ML Allocation ülevaade – Detsember 2020

ML Allocationi portfellide tootlused olid detsembris +0.83% ja +2.94% vahel

Koroonapandeemia süvenemine suurendab lühiajalist riski. Ühendkuningriigis avastatud uus tüvi on oma eelkäijatest nakkavam. Ka Aasias on igapäevaste uute juhtumite arv kasvuteel. Pandeemia süvenemine tekitab riski, et eelolevatel kuudel ootab ees piirangute karmistamine, mis mõjub negatiivselt ka majanduse arengule. Pikemas perspektiivis toob elanikkonna vaktsineerimine tõenäoliselt kaasa piirangute järkjärgulise lõdvendamise ja majanduste avamise, mis tugevdab majanduse kasvuprognoose. Praegu tundub, et investeerimisturud eiravad halbu uudiseid ja keskenduvad kasvuväljavaadete paranemisele pärast vaktsineerimist. Keskpangad on teatanud, et jätkavad majanduse stimuleerimist nii kaua kui vajalik. Inflatsiooniprognooside kiirenemine on aga toonud kaasa spekulatsioone, et keskpangad peavad inflatsiooni ohjamiseks toetusmeetmeid oodatust varem vähendama. See tähendaks ilmselt ka intressimäärade mõõdukat kerkimist, mis paneks kaudse surve alla kõigi varaklasside hinnad, välja arvatud võlakirjainvesteeringud.

Meie nägemuse kohaselt on aktsiainvesteeringute osas praegu kõige olulisem sektorite allokatsioon. Majanduskasvu väljavaadete paranedes on tsüklilistel sektoritel parem potentsiaalne tootlus, ent sektorite vahetamine peaks toimuma sujuvalt, üks samm korraga. Novembris hakkasime aktsiapositsioone tsükliliste sektorite suunas nihutama ning oleme valmis sellega jätkama, kui tõenäosus kirjeldatud pöördeks suureneb. Aktsiainvesteeringute tootlus oli eelmisel aastal hea. Eriti edukaks osutus väikese ja keskmise suurusega ettevõtete osakaalude suurendamine. Samuti tõi eelmisel aastal täiendavat tootlust Põhjamaade aktsiatele keskendumine.

Oleme mõõdukalt suurendanud rahaturuinvesteeringute osakaalu, kuna huvipakkuvaid võlakirjainvesteeringuid on praegu vähe. Võlakirjainvesteeringutes on fookus meie koduturgudel, Põhjamaade ettevõtete võlakirjadel, mida me tunneme hästi ja kus me näeme endiselt suhteliselt head tootluspotentsiaali. Me ei investeeri euroala riigivõlakirjadesse, kuna nende tootlus on väga väike; seega moodustavad riigivõlakirjad meie fikseeritud tulumääraga investeeringutest väga väikese osa. Oleme säilitanud mõõdukat intressiriski, kuna meie hinnangul on kompensatsioon täiendava intressiriski võtmise eest praegu tagasihoidlik. Viimastel kuudel on ettevõtete võlakirjadele keskendumine teenitud tootlusele positiivselt mõjunud.

Alternatiivsetes investeeringutes keskendume private debt investeeringutele, kinnisvaraarenduse projektidele ja kõrge rahavooga kinnisvarainvesteeringutele. Kinnisvarainvesteeringute vallas investeerime koos kinnisvaraarendusele spetsialiseerunud portfellihalduritega, kes on kogenud ostjad ning suudavad aktiivsete meetmete abil kinnisvara väärtust tõsta. Hajutamine eri liiki kinnisvarade vahel on praeguses keskkonnas eriti oluline. Omakapitaliinvesteeringute osas oleme valikuliselt aktiivsed, otsides üksikuid projekte, mis poleks võlapõhised.

Tutvu kuuraportitega:
ML Allocation Fixed Income
ML Allocation 25
ML Allocation 50
ML Allocation 80
ML Allocation Equity+


Similar articles