Tingimused ja hinnakirjad

Elukindlustus

Tingimused

NTL20 Elukindlustus tingimused (kehtivad alates 23.03.2020)
AT20-1 Trauma tingimused (kehtivad alates 05.10.2020)
ADB20-1 Invaliidsus tingimused (kehtivad alates 05.10.2020)
CI20-1 Kriitilised haigused tingimused (kehtivad alates 05.10.2020)
AD20 Surm õnnetusjuhtumi tagajärjel tingimused (kehtivad alates 23.03.2020)
TL20 Traditsioonilise elukindlustuse tingimused (kehtivad alates 23.03.2020)

Tingimused kehtivatele, kuid mitte enam pakkumises olevatele lepingutele:

CI20 Kriitilised haigused tingimused (kehtivad alates 23.03.2020)
ADB20 Invaliidsus tingimused (kehtivad alates 23.03.2020)
AT20 Trauma tingimused (kehtivad alates 23.03.2020)
NTL19 Elukindlustuse tingimused (kehtivad alates 01.11.2019)
TL’19 Traditsiooniline elukindlustus tingimused (kehtivad alates 01.01.2019)
AT18 Trauma õnnetusjuhtumi tagajärjel tingimused (kehtivad alates 01.11.2019)
CI19 Kriitilised haigused tingimused (kehtivad alates 01.11.2019)
ADB18 Invaliidsus õnnetusjuhtumi tagajärjel tingimused (kehtivad alates 01.11.2019)
AD18 Surm õnnetusjuhtumi tagajärjel tingimused (kehtivad alates 01.11.2019
AD’18 Surm õnnetusjuhtumi tagajärjel tingimused (kehtivad alates 01.01.2019)
AT’18 Trauma õnnetusjuhtumi tagajärjel tingimused (kehtivad alates 01.01.2019)
ADB’18 Invaliidsus õnnetusjuhtumi tagajärjel tingimused (kehtivad alates 01.01.2018)
CI’19 Kriitlised haigused tingimused (kehtivad alates 01.01.2019)
TL’18 Traditsiooniline elukindlustus tingimused (kehtivad alates 01.01.2018)
TL´16 Traditsioonilise elukindlustuse tingimused (kehtivad alates 18.01.2016)
CI’18 Kriitlised haigused tingimused (kehtivad alates 01.01.2018)
AT’16 Trauma tingimused (kehtivad alates 18.01.2016)
ADB’16 Invaliidsus tingimused (kehtivad alates 01.05.2017)
Traditsiooniline elukindlustus tingimused (kehtivad alates 01.10.2013)
Traditsiooniline elukindlustus (lisakindlustusteta) tingimused (kehtib lepingutele, mis on sõlmitud 01.05.2013–01.10.2013) 
Traditsiooniline elukindlustustus (kehtib lepingutele, mis on sõlmitud 21.12.2012–30.04.2013)
Surm õnnetusjuhtumi tagajärjel tingimused (kehtivad alates 01.10.2013)
Trauma õnnetusjuhtumi tagajärjel tingimused (kehtivad alates 01.09.2015)
Invaliidsus õnnetusjuhtumi tagajärjel tingimused (kehtivad alates 01.10.2013)
Kriitilised haigused tingimused (kehtivad alates 01.10.2013)
Trauma õnnetusjuhtumi tagajärjel tingimused (kehtib lepingutele, mis on sõlmitud 01.10.2013–31.08.2015)
Riskielukindlustuse üldtingimused (sõlmitud lepingutele kuni 21.12.2012)
Laenukindlustuse üldtingimused (sõlmitud lepingutele kuni 21.12.2012)
ÕL’10 Õnnetusjuhtumi lisakindlustuse tingimused (kehtib lepingutele, mis on sõlmitud 01.09.2003–31.03.2005)
IP’10 Invaliidsuse raskusastme määramise tabel (kehtib lepingutele, mis on sõlmitud  01.07.2000–31.03.2005)
Lihtne elukindlustus tingimused (kehtivad alates 01.10.2011)

 

Investeeringud:

Tingimused

Väärtpaberite nimekiri

Väärtpaberite nimekiri kehtivatele, kuid mitte enam pakkumises olevatele lepingutele:
Investeerimiskindlustusega seotavate väärtpaberite nimekiri IVN’20-2 (kehtiv alates 15.09.2020)