ML Allocation ülevaade – Juuni 2021

ML Allocationi portfellide tootlused olid juunis +0,26% ja +3,29% vahel

Piirangute järkjärguline kaotamine ja finantspoliitilised stiimulid peaksid lähitulevikus eeldatavasti majanduskasvu hoogustama. Seoses koroonaviiruse deltatüve levikuga on ootused selle aasta tugevale majanduskasvule siiski mõnevõrra vähenenud. Samas on vaibunud suuremad hirmud inflatsiooni kiirenemise ees ning ka intressimäärad on suve jooksul pigem langenud. Keskpangad on endiselt seisukohal, et tegu on majanduse avanemisega seotud ajutise nähtusega. Seega lühiajalises perspektiivis ei eeldata, et tõusev inflatsioon muudaks rahapoliitika peasuundi. Samuti on argumente, mis toetavad pikenenud inflatsiooni. Nende hulgas on näiteks tugev eelarvestiimul, ehkki majandus on juba niigi kiiresti taastumas. Kui inflatsioon püsib pikemat aega kõrge, võivad keskpangad reageerida rahaliste stiimulite oodatust varasema vähendamisega. Vähenenud stiimul või kerkivad intressimäärad ei ole investeerimisturgude jaoks iseenesest halb, ent seda tingimusel, et ka majanduskasv samal ajal tugevneb. Kuid stiimulite vähendamisel on ajastus võtmetähtsusega: liiga vara tegutsedes võib keskpankade mõjul majanduse taastumine lõppeda, kuid liiga kaua ootamine võib tekitada majanduse ülekuumenemist.

Suures pildis on asjad aga endised: kasumite kasv on tugev ja tsüklilised sektorid lõikavad kasu majanduse taastumisest. Kõige selle tõttu ei ole me teinud olulisi muudatusi oma aktsiainvesteeringutes. Tootlusprognoose on aga pärast aktsiahindade järsku tõusu mõnevõrra alandatud, mis annab märku sellest, et aktsiaturud on paari järgmise aasta suhteliselt positiivse väljavaate juba hindadesse sisse arvestanud. Aktsiaturgude jaoks on üheks võimalikuks riskiks see, et keskpankade stimuleerivaid meetmeid kärbitakse oodatust varem, kuna inflatsiooni kasv on kiirenenud. Taolises olukorras saavad hea hinnakujundusvõimega ettevõtted üldiselt hästi hakkama, samuti võib eeldada, et tsüklitundlikud sektorid elavad üle stiimulite vähendamise, kui majanduskasv püsib heal tasemel. Aktsiainvestoril tasub hetkel seega oma portfelli piisavalt hajutada nii geograafiliste piirkondade kui sektorite vahel.

Korporatiivvõlakirjade krediidiriski preemiad on jäänud madalaks, mistõttu on oodatav tootlus väike ja huvipakkuvaid võimalusi vähe. See on lubanud meil portfellide raha ja rahaturuinstrumentide osakaalu suurendada. Võlakirjainvesteeringutes on fookus meie koduturgudel, Põhjamaade ettevõtete võlakirjadel, mida me tunneme hästi ja kus me näeme endiselt suhteliselt head tootluspotentsiaali. Me ei investeeri euroala riigivõlakirjadesse, kuna nende tootlus on väga väike; seega moodustavad riigivõlakirjad meie fikseeritud tulumääraga investeeringutest väga väikese osa. Juunis vähendasime oma investeeringute intressiriski, müües osa fondist, mis investeerib pikaajalise intressiriskiga ja kõrge krediidireitinguga Euroopa ettevõtete võlakirjadesse. Lisaks vahetasime juunis välja fondi, mis investeerib USD-des nomineeritud arenevate turgude võlakirjadesse. Uuel, aktiivselt juhitud fondil on kolm eri stiilis tegutsevat üksteist täiendavat portfellihaldurit (Global Evolution, T. Rowe Price ja PGIM).

Meie hinnangul mängivad alternatiivsed investeeringud pikaajalise tõhusalt hajutatud investeerimisportfelli koostamisel ka pärast koroonakriisi olulist rolli, kuna intressimäärad jäävad ilmselt veel mõneks ajaks madalaks. Praeguste intressitasemete juures oleks investoritel tark lõigata kasu piiratud likviidsusega investeeringute täiendavalt tootluselt ehk likviidsuspreemialt. Kinnisvarainvesteeringute vallas investeerime koos kinnisvaraarendusele spetsialiseerunud portfellihalduritega, kes on kogenud ostjad ning suudavad aktiivsete meetmete abil kinnisvara väärtust tõsta. Praeguses keskkonnas on investeeringute hajutamine eri liiki kinnisvara ja geograafiliste piirkondade vahel eriti oluline. Omakapitaliinvesteeringute osas oleme valikuliselt aktiivsed, otsides üksikuid projekte, mis poleks võlapõhised. Käesoleval aastal on paranenud investeerimiskeskkond mõjutanud positiivselt ka alternatiivsete investeeringute hinnatasemeid.

Tutvu kuuraportitega:

ML Allocation Fixed Income juuni ülevaade
ML Allocation 25 juuni ülevaade
ML Allocation 50 juuni ülevaade
ML Allocation 80 juuni ülevaade
ML Allocation Equity+ juuni ülevaade


Similar articles