Tööle kandideerijate register

Andmetöötleja

Mandatum Life Insurance Company Limited (Mandatum Life) (Registrinumber 0641130-2)
Bulevardi 56
00120 Helsinki
Soome

Andmekaitseametniku kontaktinfo

Mandatum Life’i andmekaitseametniku kontakt on järgmine:
Mandatum Life Insurance Company Ltd.
Vesa Tupala, Data Protection Officer
P.O. Box 627
FI-00101 HELSINKI
Finland
dpo@mandatumlife.fi

Baltimaades võite andmekaitsega seotud küsimuste korral võtta ühendust Mandatum Life’i klienditeenindusega igas riigis.

Mandatum Life, klienditeenindus
Lõõtsa 12, Tallinn, tel +372 681 2300

Kronvalda bulvāris 3 – 3, Riia, LV-1010
tel +371 6750 3333

Saltoniškių g. 2, Vilnius LT-08126
tel +370 5210 9390

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Isikuandmete töötlemise eesmärk on Mandatum Life’i vabade töökohtadega seotud tööle kandideerijate taotluste analüüs.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Mandatum Life’i õigustatud huvi ja tööle kandideerija nõusoleku rakendamine. Õigustatud huvi on värbamisprotsesside haldamine. Andmeid esitavad andmesubjektid ise ning nad saavad valida esitatavad andmed ja nende ulatuse. Isikuandmeid töödeldakse ainult värbamise eesmärgil ja andmesubjektid võivad ise määratleda andmete säilitamise aja või andmete kustutamise.

Andmesubjektide kategooriad

  • Isikud, kes on kandideerinud tööpakkumisele

Andmete avalikustamine

Andmeid ei avaldata väljaspool Mandatum Life’i.

Isikuandmete edastamine väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda

Isikuandmeid ei edastata väljaspoole ELi ega EMP-d.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg

Andmeid säilitatakse vaikimisi 2 aastat. Teabe esitamisel võib andmesubjekt ise määrata säilitusaja 3, 6 või 12 kuud või valida, kas andmed kustutatakse, kui konkreetse positsiooni värbamisprotsess on lõppenud.

Isikuandmete kategooriad

  • Isiku põhiandmed
    • Näiteks nimi, kontaktandmed ja sünnikuupäev
  • Elulookirjelduse informatsioon
    • Näiteks teave hariduse ja töökogemuse kohta ning muu teave kompetentside kohta
  • Vabas vormis saadetud taotlusega kaasasolev tekst ja taotleja esitatud täiendav teave

Andmesubjektide õigused

Teil on õigus pääseda ligi oma andmetele, mida töödeldakse Mandatum Life’is, õigus andmeid parandada, ja kui tingimused on täidetud, siis õigus andmeid kustutada, õigus isikuandmete töötlemist piirata või sellele vastuväiteid esitada, kuid ka õigus andmeid mujale edastada. Oma õiguste ja nende kasutamise kohta rohkema informatsiooni saamiseks vaadake palun Mandatum Life’i privaatsuspoliitikat.