ML Allocation ülevaade – Aprill 2021

ML Allocationi portfellide tootlused olid aprillis +0,04% ja +2,44% vahel

Investeerimisturgudel keskendutakse üha enam koroonajärgsele ajastule. Eratarbimine kasvab, kui piirangud kaotatakse ja eeldatakse, et stiimulipaketid suurendavad lähiaastatel riiklikke kulutusi. Ka inflatsiooniootused on tugevnenud, sest majanduskasvu väljavaated on paranenud ja energiahinnad tõusnud. Inflatsiooni seisukohalt on võtmeküsimus, kas inflatsiooni tõus on hetkeline või pikemaajaline. Keskpangad on endiselt seisukohal, et tegu on majanduse avanemisega seotud ajutise nähtusega. Seega lühiajalises perspektiivis ei eeldata, et tõusev inflatsioon muudaks rahapoliitika peasuundi. Kui inflatsioon püsib siiski pikemat aega kõrgel, võivad keskpangad reageerida rahaliste stiimulite oodatust varasema vähendamisega. Nii USA kui ka Euroopa keskpangad on korduvalt tõrjunud kuuldusi stiimulite vähendamisest, kinnitades, et spekulatsioonid on ennatlikud, ja rõhutades, et tööturud vajavad aega taastumiseks. Stiimulite vähendamine või intressimäärade tõus ei ole investeerimisturgude jaoks siiski automaatselt negatiivne areng, kui majanduskasv samal ajal elavneb. Keskpangad on korduvalt kinnitanud oma valmisolekut jätkata ergutusmeetmeid piisavalt kaua.

Aktsiaturgude lähiaastate tootluse ootus on aktsiakursside kerkides mõõdukalt kahanenud. Majanduse taastumine peaks tänavu siiski kasumite kasvu hoogustama, mis omakorda toetab aktsiaid. Majanduse taastumine parandab eelkõige tsükliliste sektorite, nagu tööstus ja rahandus, väljavaateid. Samamoodi avaldab intressimäärade tõus survet intressitundlike sektorite, nagu tehnoloogia, kommunaalmajandus, esmatarbekaubad ja tervishoid, aktsiate hinnatasemele, kuigi ettevõtete äritegevust see otseselt ei mõjuta. Praegusel ajal peame sektoripõhist jaotust keskseks teguriks oma aktsiaportfelli tootluse kujunemisel. Alates novembrist olemegi kohandanud oma aktsiainvesteeringuid järk-järgult tsüklilisemas suunas. Me suurendasime USA tööstusettevõtete osakaalu aktsiainvesteeringutes ja vähendasime vastavalt USA tehnoloogiasektori osakaalu.

Korporatiivvõlakirjade krediidiriski preemiad on jäänud madalaks. Inflatsiooni kiirenedes on intressitasemetel pigem surve tõusta kui langeda, mistõttu on oodatav tootlus väike ja huvipakkuvaid võimalusi vähe. Võlakirjainvesteeringutes on fookus meie koduturgudel, Põhjamaade ettevõtete võlakirjadel, mida me tunneme hästi ja kus me näeme endiselt suhteliselt head tootluspotentsiaali. Oleme portfellides mõõdukalt suurendanud Euroopa eelislaenude (senior debt) osakaalu. Me ei investeeri euroala riigivõlakirjadesse, kuna nende tootlus on väga väike; seega moodustavad riigivõlakirjad meie fikseeritud tulumääraga investeeringutest väga väikese osa. Oleme mõõdukalt vähendanud ka madala riskiga investeerimisjärgu ettevõtete võlakirjade (investment grade corporate bond) osakaalu. . Sel aastal on fikseeritud tulumääraga investeeringute tootluse areng olnud hea: korporatiivvõlakirjade eelistamine on end ära tasunud ja tänu mõõdukale intressiriskile oleme intressimäärade tõusu tõttu vaid vähe kannatanud.

Meie hinnangul mängivad alternatiivsed investeeringud pikaajalise tõhusalt hajutatud investeerimisportfelli koostamisel ka pärast koroonakriisi olulist rolli, kuna intressimäärad jäävad ilmselt veel mõneks ajaks madalaks. Praeguste intressitasemete juures oleks investoritel tark lõigata kasu piiratud likviidsusega investeeringute täiendavalt tootluselt ehk likviidsuspreemialt. Näeme pikaaegsete investorite jaoks jätkuvalt võimalusi alternatiivsetes fikseeritud tulumääraga investeeringutes. Kinnisvarainvesteeringute vallas investeerime koos kinnisvaraarendusele spetsialiseerunud portfellihalduritega, kes on kogenud ostjad ning suudavad aktiivsete meetmete abil kinnisvara väärtust tõsta. Omakapitaliinvesteeringute osas oleme valikuliselt aktiivsed, otsides üksikuid projekte, mis poleks võlapõhised.

 

Tutvu kuuraportitega:
ML Allocation Fixed Income aprilli ülevaade
ML Allocation 25 aprilli ülevaade
ML Allocation 50 aprilli ülevaade
ML Allocation 80 aprilli ülevaade
ML Allocation Equity+ aprilli ülevaade


Similar articles