Mandatum Life sai ÜRO vastutustundliku investeerimise põhimõtete hinnangus taas kõrgeima reitingu

Mandatum Life sai ÜRO vastutustundliku investeerimise põhimõtete 2020. aasta hinnangus taas kõrgeima ehk A+ reitingu.

Vastutustundliku investeerimise põhimõtete võrgustik ehk PRI (Principles for Responsible Investing) on rahvusvaheline investorite algatus, mis hindab igal aastal erinevates kategooriates oma liikmete investeerimistegevust võrreldes eelmise aastaga ning omavahel. Hinnang annab organisatsioonidele tagasisidet, kui edukalt on neil õnnestunud vastutustundlikku investeerimist oma tegevusse kaasata ning kus nende investeerimistegevuses on veel arenguruumi. Mandatum Life Varahaldust hinnati üheksas kategoorias.

Mandatum Life sai kõrgeima tulemuse (A+) kategooriates „Strateegia & juhtimine“ * ja „Kinnisvara investeeringud“. Kategoorias „Strateegia & juhtimine“ saime kõrgeima tulemuse ka 2019. aastal, käesoleval aastal lisandus kõrgeim reiting ka „Kinnisvara investeeringud“ kategoorias. Ainult kolmandikku PRI liikmetest üle kogu maailma hinnati nii hea tulemuse vääriliseks.

„Võime oma tulemusega kõigis varaklassides väga rahule jääda. Investorid on viimastel aastatel näidanud üles suurt huvi alternatiivsete investeeringute, näiteks kinnisvara vastu ning see tendents on jätkunud ka käesoleval aastal. Meie kinnisvarainvesteeringute kategooria reiting paranes. Liitusime ka organisatsiooniga Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), mis mõõdab kinnisvarainvesteeringutega tegelevate ettevõtete ja fondide jätkusuutlikkust kogu kinnisvaraportfelli tasemel,“ ütleb Mandatum Life’i investeerimislahenduste juht Carolus Reincke.

Mandatum Life’i tulemused PRI võrdlushinnangutes olid vahemikus suurepärasest kuni heani. Ettevõtte nõrgim tulemus (B) saadi kategoorias „Noteeritud aktsiad: aktiivne omandus“. Seda tulemust mõjutas see, et Mandatum Life üldiselt aktsionäride koosolekutel ei hääleta.

„Meie kogemuse põhjal on kõige parem viis ettevõtetega suhtlemiseks nende juhtkonnaga asju otse arutada. Keskendume oma kohtumistel näiteks ettevõtte juhtimisviisidele, positsioonile ja tegutsemismeetoditele võrreldes teiste samas ärisektoris tegutsevate ettevõtetega ning ettevõtte äriprotsesside suunale ja arengutempole. Samuti pöörame tähelepanu ettevõtete jätkusuutlikkuse aruannete mitmekülgsusele ning kvaliteedile,“ ütleb Reincke.

„Samuti võtame arvesse, kas ettevõte on valmis tegelema võimalike puudujääkidega. Kui investeerimisobjektist ettevõte ei ole valmis oma äritegevuse jätkusuutlikkusse investeerima, siis võime oma investeeringust loobuda,“ lisab ta.

Mandatum Life allkirjastas ÜRO vastutustundlike investeeringute põhimõtted 2011. aastal ning on võtnud sihiks kaasata ESG-tegureid oma investeerimisprotsessidesse, olla aktiivne omanik ja arendada vastutustundliku investeerimise põhimõtteid.

Tulemused
UniPri tabel 2020

* Mitu aastat oli kategooria „Strateegia &Juhtimine“ nimeks „Üldine tulemus“. 2020. aasta hinnangus seda mõistet enam ei kasutatud.  


Similar articles