Majandustulemused

2021 aasta majandustulemused

Mandatum Life Insurance Company Limited kuulub Sampo Gruppi. Sampo Grupp on NASDAQ OMX Helsinki Ltd. börsil noteeritud ettevõte. Investoritele on kogu finantsinfo Mandatum Life’i kohta saadaval ka Sampo Grupi veebilehel.

Sampo Group 2021.a 6 kuu vahearuanne (inglise keeles)
Sampo Group 2021.a 3 kuu vahearuanne (inglise keeles)

2020 aasta majandustulemused

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne 2020 (inglise keeles)
Mandatum Life Insurance Majandusaasta aruanne 2020 (inglise keeles)
Sampo Group 2020.a 9 kuu vahearuanne (inglise keeles)
Sampo Group 2020.a 6 kuu vahearuanne (inglise keeles)

Sampo Group 2020.a 3 kuu vahearuanne (inglise keeles)

2019 aasta majandustulemused

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne 2019 (inglise keeles)
Mandatum Life Insurance Majandusaasta aruanne 2019 (inglise keeles)
Sampo Group 2019.a 9 kuu vahearuanne (inglise keeles)
Sampo Group 2019.a 6 kuu vahearuanne (inglise keeles)
Sampo Group 2019.a 3 kuu vahearuanne (inglise keeles)

2018 aasta majandustulemused

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne 2018 (inglise keeles)
Mandatum Life Insurance Majandusaasta aruanne 2018 (inglise keeles)
Sampo Group 2018. a 9 kuu vahearuanne (inglise keeles)
Sampo Group 2018. a 6 kuu vahearuanne (inglise keeles)
Sampo Group 2018. a 3 kuu vahearuanne (inglise keeles)

2017 aasta majandustulemused

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne 2017 (inglise keeles)
Mandatum Life Insurance Majandusaasta aruanne 2017 (inglise keeles)
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2017. a 3 kuu vahearuanne
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2017. a 6 kuu vahearuanne

2016 aasta majandustulemused

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne 2016
Mandatum Life Insurance Baltic SE Majandusaasta aruanne 2016
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2016. a 12 kuu vahearuanne
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2016. a 9 kuu vahearuanne
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2016. a 6 kuu vahearuanne
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2016. a 3 kuu vahearuanne

Eelnevad majandustulemused

Mandatum Life Insurance Baltic SE Majandusaasta aruanne 2015
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2015. a 12 kuu vahearuanne
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2015. a 9 kuu vahearuanne
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2015. a 6 kuu vahearuanne
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2015. a 3 kuu vahearuanne

Mandatum Life Insurance Baltic SE Majandusaasta aruanne 2014
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2014. a 12 kuu vahearuanne
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2014. a 9 kuu vahearuanne
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2014. a 6 kuu vahearuanne
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2014. a 3 kuu vahearuanne

Mandatum Life Insurance Baltic SE Majandusaasta aruanne 2013
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2013. a 12 kuu vahearuane
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2013. a 9 kuu vahearuanne
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2013. a 6 kuu vahearuanne
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2013. a 3 kuu vahearuanne

Mandatum Life Insurance Baltic SE Majandusaasta aruanne 2012
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2012. a 12 kuu vahearuanne
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2012. a 9 kuu vahearuanne
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2012. a 6 kuu vahearuanne

Mandatum Life Insurance Baltic SE 2012. a 3 kuu vahearuanne

Mandatum Life Insurance Baltic SE Majandusaasta aruanne 2011
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2011. a 12 kuu vahearuanne
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2011. a 9 kuu vahearuanne
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2011. a 6 kuu vahearuanne

Mandatum Life Insurance Baltic SE 2011. a 3 kuu vahearuanne

Mandatum Life Insurance Baltic SE majandusaasta aruanne 2010
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2010. a 12 kuu vahearuanne
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2010. a 9 kuu vahearuanne

Mandatum Life Insurance Baltic SE 2010. a 6 kuu vahearuanne

SE Sampo life Insurance Baltic 2010. a 3 kuu vahearuanne

Mandatum Life Grupi tulemusi saab vaadata www.sampo.com/result