Kui õnn kaob käest

CI_unlucky

Tõsisest haigusest toibumine võtab aega. Pikalt töölt eemaloleku ajaks vajatakse raha ka tavalise argielu elamiseks, laenude maksmiseks ja soovi korral lisaraviks. Majandusliku stabiilsuse säilitamine võib kergendada erakorralisest eluolukorrast tulenevat hingelist koormust. Näiteks aasta palgale vastav ühekordne hüvitis annab sulle aega argipäeva ja elu uuesti korraldamiseks sinu oma tingimustel.

Lisasissetulek ei taga õnne, aga sissetuleku kaotus viib selle

IllkaSaksamaal ja Suurbritannias läbi viidud uuring selgitas sissetuleku ja õnnelikkuse vahelist suhet. Sissetuleku kasvul ei paista uuringu järgi
olevat õnnelikkusele suurt mõju, aga sissetuleku kaotamisel on. Uuringus tõusid eriti esile isikuomadustelt tundlikud inimesed, kes kannatavad sissetuleku kaotamisest selgelt rohkem kui teised. Seega õnne võti ei olegi lisasissetulek, vaid majanduslik stabiilsus.

„Oma riskiuuringus leidsime, et tõsist haigestumist peetakse keskseks majanduslikuks riskiks, aga selleks ei olda ikkagi valmistutud. Kui tabab tõsine haigus, viib see mõtted arusaadavalt vaid tervisele. Paranemisele on kergem keskenduda, kui majanduslikud lähtealused on korras,“ ütleb Mandatum Life’i äritegevuse arengujuht Ilkka Ylenius.

Majanduslik tasakaal

Kindlustusuuring näitab, et me valmistume paremini varalisteks kahjudeks kui iseenda kindlustamiseks. Kuigi kindlustamisel on kergem kindlaks määrata varaliste kahjude hinnasilti, peetakse suurimaks ohuks majanduslikule heaolule siiski pikaajalist haigust või õnnetust.

„Iga viies meist haigestub tõsiselt enne 65. eluaastat*. See võib juhtuda kõige aktiivsemas eluetapis, kui vastutust on palju: kodu, laste, lähedaste ja argielu elamise eest. Kriitiliste haiguste kindlustus tagab parema majandusliku stabiilsuse pikema tööst ja elatisest eemaloleku ajaks. Seda on võimalik võtta nii inimestel isiklikult kui ka läbi ettevõtte,“ ütleb Ylenius.

Paranemisele on kergem keskenduda,
kui majanduslikud lähtealused on korras.

Kriitiliste haiguste kindlustuse ühekordne hüvitis makstakse välja kindlustustingimustes kindlaks määratud tõsise haiguse diagnoosi või läbitud raviprotseduuri alusel. Hüvitiseks õiguse andvad haigused on muuhulgas vähk, südameinfarkt, insult, neerupuudulikkus, polüskleroos, südame pärgarterite šundilõikus ning elundite või luuüdi siirdamine. Rahasummat võib kasutada kõigeks, milleks soovitakse – näiteks argielu elukvaliteedi säilitamiseks või eluasemelaenu maksmiseks.

„Paljud jäävad ellu, aga argielu peatub. Selles olukorras kindlustab piisav ühekordne hüvitis  igapäevaelu ja annab võimaluse keskenduda paranemisele,“ jätkab Ylenius.

* Haigestumise statistika allikas: Tervise Arengu Instituut


Similar articles