„Meie visiooni kohaselt“

Kui klientide varasid hallatakse samadel alustel nagu enda vahendeid, nimetatakse seda kaasinvesteerimiseks. Kaasinvesteerimise kaudu on Mandatum Life’i klientidel võimalik osa saada Sampo suurkontserni ühisest investeerimisstrateegiast, oskusteabest ja kogemustest, kontaktidest ja suurinvestori mastaabieelistest.

ANNUKKA OKSANEN

kanssasijoittaminen_life-magazine

Pildid: Kateryna Kon, Mia Stendal / Shutterstock

Mida väiksem on ravimi osakeste suurus, seda parem on ravimi bioloogiline omastatavus – ehk mõjuained imenduvad paremini keha vereringesüsteemi. See vähendab ka võimalikke kõrvalmõjusid, keskkonnakahjustusi ja kulusid. Näiteks tavalise peavalutableti suurus kahaneks sellisel juhul murdosani praegusest.

„Väiksemast ravimihulgast piisab, sest toimeainete kadu kehas on väiksem,“ kommenteerib Mandatum Life’i erakapitaliinvesteeringute (private Equity) juht Alexander Antas. Soome ravimitootja Nanoform tehnoloogia on nõutud üle maailma ja ettevõtte maine valdkonna eksperdina nii tugev, et koostööpakkumisi on tehtud tuntud spetsialistidele rahvusvahelistest ravimiettevõtetest ja mõned neist on isegi Soome kolinud. Arendustegevuseks ja uute nanoniseerimisliinide ehitamiseks vajas Nanoform raha. Nii võetigi paar aastat tagasi ühendust investeerimispankuriga, kes omakorda kontakteerus Sampoga ja kontserni kuuluva Mandatum Life’iga.

„Neil ei olnud isegi veel käivet, kuid oli tõeliselt huvipakkuv ja kaugelearendatud tehnoloogia,“ meenutab Antas. Mandatum Life otsustas osaleda ettevõtte emissioonis ja saada Nanoformi osanikuks. Nanoform arenes hoogsalt ja 2020. aasta suvel noteeriti see Põhjamaade börside First North Premium ‑nimekirjas. Nanoformi aktsiaid osteti ka Mandatum Life’i pensioniinvesteeringute korvi. Seda seetõttu, et ettevõtte poliitika on hallata klientide vara samadel alustel kui enda vahendeid. Seda nimetatakse kaasinvesteerimiseks. Kui Mandatum Life Nanoformi aktsiad pärast noteerimist oma pensionikorvist realiseeris, teenis tehing korvile umbes neljakordset tulu.

Ilma kaasinvesteerimiseta ei oleks pensioniks sääste koguval tavainimesel juurdepääsu Nanoformi-sarnastele investeerimisobjektidele, samuti mitte rahvusvahelisele kinnisvarale, erakapitaliinvesteeringutele ja reeglina ainult suurinvestoritele pakutavatele laenuinvesteeringutele. Kaasinvesteerimise kaudu on Mandatum Life’i klientidel aga võimalik osa saada Sampo suurkontserni ühisest investeerimisstrateegiast, oskusteabest ja kogemustest, kontaktidest ja suurinvestori mastaabieelistest.

ML pensionifondide (ML Pension ja ML Pension+) kaudu saavad kaasinvesteeringute tulu kõik lepingusõlmijad. Investeeringute korv hõlmab investeeringuid „seinast seina“, alates traditsioonilistest aktsiainvesteeringutest kuni börsil noteerimata üksikettevõtete aktsiate, kinnisvarainvesteeringute ja hoolikalt valitud korporatiivlaenudeni.

Kannatlik oportunist ja põhjalik otsija

Perspektiivikus ja vastutustunne on osa kontserni visioonist: Sampo on investorina kannatlik oportunist, tänu millele suudab leida kasulikke investeeringuid iseäranis nn halbadel aegadel. Kuna investeeringuid tehakse pikemaks ajaks, uurivad ja analüüsivad eksperdid need enne ostuotsuse tegemist põhjalikult läbi. Nii toimis ka Antas Nanoformi investeerimist kaaludes. „Investeering oli meie jaoks mitmeski mõttes erandlik, näiteks minu karjääri jooksul oli see esimene kord niivõrd varases staadiumis töötavasse ettevõttesse investeerida. Aga me oleme paindlikud ja oportunistlikud ning kui avaneb soodne võimalus, haarame sellest kinni,“ selgitab Antas. Nanoformile omakorda tõuseb Sampost ja Mandatum Life’ist rohkem kasu kui lihtsalt rahasüst.

