ML Allocation ülevaade – Jaanuar 2021

ML Allocationi portfellide tootlused olid jaanuaris +0.40% ja +0.73% vahel

Investeerimisturgudel on meeleolud püsinud positiivsed, vaatamata hinnakõikumiste lühiajalisele suurenemisele jaanuaris. Koos majandusväljavaadete paranemise ja energiahindade tõusuga on mõnevõrra tugevnenud inflatsiooniootused, mis investeerimisturgudel on omakorda põhjustanud spekulatsioone keskpankade rahaliste stiimulite järkjärgulise vähendamise üle. Keskpangad on aga kuulujutud stiimulite vähendamise kohta otsustavalt tagasi lükanud ja rõhutanud, et ergutusmeetmeid jätkatakse nii kaua kui vaja. Ehkki stiimulite vähendamine sel aastal tõenäoliselt päevakorda ei tule, on see koos majanduse paranenud kasvuootustega lükanud USA-s pikaajalised intressimäärad mõõdukale tõusule. Intressimäärade tõus omakorda suurendab kaudselt ka survet aktsiate hinnatasemele, mis on viimastel kuudel samuti tõusnud. Stiimulite vähendamine või intressimäärade tõus ei ole investeerimisturgude jaoks automaatselt negatiivne, kuid seda eeldusel, et majanduskasv samal ajal tugevneb. Sel põhjusel pööratakse investeerimisturgudel majanduse kasvunäitajatele sel aastal tõenäoliselt suuremat tähelepanu kui eelmisel aastal.

Aktsiaturgude hinnatase on koos aktsiakursside tõusuga kerkinud, kuid aktsiaid toetab kogu maailmas oodatust tugevam ettevõtete kasumlikkus. Lisaks kasumite kasvule annab fikseeritud tuluga investeeringute madal tootlusootus paljudele investoritele põhjust aktsiaid eelistada. Jaanuaris vähendasime hindade tõustes järk-järgult oma aktsiaid, hoides nii aktsiate osakaalu muutumatuna. Peame aktsiaid endiselt atraktiivseteks, kuid riskide juhtimise seisukohalt on mõistlik hindade tõustes kasumid koju tuua, sest kui meeleolud turgudel on optimistlikud, on aktsiaturud eriti tundlikud negatiivsete üllatuste suhtes. Me ei teinud aktsiainvesteeringute koosseisus ega sektorijaotuses olulisi muudatusi. Jälgime tähelepanelikult erinevate majandussektorite arengut ja oleme valmis suurendama tsüklilisemate sektorite osakaalu, kui majanduskasvu elavnemise väljavaated tugevnevad.

Fikseeritud tuluga investeeringutes kanname me pigem ettevõtte- kui intressiriski. Oleme portfellides mõõdukalt suurendanud Euroopa eelislaenude (senior debt) osakaalu. Eelislaenud on praegu päris atraktiivsed, kuna keskpankade stiimulid pole mõjutanud neid nii tugevalt kui võlakirju. Oleme mõõdukalt vähendanud ka madala riskiga investeerimisjärgu ettevõtete võlakirjade (investment grade corporate bond) osakaalu, kuna nende tootluse tase on langenud. Oleme säilitanud mõõdukat intressiriski, kuna meie hinnangul on kompensatsioon täiendava intressiriski võtmise eest praegu tagasihoidlik. Viimastel kuudel on ettevõtete võlakirjadele keskendumine teenitud tootlusele positiivselt mõjunud.

Alternatiivsetes investeeringutes jätkame kaasinvesteerimise mudelile vastavat investeerimisprogrammi rakendamist. Meie hinnangul mängivad alternatiivsed investeeringud pikaajalise tõhusalt hajutatud investeerimisportfelli koostamisel ka pärast koroonakriisi olulist rolli, kuna intressimäärad jäävad ilmselt veel mõneks ajaks madalaks. Praeguste intressimäärade juures tasub pikaajalistel investoritel lõigata kasu piiratud likviidsuselt teenitud lisatootluselt ehk likviidsuspreemiatelt.

Tutvu kuuraportitega:
ML Allocation Fixed Income
ML Allocation 25
ML Allocation 50
ML Allocation 80 
ML Allocation Equity+

 


Similar articles