6 levinumat küsimust ja vastust elukindlustuse kohta

Elame ajal mis on täis väljakutseid, millest mõned kuud tagasi me veel ei mõelnud. Mure lähedaste pärast ja tulevikuga seotud ebakindlus on meie uus argipäev. Praeguses olukorras on väga tähtis hoolitseda enda ja lähedaste heaolu eest ning see on kasvatanud huvi ka elukindluse vastu. Teadlikkuse tõstmiseks vastame kõige levinumatele elukindlustusega seotud küsimustele!

elukindlustuse küsimused vastused

1. Millal on elukindlustust vaja?

Elukindlustus tagab sulle ja sinu lähedastele turvatunde. Meist enamusel on finantsilised kohustused ning lähedased, kes meist sõltuvad. Elukindlustus aitab nende kohustustega hakkama saada siis, kui elu oma ootamatuses peaks läbi õnnetuse, haiguse või surma plaanid sassi lööma.

Meie kogemus näitab, et kõige tähtsam on elukindlustus kui sul on laenu- või muud finantskohustused ning pere hakkama saamine sõltub sinu sissetulekust.

Ka ilma vabatahtliku kindlustuseta ei jää keegi hooleta – riik pakub seadusega kindlaks määratud haigushüvitist –, kuid on selge, et pere toitja töövõimetuse korral pere sissetulek kahaneb.

Sageli on laenuvõtjatel sõlmitud nn laenukindlustus. Sel juhul maksab õnnetuse või tõsise haiguse korral laenu või osa sellest pangale tagasi kindlustusfirma. Oma olemuselt on see elukindlustuse üks liik, kuid tihti võib kindlustussummat vaja minna hoopis teiste igapäevaste väljaminekute katteks, nagu liisingmaksed, kommunaalkulud, toidukulud ning olme. Seetõttu ei pruugi laenukindlustus olla alati piisav ja elukindlustus on vajalik, et katta pere vajadusi laiemalt. Laenukindlustus tagab turvatunde pangale, elukindlustus inimesele endale.

2. Mille järgi valida kaitse suurust?

Kindlustussumma valimisel soovitame sul arvesse võtta nii oma kohustusi, tööd kui ka harrastusi.

Elukindlustuskaitse summa võiks võrduda kindlustatud isiku kahe aasta sissetulekuga või katta vähemalt kahe aasta finantskohustused ja kulud. Kui soovitatud summa kindlustusmaksed on liiga suured, tuleb valida summa, mille maksed on jõukohased, sest raskes olukorras on iga rahaline toetus perele abiks.

Soovitame peredel alustada riskide kaardistamist väljaminekutest, sh laenumaksed, igakuised arved ja muud kohustused. Kui palju kulub igas kuus eluaseme-, auto- ja tarbimislaenudele? Kui suured on elektri-, andmeside-, vee- ja küttearved? Kui palju läheb spordile, harrastustele ja vaba aja sisustamisele (nt teleteenused)? Kaardistamisel on abiks erinevad mobiilirakendused.

Riskikaardistuse teine pool on sissetulekud. Kuidas mõjutab pere toimetulekut see, kui ühe pereliikme sissetulek kaob või suurel määral kahaneb? Kuidas võiks pere niisugusest olukorrast majanduslikult võimalikult valutult välja tulla?

Arvutustel on mõistlik arvestada kõige kõrgema sissetulekuga pereliikme palga kaotusega.

3. Mis vahe on elukindlustusel ja õnnetusjuhtumikindlustusel?

Elukindlustuse korral makstakse hüvitist siis, kui kindlustatu sureb olenemata põhjusest, sh. haiguse tagajärjel. Õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse all on õnnetusest põhjustatud traumad ning surmad.

Õnnetusjuhtumikindlustus kaitseb mitme asja korral. Kui sul on kindlustus õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud puude või trauma puhuks, siis tagab see sulle rahalise turvatunde taastumise ajaks. Õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud trauma või invaliidsuse puhul makstakse välja kindlustustingimustele vastav osa kindlustussummast.

4. Mille korral aitab kriitiliste haiguste kindlustus?

Kui inimene haigestub raskelt, ei peaks rahaasjade pärast pead murdma. Kahjuks ei ole see alati nii. Et rahaline situatsioon niigi raskes eluolukorras muret ei teeks, tasub ennast kindlustada. Eriti kui perel on võetud kodulaen või muid suuri kulutusi, on põhjust ennast ootamatuste vastu kaitsta. Näiteks kui sissetulek väheneb haiguse ajal poole võrra, võib mõju elatustasemele olla märkimisväärne.

Kriitiliste haiguste kindlustus võimaldab sellisel hetkel keskenduda kõige tähtsamale – paranemisele.

Kriitiliste haiguste kindlustus hõlmab raskeid haigusi, nagu vähk või südameinfarkt, suurtest operatsioonidest näiteks pärgarteri šunt ning elundi- või luuüdisiirdamine, samuti Parkinsoni või Alzheimeri tõbi ja neerupuudulikkus. Kindlustuskaitse all on kokku 18 kriitilist, kuid laialt levinud haigust. Kui sinu suguvõsas on soodumus neisse haigustesse haigestuda, pakub kindlustunnet just kriitiste haiguste kindlustus.

5. Kuidas ma saan lapsi kindlustada?

Mandatum Life’is saab enda elukindlustuslepinguga siduda ka oma lapsed ning täiendada kindlustuskaitset laste õnnetusjuhtumi ja kriitiliste haiguste kindlustusega. Tegijail juhtub nii mõndagi ja ka igapäevaste tegevuste käigus on õnnetused kerged tulema. Kindlustus toetab õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud puude või trauma korral ja pakub rahalist turvatunnet taastumise ajaks. Kriitilise haiguse diagnoosi korral makstakse kindlustussumma kohe välja, et vajalik raviraha oleks kohe võtta.  Raha saad kasutada perele kõige vajalikumal moel, olgu selleks pikaajaline taastusravi või eriarstiabi, kodu kohandamine lapse vajaduste järgi või ravimid, mida riiklik ravikindlustus ei kata.

Lapsed tasub kindlustada varakult, sest riskihindamine tehakse lapsele lepingu sõlmimisel üks kord ning kindlustusmakse suurus jääb lepingu lõppemiseni samaks (hoolimata sellest, kas laps on kahekuune või juba üle 20ne aastane).

6. Kuidas toimub hüvitamine ja kas koroonaviirus mõjutab elukindlustust?

Trauma või invaliidsusega lõppeva õnnetusjuhtumi korral makstakse välja tingimustega määratletud osa kindlustussummast. Õnnetusjuhtumi korral tuleb meid teavitada esimesel võimalusel, soovitavalt kolme tööpäeva jooksul.

Surma korral makstakse alati välja kogu kindlustussumma. Selleks tuleb meile esitada kindlustushüvitise väljamaksmise avaldus ja surmateatis. Kriitilise haiguse kindlustuse korral makstakse kuni 100 000 euro suurune kindlustussumma välja ühekordse maksena esmase diagnoosi korral. Elukindlustuskaitse säilib ka kehtestatud riikliku eriolukorra ajal ning kindlustus katab ka koroonaviirusest põhjustatud juhtumid.

Rohkem erinevate kindlustusliikide kohta saad lugeda siit: https://www.mandatumlife.ee/kindlustus/ .

 


Similar articles