„Selliseid investeeringuid ei pakuta igaühele. Ettevõtte asutajad võtavad ühendust ainult oma ala tõeliste professionaalidega. Tegevust alustavate ettevõtete puhul tuntakse sageli huvi, kes on selle omanikud. Siis on eeliseks, et omanike nimekirjas on meiesugused mainekad investorid.“

Investorina on Sampo kannatlik oportunist. Investeeringud peavad olema nii head, et elavad üle konjunktuuritsüklid ja turukõikumised.

Sampol on oma investeerimisvara 20 miljardit eurot ning Sampo kaudu investeerivate klientide varade väärtus on 8 miljardit eurot. Kontsern on Põhjamaade suurinvestor ning suurte investeeringute edukaks juhtimiseks on vaja kogemusi ja visiooni. See tähendab mõnikord ka vastuvoolu ujumist ja investeeringute valimist mitte indeksinäitajate, vaid põhjaliku analüüsi alusel.

„Analüüsime pidevalt üksikuid investeerimisobjekte ja nende äritegevuse voogusid. Seejärel vaatleme üksikuid projekte ja nende perspektiive konkreetses turusituatsioonis,“ selgitab Mandatum Life’i investeerimislahenduste juht Lauri Vaittinen. Investeerimise põhipostulaat on, et turgudel esineb alati stressiolukordi. Nii võivad ka halvad ajad olla hea šanss investoritele.

„Vaid mõni üksik võlakirjade ostja ilmus välja, kui hinnad tegid rekordlanguse pärast aastat 2009,“ teatas finantsuudiste agentuur Bloomberg 24. märtsil ehk keset koroonakriisi. Nende üksikute hulgas olid ka Mandatum Life ja Soome. „Meie näeme selles võimalust, kui paljud tahavad oma investeeringutest lahti saada. Siis ilmub turule huvipakkuvaid objekte,“ kommenteerib Vaittinen. Ja kui on olemas pakkumine, on ostjal parem võimalus läbirääkimistel endale eeliseid välja kaubelda.

Finantskriis uuendas laenuturge

Pärast finantskriisi karmistati pankade kapitalinõudeid, mistõttu pangad ei anna laene enam samadel alustel nagu varem. Seetõttu ei pöördu ka ettevõtted enam automaatselt pankade poole, kui vajavad raha laienemiseks või muudeks investeeringuteks. Üha enam peetakse sellisel juhul laenuläbirääkimisi investeerimisfirmadega, kas pangalaenu asemel või lisaks sellele. Head suhted ja asjatundlikkus on tegurid, mis mõjutavad, kellele investeerimisvõimalusi pakutakse.

Selliste sündikaatlaenude vm kokkulepitud korporatiivlaenude tõusmist pangalaenude ja avalikult pakutavate võlakirjade kõrvale selgitab ka asjaolu, et nullintressimäärade ja kallite aktsiate maailmas pakuvad investorid heameelega oma raha laenuks, kui tulu ja riski suhe tundub mõistlik. Sellised laenud on atraktiivsed ka ettevõttetele, sest avaliku võlakirjaturu jaoks nõutavat ametlikku krediidireitingut võib olla raske hankida või pole mingid muud tingimused sobivad.

Korporatiivlaenudesse investeerimine eeldab hoolikat analüüsi, mida võib võrrelda käsitööga.

Suured tegijad saavad mõjutada laenutingimusi ja laenu struktuuri. Parimal juhul saavad nad seega läbirääkimiste käigus oma investeeringuid soovitud suunas kohandada. Investeerimine korporatiivlaenudesse nõuab hoolikat analüüsi, mis sarnaneb käsitööga. Seda tüüpi investeeringute puhul on investeeringu miinimumsumma sageli 10 miljonit eurot, nii et isegi suurtel institutsionaalsel investoritel ei pruugi üksinda olla juurdepääsu turule.

