Mandatum Life’i investeeringute süsinikujalajälg on selgelt võrdlusindeksitest väiksem.

Mandatum Life’i hallatavate investeeringutega seotud varade 2018. aasta süsinikujalajälg sai mõõdetud. Investeeringute süsinikujalajälg oli kokku 12% alla võrdlusindeksite ja aktsiainvesteeringutes 30% alla võrdlusindeksite taseme.

wwf_etusivu_nosto (002)

Kokku arvutatuna oli investeeringute aastane süsinikujalajälg 1 151 030 CO2 ekvivalenttonni. Kasvu eelmise aastaga võrreldes oli 17%, mis tuleneb hallatavate varade suuruse kasvust. Investeeringute keskmine süsinikuintensiivsus, mis näitab investeerimisobjektiks olevate ettevõtete saastamise ja aastase käibe suhet, kahanes eelmisel aastal (5%).

„Oleme rahul, et meie investeeringute kliimamõjud on märkimisväärselt indeksist väiksemad. Eriti aktsiainvesteeringutes on meie omanduses olevate ettevõtete süsihappegaasiemissioonid selgelt alla võrdlusindeksi taseme. Kõiki omandiklasse arvesse võttes kahanes meie süsinikujalajälg eelmisel aastal investeeritud kapitali suhtes,“ märgib Mandatum Life’i allokatsioonilahenduste eest vastutav juht Carolus Reincke.

„Mandatum Life võttis eelmisel aastal kasutusele endisest rangemad ESG kriteeriumid investeerimisobjektide hindamisel, mis juhib meie investeerimistegevust tervikuna endisest vastutustundlikumas suunas.“

Kokkuvõte Mandatum Life’i investeeringute süsinikujalajäljest 2018. aastal (sulgudes eelmise aasta võrdluskõlblikud numbrid):

 • Investeeringute süsinikujalajälg oli 1 151 030 CO2 ekvivalenttonni (980 257)
 • Investeeringute süsinikujalajälg varade suuruse kohta oli 319 CO2 ekvivalenttonni/miljon € (330)
 • Aktsiainvesteeringute süsinikujalajälg varade suuruse kohta oli 109 CO2 ekvivalenttonni/investeeritud miljon € (95)
 • Püsituluinvesteeringute süsinikujalajälg varade suuruse kohta oli 432 CO2 ekvivalenttonni/investeeritud miljon € (527)
 • Süsinikujalajälg -12% alla võrdlusindeksi taseme
 • Investeeringute keskmine süsinikuintensiivsus oli 247 CO2 ekvivalenttonni/miljon € käivet ja 3% üle võrdlusindeksite

Üksikute investeerimisportfellide süsinikujalajälge saab kontrollida investeerimisobjektide kuuülevaadetest.

Mõõtmised tehti järgmiselt:

 • Mõõtmine tehti Mandatum Life’i hallatavatele investeerimisvaradele oma investeerimisportfellide, mandaatvarahalduse ja allokatsiooni investeerimisportfellide osas seisuga 31.12.2018.
 • Mõõtmise viis läbi ISS Ethix.
 • Arvutus katab umbes 90 protsenti Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy hallatavatest investeeringutega seotud investeerimisvaradest.
 • Mõõtmises ei võetud arvesse konsulteerivat varahaldust, struktuurilisi investeeringuid ja indeksiinvesteeringuportfelle.
 • Investeerimisobjektide süsinikujalajälg põhineb Carbon Disclosure Projecti (CDP) andmetel ettevõtete emissioonide kohta. Selles osas, millest andmed ei ole kättesaadavad, on emissioone hinnatud, kasutades ISS Ethixi tegevusalapõhiseid mudeleid.

Investeerimisvõrgustiku Portfolio Decarbonization Coalition liikmena on Mandatum Life’i eesmärk investeeringute emissioonide vähendamine ülemaailmselt, võttes aktiivse kontrolli alla investeerimistegevuse kliimariskid ning pakkudes võimalusi investeerida väiksema süsinikujalajäljega ettevõtetesse. ÜRO Montréali Lubadusega kohustub Mandatum Life avaldama oma investeeringute emissioonide mõõtmistulemused igal aastal.

 


Similar articles