Kuidas saab investor valmistuda kliimariskideks?

kliima

Kliimamuutus on üks kiiremini kasvav investeerimistrend. Maximilian Horsteri välja arendatud tööriistad aitavad investoril mõõta oma varade keskkonnamõjusid ja hinnata kliimariski mõju oma portfellile.

Miks on kliimamuutus üks praeguse hetke kiiremini kasvavatest investeerimistrendidest?

Temperatuure on mõõdetud alates aastast 1880 ja ajaloo seitse kõige soojemat aastat on mõõdetud viimase kümne aasta perioodil. Kui ilmastiku äärmusnähtused puudutavad inimest konkreetselt, siis suureneb ka huvi kliimamuutuse ja selle ohjeldamise vastu. Seda on viimastel aastatel näha olnud investeerimisvaldkonnas üle maailma ja ma usun, et see trend ainult tugevneb edaspidi.

Kuidas võtavad investorid otsuseid tehes kliimaküsimusi arvesse?

Traditsiooniliselt on kliimamuutusest mõeldud riskitegurite kaudu ehk milline oht on see investeeringutele.

Keskkonnateadlikud investorid, näiteks paljud Soome institutsioonid mõtlevad siiski üha sagedamini oma portfelli mõjudele: kas me aitame oma varadega keskkonda või kahjustab omand seda. Aktiivse omanikutegevusega püüavad nad investeerimisobjektide tegevust mõjutada keskkonnamõjude minimeerimiseks.

Millistele kliimariskidele peab investor tähelepanu pöörama?

Kõigepealt tuleb mõtelda, kuidas mõjutab kliimamuutus investeerimisobjekti konkreetselt. Kui näiteks ka edaspidi tõuseb Lõuna-Euroopas üleujutuste ja mudavoolude arv või sagenevad Floridas orkaanid, tekib neist äritegevusele tõelisi riske – need peegelduvad näiteks Hispaania toiduainetoodangus või Florida hotelliäris.

Teiseks tuleb vaadelda portfelli seadusandluse arengu kaudu: mis juhtub investeeringutega näiteks energiaettevõtetesse, kui süsinikust toodetud elekter keelatakse täielikult või kui bensiinimootoritega autodele pannakse peale maks.

Seadusandluse tähtsus suureneb, kui 2020. aastal jõustub Pariisi kliimalepe. Tasub meeles pidada, et praktiliselt kõik maailma riigid on end kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliima soojenemise ohjeldamisega sidunud. Eesmärke ei saavutata ilma märkimisväärsete muutusteta nii tarbimisharjumustes kui ka ettevõtete ja tööstuse tootmisviisides.

Kas vastutustundlikkus paistab välja ka tulemustes?

Vastutustundlikkus ja tulemuslikkus kulgevad käsikäes. Vastutustundlikkus mitte ainult ei loo uusi investeerimisvõimalusi, vaid aitab ka vältida või vähendada kahjusid.

Milliseid riske kliimamuutus kaasa toob?

Kliimamuutus on pikk ja aeglane protsess ja see ei tõuse tingimata esile seoses lühiajaliste investeeringutega. Ka poliitiline risk on tõeline: kui Ühendriigid päriselt Pariisi leppest taganevad või poliitikud ei suuda leppe eesmärke praktikasse viia, tuleb suhtumist muuta pigem kliimamuutusega kohanemiseks kui selle ärahoidmiseks. Siiski ei ole veel sugugi kindel, et jänkid kokkuleppest lahku löövad.

Vastutustundlikkus ja tulemuslikkus kulgevad käsikäes.

Millised ettevõtted või tegevusalad on head näited vastutustundlikkuse seisukohast?

Autotööstus on hea näide vastutustundlikkuse paranemise kohta. Pärast skandaale on autotootjad hoomanud tõsiasja, et praegusest keskkonnasõbralikumad mootorid, sotsiaalne vastutus ja parem ettevõtete juhtimine on äritegevuse seisukohalt hea asi.

Kuidas võtavad kliimamuutust arvesse investorid Soomes ja maailmas?

Soomes ärgati kliimateemade suhtes veidi hiljem kui näiteks Rootsis või Taanis. Viimase 3-4 aasta jooksul on aga areng olnud seda kiirem ja tänapäeval on Soome investorid arengu liidrite hulgas.

Üldiselt on investeerimissektor alles arengu algstaadiumis ja kliimamuutus ei ole veel kujunenud püsivaks väärtuseks, mis võetaks arvesse alati ja kõikide investeeringute puhul. Teadlikkus on siiski tõusnud ja huvi kasvab.

Milline paistab tulevik? Kui kaua usud vastutustundlikkuse trendi jätkuvat?

Vastutustundlikkus oli veel mõni aeg tagasi investeerimissektori väike kõrvaljoon, marginaalne nähtus, aga nüüd on see võtmas oma kohta investeerimise peavoolus. Edaspidi on kliimamuutus ja kestev areng loomulik osa investeerimisotsuse tegemisest, mitte ainult riskide haldamine.

Me oleme inimkonnana küll veel nii vastutustundetud, et kasvuruumi on küllalt. Alles toimub liikumine investeerimissektori peavoolu. Suurem osa investoritest alles tutvub teemaga ja mõtleb, mida see nende puhul tähendab.

Ma usun siiski, et mingil hetkel saab vastutustundlikkusest investori jaoks endastmõistetav valik – keegi ei taha ju saada külge vastutustundetuse silti!

Maximilian Horster on vastutustundlikule investeerimisele spetsialiseerunud ISS-Ethix Climate Solutionsi tegevjuht. Horster on välja arendanud meetodi, mille abil saab hinnata nii üksikute investeerimisobjektide vastutustundlikkust kui ka kliimamuutuse kogumõju investeerimisportfellile.

Autor: Nina Broström Fotod: Kristiina Wilson


Similar articles