Mandatum Life parimate töökohtade järjestuses Euroopas kümnendal kohal

2020. aasta veebruaris valiti Mandatum Life Soomes Great Place to Work® instituudi uuringus suurettevõtete kategoorias parimate töökohtade hulgas esimeseks. Nüüd tunnistati Mandatum Life üheks parimaks töökohaks Euroopas – ettevõte saavutas kümnenda koha.

Euroopa parimate töökohtade (ingl k Best Workplaces in Europe) uuringus osales peagu 1,5 miljonit töötajat rohkem kui 3000 organisatsioonist Euroopas. Igal aastal koostab Great Place to Work instituut nimekirja 125 parimast töökohast, mis on organisatsiooni suuruse alusel jagatud nelja kategooriasse. Euroopa parimate töökohtade nimekirja jõudnud organisatsioonid esindavad tuleviku ettevõttekultuuri, milles igaühele on loodud meeldiv töökoht.

Mandatum Life’i Euroopa uuringus saavutatud kümnes koht teeb ettevõttest Great Place to Work uuringutes läbi aegade parima Soome ettevõtte suurettevõtete kategoorias.

„Olen väga uhke nii Mandatum Life’i rahvusvahelise edu üle Great Place to Work uuringus, kui ka selle üle, et olen sellise ettevõtte tegevjuht, kus töötajad tunnevad ennast hästi. Mandatum Life’ist on saanud üks parimaid töökohti Euroopas tänu meie töötajatele. Sellel teekonnal on iga inimese panus olnud oluline. Lisaks sellele, et keskendume kliendile ja kõrgete tulemuslikkuse eesmärkide saavutamisele, iseloomustab meie ettevõtet tugev meeskonnavaim ja hoolivuse kultuur. See peegeldub kõigis meie tegemistes,” märkis tegevdirektor (CEO) Petri Niemisvirta.

Töötajate rahulolu ja ettevõttekultuur on olnud Mandatum Life’i tegevuse keskmes 2008. aastast, mil uuendati ettevõtte strateegiat. Mandatum Life on jõudnud Soome parimate töökohtade nimekirja kümme aastat järjest, mis tõendab strateegia ja selle elluviimise edukust. Uuringust saadud töötajate tagasiside on Mandatum Life’ile oluline ning ettevõte kasutab seda oma personalipoliitika väljaarendamisel.

Euroopa parimate töökohtade järjestus põhineb töötajate rahulolu-uuringul ja Great Place to Work instituudi ekspertide ettevõttekultuuri analüüsil. Mandatum Life’i ettevõttekultuur tugineb tugevale ühtsustundele ja üksteise aitamisele. Meeldiv töökeskkond kajastub suurema kliendirahulolu ja paremate tulemustena.

„Meie edu nurgakiviks on tulemuslikult loodud töökultuur, mis tugineb usaldusele, heale eestvedamisele, horisontaalsele hierarhiale ja pühendumisele. Sügavamat hoolivust on olnud kerge kujundada, mistõttu lisaks väga tõhusale personalitööle pööratakse tähelepanu ka väiksematele üksikasjadele. Paljud igapäevatööd lihtsustavad ideed on tulnud töötajailt endilt ning uute praktikate väljatöötamisse kaastakse kõiki. Usume tõesti, et meie positiivne ja innukas hoiak aitab meil edasi liikuda,” ütles personalijuht Jatta Gerdt.

 

 


Similar articles