Mandatum Life’i tulemused jaanuar-juuni 2018

Mandatum Life Grupi maksustamiseelne kasum 2018. aasta jaanuarist juunini oli 313 miljonit eurot (116). See tulem sisaldab ka 197 miljoni euro suurust kasumit, mis on seotud Danske Bankiga sõlmitud koostöölepinguga.

Perioodi maksustamisjärgne koondkasum, mille puhul on arvesse võetud ka varade turuväärtuse muutust, tõusis 185 miljoni euroni (111). Omakapitali tootlus  (RoE) oli 25,9% (15,6). Teenustasude ja tegevuskulude vahe (kulude tulem) oli esimesel poolaastal 13 miljonit eurot (14) ja riski tulemiks samal perioodil 10 miljonit eurot (15). Mandatum Life Grupi laekunud maksete kogusumma tõusis 2018. aasta esimesel poolaastal 528 miljoni euroni (423), seda tänu suurepärastele müügitulemustele ning kliendinõudlusele.

2018. aasta juuni lõpu seisuga olid Mandatum Life’i investeeringud turuväärtuses mõõdetuna 6,1 miljardit eurot (6,3). See ei sisalda investeerimisriskiga elukindlustuslepingute tehnilisi eraldisi katvaid varasid, mille väärtuseks oli 7,1 miljardit eurot (7,1). Mandatum Life’i garanteeritud intressiga kindlustusportfellide kohustusi katvate investeerimisvarade turuväärtus seisuga 30.06.2018 oli 5,0 miljardit eurot (5,2). Investeeringute tootlus õiglase väärtuse alusel oli 2018. aasta jaanuarist juunini 0,4% (4,6). Eraldatud pensionifondi portfelli investeeringute väärtus oli 1,1 miljardit eurot (1,1) ja investeeringute tootlus õiglase väärtuse alusel moodustas 2018.aasta jaanuaris-juunis -0,5% (0,9%).

Mandatum Life‘i kindlustustehnilised eraldised ulatusid 30.06.2018  seisuga 11,5 (11,6) miljardi euroni. Investeerimisriskiga kindlustustehniliste eraldiste kogusumma oli 7,1 (7,1) miljardit eurot. Investeerimisriskiga kindlustustehnilised eraldised moodustasid 62% (61%) kindlustustehniliste eraldiste kogusummast. Garanteeritud intressiga kindlustustehnilised eraldised ulatusid 2018. aasta esimeses pooles 4,4 (4,6) miljardi euroni. Kõrge tehnilise intressimääraga (4,5% ja 3,5%) kindlustusportfellid kahanesid jaanuaris-juunis 118 miljoni euro võrra 2,5 miljardile eurole.

Madalate intressimäärade tõttu on Mandatum Life suurendanud oma tehnilisi eraldisi kokku 284 (325) miljoni euro võrra. Need arvud ei hõlma eraldatud portfelliga seotud kirjeid. 2018., 2019. ja 2020. aasta diskonteerimise määr on 0,25%. 2021. aasta diskonteerimise määra alandati 2018. aasta teises kvartalis 0,25 protsendipunkti võrra 2,50%-le. Eraldatud pensionifondi portfelli tehniline intressimäär on 0,50%.

Peamised näitajad 1–6/2018

Laekunud kindlustusmaksete kogusumma: €528 miljonit (423)
Maksustamiseelne kasum: €313 miljonit (116)
Omakapitali tootlus (RoE): 25,9% (15,6%)
Solventsuse suhtarv: 194% üleminekumeetmetega (12/2017: 182%) ning 145% ilma üleminekumeetmeteta (12/2017: 127%)
Investeeringute tootlus  õiglase väärtuse alusel: 0,4% (4,6%) ning eraldatud portfellil –0,5% (0,9%)
Keskmine töötajate arv: 529 (528)

Mandatum Life’i tulemused on täies mahus saadaval www.sampo.com/result

Kontaktandmed täiendava teabe saamiseks:

Tegevjuht Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tel. +358 10 516 7200
Finantsjuht Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tel. +358 (0) 50 424 6630
Asepresident, turundus- ja kommunikatsioonijuht Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, tel +358 (0) 40 728 1548