Kriitiliste haiguste kindlustus on toeks raskete haiguste puhul

_DSF7602

Artikkel on ilmunud ka Postimees.ee keskkonnas

Kriitilised haigused on näiteks vähk, infarkt, insult, pahaloomuline kasvaja ja muud eluohtlikud haigused. Neisse haigestumine ei pruugi lõpetada elu, kuid võib oluliselt mõjutada üldist toimetulekut.

Nendele teemadele on põhjust mõelda just siis, kui kõik sujub ja teiega on kõik korras. Aina suurem hulk inimesi haigestub noores eas, kui ollakse oma elu ja karjääri kõrgpunktis ning lisaks tuleb vastutada kodulaenu ja perekonna eest,“ paneb Mandatum Life’i vanemriskihindaja Eva Tammai inimestele südamele.

Sellest annab kinnitust ka statistika – iga viies inimene Eestis haigestub vähki, südameinfarkti või peaajuveresoonte haigustesse juba enne 65. eluaastat. Vereringeelundite haigused olid 2019. aastal  peamiseks surma põhjuseks 7665 juhtumiga. Neile järgnesid pahaloomulised kasvajad 3804 juhtumiga. Seejuures kasvab näiteks vähki haigestumise risk juba 30. eluaastast ning 50. eluaastast on see näitaja oluliselt kõrgem. Kusjuures meestel on risk vanemas eas haigestuda vähki peaaegu kaks korda kõrgem kui naistel. Sarnane on statistika südameinfarkti haigestunute puhul (TAI, 2020).

Iga viies inimene Eestis haigestub vähki, südameinfarkti või peaajuveresoonte haigustesse juba enne 65. eluaastat.

Jättes kõrvale kõnekad numbrid, on ka kriitilistest haigustest taastumise protsent hea, kui professionaalne abi on lähedal ning patsiendil on võimalik paranemisele keskenduda. Paraku ei pruugi siin aga piisata tavalisest ravikindlustusest. Haigekassa andmetel oli 2019. aasta seisuga Eestis alla 633 000 tööl käiva maksumaksja, aga üle 1,2 miljoni ravikindlustatud inimese, kellele tuli arstiabi tagada. Ka täna on nõudlus arstiabi järele suurem kui haigekassa rahalised võimalused. Seega tuleb teatud raviteenuste saamisel arvestada pikemate ravijärjekordadega.

Kriitiliste haiguste kindlustus ei aita küll ära hoida haigestumist, siinkohal on oluline roll tervislikel eluviisidel, kuid pakub rahalist ja emotsionaalset kindlustatust juhul, kui haigestumine peaks aset leidma. Oluline on, et kriitiliste haiguste kindlustus ja elukindlustus käivad käsikäes, mis annab Sulle võimaluse kindlustada nii enda tervise kui ka lähedaste turvatunde, kui peaks juhtuma halvim.  Soovitame kriitiliste haiguste kindlustust Sulle, kui Sinu perekonnas on esinenud raskeid haigusi või kuulud muul põhjusel nende esinemise riskirühma

Mandatum Life’is kindlustame inimesi alates 2. elukuust kuni 64. eluaastani. Kindlustuskaitse hakkab kehtima  3 kuud peale lepingu sõlmimist. Kaitse  kehtib 18 raske haiguse korral.  Kindlustusjuhtumiks loetakse ainult neid diagnoose, mida arst on pannud pärast lepingu sõlmimist. Hüvitise maksimaalne suurus on 100 000 eurot. On oluline lisada, et Covid-19 või antud haiguse vaktsiin ei ole välistavaks asjaoluks. Kehtiva elukindlustuslepingu puhul loetakse surm koroonaviiruse või selle ravi, sh vaktsiini tüsistuste, tagajärjel kindlustusjuhtumiks.


Similar articles