Mandatum Life’i tulemused 2018. aasta esimeses kvartalis

Mandatum Life’i maksustamiseelne kasum tõusis 2018. aasta esimeses kvartalis 73 (54) miljoni euroni. Ettevõtte maksustamisjärgne koondtulem, võttes arvesse muutusi turuväärtuses, vähenes  –19 (85) miljoni euroni. Omakapitali tootluseks oli  –5,8% (24,3%). Esimese kvartali kulude tulem oli 7 (8) miljonit eurot ja riski tulem oli 5 (8) miljonit eurot. Mandatum Life’i laekunud kindlustusmaksete kogusumma tõusis 2018. aasta esimese kvartalis 243 (229)  miljoni euroni.

Investeeringud turuväärtuses mõõdetuna ulatusid Mandatum Life’i märtsi lõpus kokku 6,0 (6,6) miljardi euroni, välja arvatud 6,9 (7,2) miljardit eurot investeerimisriskiga elukindlustuse tehnilisi eraldisi katvad varad. Mandatum Life‘i garanteeritud intressiga kindlustusportfellide kohustusi katvate investeerimisvarade turuväärtus ulatus 31. märtsil 2018. aastal 4,9 (5,2) miljardi euroni. Investeeringute tasuvus õiglase väärtuse alusel oli 2018. aasta jaanuaris-märtsis -0,7% (2,6%). Eraldatud pensionifondi portfelli investeeringute väärtus oli 1,1 (1,1) miljardit eurot ja tasuvus investeeringute õiglase väärtuse alusel moodustas 2018.aasta jaanuaris-märtsis -0,7% (0,9%).

Mandatum Life‘i kindlustustehnilised eraldised ulatusid 31.03.2018  seisuga 11,4 (11,6) miljardi euroni. Investeerimisriskiga kindlustustehniliste eraldiste kogusumma vähenes 6,9 (7,1) miljardi euroni, mis tulenes tehnilisi eraldisi katvate varade turuväärtuse langusest. Investeerimisriskiga kindlustustehnilised eraldised moodustasid 61% (58%) kindlustustehniliste eraldiste kogusummast. Garanteeritud intressiga kindlustuse tehnilised eraldised ulatusid 2018. aasta esimese kvartali lõpuks 4,5 (4,8) miljardi euroni. Kõrge tehnilise intressimääraga (4,5% ja 3,5%) kindlustusportfellid kahanesid jaanuaris-märtsis 64 miljoni euro võrra 2,6 miljardile eurole.

Madalate intressimäärade tõttu on Mandatum Life suurendanud oma tehnilisi eraldisi kokku 301 (325) miljoni euro võrra. Need arvud ei hõlma eraldatud portfelliga seotud kirjeid. 2018., 2019. ja 2020. aasta diskonteerimise määr on 0,25% ja 2021. aastal 2,75%. Eraldatud pensionifondi portfelli tehniline intressimäär on 0,50%. 2018. aasta esimeses kvartalis tehnilisi eraldisi ei suurendatud.

Peamised näitajad 1–3/2018

Laekunud kindlustusmaksete kogusumma: €243  miljonit (229)
Maksustamiseelne kasum: €73 miljonit (54)
Omakapitali tootlus (RoE): –5,8% (24,3%)
Solventsuse suhtarv: 186% üleminekumeetmetega (12/2017: 182%) ning 135% ilma üleminekumeetmeteta (12/2017: 127%)
Investeeringutasuvus õiglaste väärtuste alusel: –0,7% (2,6%) ning eraldatud portfellil –0,7% (0,9%)
Keskmine töötajate arv: 530 (532)

Mandatum Life’i tulemused on täies mahus saadaval www.sampo.com/result

Kontaktandmed täiendava teabe saamiseks:

Tegevjuht Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tel. +358 10 516 7200
Finantsjuht Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tel. +358 (0) 50 424 6630
Asepresident, turundus- ja kommunikatsioonijuht Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, tel +358 (0) 40 728 1548