Kust võiks leida tuleviku Apple’i? Kriisi tuhast tõusevad uued investeerimismaailma fööniksid

2020 oli ajalooline turuaasta, mil jälgisime pingsalt kiireid turumuutusi ning aktsiaturgude dramaatilisi tõuse ja mõõnu. Pinnavirvenduse all kujunesid aga arengusuunad, mille tõukel kerkivad esile uued tähed investeerimisturul.

lm_water

Naaseme siiski veel korraks koroonaviiruse ja sellest tingitud olukorra juurde. Enne koroonapandeemia puhkemist kogesime ajaloo pikimat turutõusu, mis kestis umbes 11 aastat.

Koroonapandeemia mõjul kukkusid turud küll esialgu kolinal, kuid dramaatilisele langusele järgnes õige pea rekordiline tõus. Turuintressimäärade madal tase ja valikuvõimaluste vähesus tõstis ettevõtete aktsiate hinnataseme ajalooliselt kõrgele.

Näiteks Apple oli esimene USA ettevõte, mille turuväärtus ületas 2 triljoni dollari künnise. Paljude arvates ongi koroonakriisist võitjana välja tulnud tehnoloogiasektor, sest selle pikaajaline hoogne areng sai koroonapandeemia ajal isegi hoogu juurde. Viis suurimat tehnoloogiaettevõtet moodustavad endiselt rekordiliselt suure osa kogu USA aktsiaturust.

Möödunud ebatavaline aasta pani paljud kindlasti juurdlema selle üle, mis juhtub järgmisena ja kuhu tasub just nüüd suunata pikaajalisi investeeringuid. Kust leida tuleviku „staarsektor“ või uus Apple? Sealt omakorda tekib küsimus, kust hakkavad tulema tulevased rahavood ja mis seda mõjutab? Vastus on lihtne: ees on kliimamuutustest tingitud murranguline aeg energia ja toorainete tootmises.

Kliimamuutustel on oluline mõju ühiskondlikule arengule ja investeerimisturgudel noteeritud ettevõtete tegutsemisvõimele. Ühelt poolt kujutavad kliimamuutused endast riske, mis mõjutavad negatiivselt paljude ettevõtete tulevikuväljavaateid. Ilma soovi või võimeta kiiresti muutuda ei ole need ettevõtted edaspidi edukad. Teisalt toob kliimamuutustega võitlemine investorite jaoks kaasa uusi investeerimisobjekte ja võimalusi, mida tasub ära kasutada.

Pole siis ime, et J.P.Morgani* tellimusel investorite seas mullu läbi viidud uuringus leidis 71% vastanutest, et koroonaviirusega kaasnenud ootamatutele riskidele reageerimine parandas teadlikkust ja reageerimisvõimet ka juba teadaolevate riskidega, näiteks kliimamuutustega arvestamiseks. Goldman Sachsi ESG-raporti kohaselt on kõigi ESG-valdkonda investeerivate fondide netorahavoog olnud positiivne juba mitu aastat; ainuüksi eelmise aasta juulis voolas neisse rekordilised 13 miljardit eurot.

Ka siinsed investorid peaksid arvestama kliimamuutuste ja eelseisva energiarevolutsiooni poolt pakutavate võimalustega. Mitmed ettevõtted rajavad juba praegu kogu oma äritegevuse kliimamuutuste vastu võitlemisele ja üha enam neist teenib märkimisväärset kasumit, otsides samas alternatiive taastumatute ressursside kasutamiseks ja heitkoguste vähendamiseks. Kriisiolukorrad toidavad tärkavaid trendide ja muutused avalduvad kiirelt turgudel. Seetõttu tasub ka investeerimisportfellides aegsasti kliimariske silmas pidavaid ennetavaid muudatusi teha.

Abinõude valik on lai. Näiteks fond iShares Global Clean Energy ETF, mis investeerib taastuvasse ja puhtasse energiasse (clean energy) nagu päikese-, tuule- ja soojusenergia. 2020. aasta alguses oli selle tootlus umbes 34 protsenti. Fond on investeerinud muuhulgas Plug Power Inc.-i, mis projekteerib ja toodab vesinikuelemente. Eeldatakse, et vesiniku osatähtsus energia tootmisel ja salvestamisel kasvab lähiaastatel jõudsalt. Investeeringute hulgas on hoogsalt kasvanud näiteks ka Sunrun, mis on USA-s tegutsev päikesepaneelide paigaldaja ja hooldaja.

Tulevikus saadakse tulu ka puhtast veest, sest vee kättesaadavus ja viljelustingimused mõjutavad tarbijate ja ettevõtete tegevuskeskkonda kogu maailmas. Vesi tuleb paljudele ettevõtetele odavalt kätte ja seda peetakse enesestmõistetavaks. Kuid olukord võib kliimamuutuste mõjul kiiresti muutuda. Näiteks on mitmed rahvusvahelised joogitootjad olnud sunnitud põua tõttu sulgema tehaseid Indias. Paljudel ettevõtetel lasubki seetõttu rahaline surve ja stiimul veevarustuse kindlustamiseks.

Sellistele muutustele hakatakse pikkamööda reageerima. Turgude hinnakujundus peegeldub näiteks vee-ettevõtetesse investeerivas ETF-is iShares Global Water UCITS. Fondi investeeringutest tasub mainida kasvõi American Water Worksi, mis varustab USAs joogiveega 46 osariiki, ja Xylemit, mis toodab veepumpasid ja teisi veetaristule vajalikke tooteid.

Teisisõnu, kuigi koroonakriis on paljudele ettevõtetele ja üksikisikutele põhjustanud rahalisi probleeme, paistab siiski, et huvi kliimamuutuste vastu võitlemise ja vastutustundliku investeerimise vastu suureneb kiirenevas tempos ning see areng jätkub.

* https://www.jpmorgan.com/global/research/covid-19-esg-investing

Mandatum Life’s saab investeerida ESG-tegureid arvestavatesse ettevõtetesse ning fondidesse mitmeti. Tule ja küsi lähemalt tel. 681 2300.

Lahendused:
Mandatum Life Global Sustainable Equity
Mandatum Life Global Climate Index


Similar articles