Turundusregister

Andmetöötleja
Mandatum Life Insurance Company Limited (Mandatum Life) (Registrinumber 0641130-2)
Bulevardi 56
00120 Helsinki, Soome

Andmekaitseametniku kontaktinfo
Mandatum Life’i andmekaitseametniku kontakt on järgmine:
Mandatum Life Insurance Company Ltd.
Vesa Tupala, Data Protection Officer
P.O. Box 627
FI-00101 Helsinki, Soome
dpo@mandatumlife.fi

Baltimaades võite andmekaitsega seotud küsimuste korral võtta ühendust Mandatum Life’i klienditeenindusega igas riigis.

 • Mandatum Life Eesti filiaal, Lõõtsa 12, Tallinn, tel +372 681 2300
 • Mandatum Life Läti filiaal, Kronvalda bulvāris 3 – 3, Riia, LV-1010, tel +371 6750 3333
 • Mandatum Life Leedu filiaal, Saltoniškių g. 2, Vilnius LT-08126, tel +370 5210 9390

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus
Isikuandmete töötlemise eesmärk on Mandatum Life’i kindlustus- ja terviseedenduse toodete ja teenuste turustamine, Sampo Gruppi kuuluvate teiste ettevõtete toodete ja teenuste turustamine, turundusinfoga seotud lubade ja keeldude haldamine ning kontaktandmete haldamine.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Mandatum Life’i õigustatud huvide täitmine (näiteks seoses kliendirahulolu küsitluste läbiviimisega, teenuste arendamise ja otseturundamisega praegustele, endistele ja potentsiaalsetele klientidele) ja teatud juhtudel – antud nõusolek.

Andmesubjektide kategooriad

 • Praegused Mandatum Life’i kliendid
 • Endised Mandatum Life’i kliendid
 • Potentsiaalsed kliendid
 • Mandatum Life’i veebilehe külastajad

Andmete avalikustamine
Võime avaldada isikuandmeid andmesubjektide nõusoleku alusel teistele ettevõtetele.

Isikuandmete edastamine väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda
Peamiselt säilitatakse ja töödeldakse andmeid ELis ja EMPs. Kui andmeid edastatakse väljaspoole ELi ja EMPd kolmandatesse riikidesse (näiteks nii, et andmeid töödeldakse või säilitatakse nendes riikides asuvates serverites), mille kohta Euroopa Komisjon ei ole andnud andmekaitse piisavuse otsust, hoolitseme meie andmekaitse eest, näiteks kasutades Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud lepingulisi tüüptingimusi. Tundlikke andmeid ei edastata väljaspoole ELi ja EMPd. Edastatud andmeid töödeldakse ainult Mandatum Life’i nimel.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg
Kindlustuspakkumise saanud isikute andmeid säilitatakse 3 aasta jooksul alates pakkumise tegemise kuupäevast. Me hoiame teiste potentsiaalsete klientide andmeid maksimaalselt 3 aastat.

Isikuandmete kategooriad
Andmed, mida me töötleme, sõltuvad sellest, millisesse isiku- või kliendikategooriasse te kuulute.

 • Põhilised isikuandmed (näiteks nimi, elukutse, keel, vanus, kontaktandmed).
 • Turundusinfoga seotud load ja keelud (näiteks e-kirja tellimine, märgitud huvid, kasud seoses kliendiks olemisega).
 • Kontaktinfo (näiteks elektroonilised sõnumid).
 • Telefonikõnede salvestused (näiteks telefonikõnede salvestused Mandatum Life Eesti klienditeenindusest).
 • Andmesidevõrgu tuvastamine (näiteks IP-aadress).
 • Veebilehe ja e-posti andmed (näiteks aeg, mis kulutati veebilehel liikumiseks, kasutuskorra ajal külastatud veebilehed; leht, millelt külastaja meie veebilehele saabus; lingid, mis avati Mandatum Life’i e-kirjades).

Andmesubjektide õigused
Teil on õigus pääseda ligi oma andmetele, mida töödeldakse Mandatum Life’is, õigus andmeid parandada ja kui tingimused on täidetud, siis õigus andmeid kustutada, õigus isikuandmete töötlemist piirata või sellele vastuväiteid esitada, kuid ka õigus andmeid mujale edastada. Oma õiguste ja nende kasutamise kohta rohkema informatsiooni saamiseks vaadake palun Mandatum Life’i privaatsuspoliitikat.