Tööle kandideerijate register

Andmetöötleja
Mandatum Life Insurance Company Limited (Mandatum Life) (Registrinumber 0641130-2)
Bulevardi 56
00120 Helsinki, Soome

Andmekaitseametniku kontaktinfo
Mandatum Life’i andmekaitseametniku kontakt on järgmine:
Mandatum Life Insurance Company Ltd.
Vesa Tupala, Data Protection Officer
P.O. Box 627
FI-00101 Helsinki, Soome
dpo@mandatumlife.fi

Baltimaades võite andmekaitsega seotud küsimuste korral võtta ühendust Mandatum Life’i klienditeenindusega igas riigis.

  • Mandatum Life Eesti filiaal, Lõõtsa 12, Tallinn, tel +372 681 2300
  • Mandatum Life Läti filiaal, Kronvalda bulvāris 3 – 3, Riia, LV-1010, tel +371 6750 3333
  • Mandatum Life Leedu filiaal, Saltoniškių g. 2, Vilnius LT-08126, tel +370 5210 9390

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus
Isikuandmete töötlemise eesmärk on Mandatum Life’i vabade töökohtadega seotud tööle kandideerijate taotluste analüüs.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Mandatum Life’i õigustatud huvi ja tööle kandideerija nõusoleku rakendamine. Õigustatud huvi on värbamisprotsesside haldamine. Andmeid esitavad andmesubjektid ise ning nad saavad valida esitatavad andmed ja nende ulatuse. Isikuandmeid töödeldakse ainult värbamise eesmärgil ja andmesubjektid võivad ise määratleda andmete säilitamise aja või andmete kustutamise.

Andmesubjektide kategooriad
Isikud, kes on kandideerinud tööpakkumisele

Andmete avalikustamine
Andmeid ei avaldata väljaspool Mandatum Life’i.

Isikuandmete edastamine väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda
Isikuandmeid ei edastata väljaspoole ELi ega EMP-d.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg
Andmeid säilitatakse vaikimisi 2 aastat. Teabe esitamisel võib andmesubjekt ise määrata säilitusaja 3, 6 või 12 kuud või valida, kas andmed kustutatakse, kui konkreetse positsiooni värbamisprotsess on lõppenud.

Isikuandmete kategooriad

  • Isiku põhiandmed (näiteks nimi, kontaktandmed ja sünnikuupäev)
  • Elulookirjelduse informatsioon (näiteks teave hariduse ja töökogemuse kohta ning muu teave kompetentside kohta)
  • Vabas vormis saadetud taotlusega kaasasolev tekst ja taotleja esitatud täiendav teave

Andmesubjektide õigused
Teil on õigus pääseda ligi oma andmetele, mida töödeldakse Mandatum Life’is, õigus andmeid parandada, ja kui tingimused on täidetud, siis õigus andmeid kustutada, õigus isikuandmete töötlemist piirata või sellele vastuväiteid esitada, kuid ka õigus andmeid mujale edastada. Oma õiguste ja nende kasutamise kohta rohkema informatsiooni saamiseks vaadake palun Mandatum Life’i privaatsuspoliitikat.