutuste suurenemist. Selle tulemusel on kerkinud inflatsiooniprognoosid ning paaril viimasel kuul ka inflatsioon ise. USAs kerkis tarbijahinnaindeks mais koguni +5%, euroalas jäi inflatsioonimäär esialgsete andmete alusel +2% kanti. Inflatsiooni seisukohalt on võtmeküsimus, kas inflatsiooni tõus on hetkeline või pikemaajaline. Vaatlusperioodi valukohtadel ehk koroonakevadel ja toormehindade järsul tõusul viimase 12 kuu jooksul on oma osa inflatsiooni järsus kiirenemises. Keskpangad on endiselt seisukohal, et tegu on majanduse avanemisega seotud ajutise nähtusega. Seega lühiajalises perspektiivis ei eeldata, et tõusev inflatsioon muudaks rahapoliitika peasuundi. Praeguse seisuga on palgainflatsioon madalal püsinud, toetades keskpankade sõnumit. Samuti on argumente, mis toetavad pikenenud inflatsiooni. Nende hulgas on näiteks tugev eelarvestiimul, ehkki majandus on juba niigi kiiresti taastumas. Kui inflatsioon pikka aega kõrgena püsib, võivad keskpangad vastata sellele stimuleerivate meetmete oodatust varasema kärpimisega.

Aktsiaturu liikumised on viimastel nädalatel tagasihoidlikuks jäänud. Suures pildis on asjad aga endised: kasumite kasv on tugev ja tsüklilised sektorid lõikavad kasu majanduse taastumisest. Tootlusprognoose on aga pärast aktsiahindade järsku tõusu mõnevõrra alandatud, mis annab märku sellest, et aktsiaturud on paari järgmise aasta suhteliselt positiivse väljavaate juba hindadesse sisse arvestanud. Vaatamata aktsiate võrdlemisi kõrgele hinnatasemele eelistavad paljud investorid hetkel aktsiainvesteeringuid: osaliselt seetõttu, et kasumid on kasvanud, ent teisalt on võlakirjade prognoositav tootlus madal. Me pole aktsiainvesteeringute osas lähiminevikus suuri muudatusi teinud, kuna olukord turul pole samuti muutunud. Otsus viia aktsiainvesteeringute fookus käesoleval aastal tsüklilistele aktsiatele on ennast õigustanud.

Korporatiivvõlakirjade krediidiriski preemiad on jäänud madalaks. Inflatsiooni kiirenedes on intressitasemetel pigem surve tõusta kui langeda, mistõttu on oodatav tootlus väike ja huvipakkuvaid võimalusi vähe. See on lubanud meil portfellide raha ja rahaturuinstrumentide osakaalu suurendada. Võlakirjainvesteeringutes on fookus meie koduturgudel, Põhjamaade ettevõtete võlakirjadel, mida me tunneme hästi ja kus me näeme endiselt suhteliselt head tootluspotentsiaali. Vähendasime mais pikema intressiriskiga investeerimisjärguga ettevõtete võlakirjade osakaalu, mille tootluse tase oli soodsa hindade arengu tõttu langenud nulli lähedale. Samas suurendasime mõnevõrra lühema intressiriskiga ettevõtete võlakirjade osakaalu, keskendudes sealjuures Põhjamaade turule. Sel aastal on fikseeritud tulumääraga investeeringute tootluse areng olnud hea: korporatiivvõlakirjade eelistamine on end ära tasunud ja tänu mõõdukale intressiriskile oleme intressimäärade tõusu tõttu vaid vähe kannatanud.

Meie hinnangul mängivad alternatiivsed investeeringud pikaajalise tõhusalt hajutatud investeerimisportfelli koostamisel ka pärast koroonakriisi olulist rolli, kuna intressimäärad jäävad ilmselt veel mõneks ajaks madalaks. Praeguste intressitasemete juures oleks investoritel tark lõigata kasu piiratud likviidsusega investeeringute täiendavalt tootluselt ehk likviidsuspreemialt. Näeme pikaaegsete investorite jaoks jätkuvalt võimalusi alternatiivsetes fikseeritud tulumääraga investeeringutes. Kinnisvarainvesteeringute vallas investeerime koos kinnisvaraarendusele spetsialiseerunud portfellihalduritega, kes on kogenud ostjad ning suudavad aktiivsete meetmete abil kinnisvara väärtust tõsta. Omakapitaliinvesteeringute osas oleme valikuliselt aktiivsed, otsides üksikuid projekte, mis poleks võlapõhised.

Tutvu kuuraportitega:

ML Allocation Fixed Income mai ülevaade
ML Allocation 25 mai ülevaade
ML Allocation 50 mai ülevaade
ML Allocation 80 mai ülevaade
ML Allocation Equity+ mai ülevaade


Similar articles