Sel aastal on Mandatum Life investeerinud näiteks tervishoiuettevõtte Mehiläinen, spordivarustuse tootja Ameri ja kinnisvarateenuseid pakkuva Kotikatu laenudesse. Investorkond osaleb sageli projektides kuni laenutähtaja lõpuni, seega on investeeringud pigem pikaajalised ja strateegilised kui lühiajalised ja taktikalised. See sobib ettevõtte pikaajalise ja vastutustundliku investeerimise põhimõttega. Nagu korporatiivlaenud, nõuavad ka kapitaliinvesteeringud suhteid ja teadmisi. Tüüpiline kapitaliinvestor ostab ettevõtte, paneb selle mõne aastaga korralikult tööle ja müüb edasi.

Kapitaliinvestor võib rahastada oma oste laenudega, mida saab näiteks aktiivsetelt suurinvestoritelt. Kapitaliinvestor võib olla ka fond, kuhu pääseb osanikuks miinimumsummadega, mis on sageli üksikinvestorite jaoks kättesaamatud. Enne koroonakriisi oli kapitaliinvesteeringutes osalemiseks nii suur tung, et sugugi kõik soovijad ei pääsenud löögile. Sellistes olukordades saab investor kasu Mandatum Life’i headest suhetest.

„Mida efektiivsem turg, seda raskem on seda võita,“ tõdeb Vaittinen. Efektiivsel turul suudavad ka üksikinvestorid suurinvestoritega võistelda ja kohati neist ettegi jõuda. Aga kuna kogu asjakohane ja avalik info kajastub kohe ka aktsiahindades, ei suuda üksikinvestorid turge pidevalt üle mängida. Efektiivsetele turgudele investeerimisel tuleb arvesse võtta ka kulusid. Näiteks võivad üksikud väikeinvestorid investeerida likviidsetesse Põhja-Ameerika aktsiatesse, ostes otse nt Apple’i ja Facebooki aktsiaid või investeerides indeksfondi. Ebaefektiivsel turul selline skeem ei toimi. „Seal läheb vaja oskusteavet ja kontakte. Mida mittelikviidsem ja ebaefektiivsem on turg, seda olulisemaks tõuseb portfellihalduri roll,“ rõhutab Vaittinen.

Kohalike olude tundmine on suur eelis kinnisvaraturul

Kinnisvaraturg on tavaliselt ebaefektiivne, sest on tugevalt seotud kohaliku taustaga. Näiteks Soomes ei ole üksikinvestoril võimalik hankida mujal paikneva kinnisvara ja selle asukoha kohta sama põhjalikku teavet kui valdavad piirkonnas tegutsevad kohalikud eksperdid. Seetõttu on ka Mandatum Life’il lisaks otseinvesteeringutele võimalik investeerida kinnisvaraturgudele oma välispartnerite kaudu. Vaittineni sõnul on üksikinvestoritele pakutavad kinnisvarainvesteeringud sageli halva kvaliteediga. „Üksikinvestorile võidakse pakkuda näiteks turvalist 8% tootlust. Tekib küsimus, kui usaldusväärne selline pakkumine on. Vaevalt et keegi, kellel on tõepoolest tulutoov kinnisvaraobjekt, hakkaks koguma raha üksikutelt väikeinvestoritelt, pigem eelistab ta pöörduda professionaalsete investorite poole, kes orienteeruvad ärikeskkonnas.“

Meie investeerimisstrateegia ei sörgi objektidel sabas, vaid näitab neile teed.

Ka börsil noteeritud ettevõtete turg võib olla ebaefektiivne – näiteks Euroopa ja Põhjamaade väikeettevõtete turg. Selliste avalike turgude vähene efektiivsus tuleneb asjaolust, et ettevõtete äritegevusel silma peal hoidvaid analüütikuid ja eksperte on vähe. Teave on kättesaadav, kuid sellesse ei süüvita. Ja kes võtab vaevaks süüvida, võib leida aarde. ML pensionifondide kliente teavitatakse portfelli sisust allokatsiooni ülevaadete kaudu. Investeeritud vahendite hajutamine näiteks aktsiatesse ja võlakirjadesse või eri piirkondadesse või tööstusharudesse investeerides hõlbustab portfelli sisu struktureerimist. „Meie investeerimisstrateegia ei sörgi objektidel sabas, vaid näitab neile teed. Näiteks kui me otsustame investeerida Soome ettevõtete aktsiatesse, siis enamjaolt mitte sellepärast, et oleme Soome SKP-d analüüsides jõudnud järeldusele, et need ettevõtted on hea investeering, vaid me teame, et meie omandis olevad Soome ettevõtted on kasulik investeering,“ sõnab Vaittinen.

 


Similar articles