Mandatum Life Baltic SE tulemused jaanuar-juuni 2016

Mandatum Life Grupi laekunud maksete kogusumma 2016. aasta esimesel poolaastal oli 492 miljonit eurot (676). Investeerimisriskiga elukindlustuse laekunud maksete kogusummaks oli 435 miljonit eurot (576). Grupi maksustamiseelne kasum oli 103 miljonit eurot (81) ja solventsuskapitalinõude suhtarvuks 154% (12/2015: 158 %).

Mandatum Life Insurance Baltic SE elukindlustuse riskisumma kogumaht kasvas 1,8% ehk 645 miljoni euroni (12/2015: 634). Mandatum Life Insurance Baltic SE laekunud maksete kogusummaks oli 8,3 miljonit eurot (14,3) ning perioodi kahjumiks 400 tuhat eurot (kasum 73 tuhat eurot). Investeerimisriskiga elukindlustuse osakaal laekunud maksetest oli 87%. Hallatavate kliendivarade mahuks oli 161 miljonit eurot (12/2015: 173), millest investeerimisriskiga elukindlustuslepingute kliendivarad moodustasid 89%.

2016. aasta juuni lõpu seisuga oli ettevõttes 98 (94) töötajat.

„Elukindlustuse riskisummad kasvasid 2016. aasta esimeses pooles jätkuvalt. Madalad intressimäärad ja volatiilsed aktsiaturud mõjutasid nii hallatavate kliendivarade mahtu kui lõpptulemust,“ kommenteeris ettevõtte nõukogu esimees Timo Laitinen.

Grupi vahearuanne on täies mahus saadaval: http://www.sampo.com/result.

Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust:

Mandatum Life Insurance Baltic SE
Nõukogu esimees Timo Laitinen, timo.laitinen@mandatumlife.fi, tel +358 10 516 7202
Baltikumi tegevjuht Imre Madison, imre.madison@mandatumlife.ee, tel. +372 68 12 327