Korralik poolaasta tulem keerukale turusituatsioonile vaatamata

Mandatum Life’i maksustamiseelne kasum 2016. aasta jaanuarist juunini kasvas 103 miljoni euroni (81). Kasum kasvas vaatamata sellele, et olukord turgudel oli keerukas ning tehnilisi reserve täiendati madalate intressimäärade tõttu jätkuvalt. Mandatum Life’i solventsuskapital Solventsus I nõuete kohaselt oli jätkuvalt tugev.

Perioodi maksustamisjärgne koondkasum, mille puhul on arvesse võetud ka varade turuväärtuse muutust, oli 44 miljonit eurot (144). Omakapitali tasuvus (RoE) oli 6,5% (21,8). Grupi teenustasude ja tegevuskulude vahe (kulude tulem) oli 9 miljonit eurot (13) ja riski tulemiks oli 10 miljonit eurot (11).

Mandatum Life Grupi laekunud maksete kogusumma vähenes 2016. aasta jaanuarist juunini 492 miljoni euroni (676). Mandatum Life’i turuosa kasvas, ulatudes Soomes 21,2%-ni (18,0).

2016. aasta juuni lõpu seisuga olid Mandatum Life’i investeeringute varade väärtus turuväärtuses mõõdetuna 6,5 miljardit eurot (6,7). See ei sisalda investeerimisriskiga elukindlustuslepingute varasid, mille väärtuseks oli 5,8 miljardit eurot (5,9). Mandatum Life’i alguse kasumiosalusega lepinguportfelli väärtus oli seisuga 30.06.2016 turuväärtuses mõõdetuna 5,3 miljardit eurot (5,5). Õiglases väärtuses investeeringute tootlus oli 2016. aasta jaanuarist juunini 1,5% (5,9). 2014. aastal Suomi Mutual’ilt üle võetud pensionikindlustusportfelliga seotud investeeringute väärtus oli 1,2 miljardit eurot (1,2) ning õiglases väärtuses investeeringute tootlus oli 2016. aasta jaanuarist juunini 1,7% (3,0).

Mandatum Life Grupi tehnilised eraldised olid 2016. aasta juuni lõpu seisuga kokku 10,7 miljardit eurot (10,9); kasumiosalusega lepingute tehnilised eraldised langesid 4,9 miljardi euroni (5,0). Kõrgema garanteeritud intressiga kasumiosalusega lepingute (3,5 % ja 4,5%) kindlustusportfelli tehnilised eraldised langesid 108 miljoni euro võrra, olles jaanuarist juunini kokku 3 miljardit eurot. Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute tehnilised eraldised jäid peaaegu endisele tasemele, 5,9 miljardit eurot, moodustades tehnilistest eraldistest 55% (54).

Madalate intressimäärade tõttu täiendas Mandatum Life oma tehnilisi eraldisi kokku 232 miljoni euro võrra. See arv ei sisalda ülevõetud pensionilepingute portfelli. 2016. aasta tulunõuet on alandatud 0,5%-ni; 2017. aastaks on see 1,0% ja 2018. aastaks 1,75%. Ülevõetud pensionilepingute diskontomäär on 0,75%.

Jaanuar-juuni 2016 numbrites:

Laekunud maksete kogusumma: €492 miljonit (676)
Maksustamiseelne kasum: €103 miljonit (81)
Tulu omakapitalilt (RoE): 6,5% (21,8)
Solventsuskapitalinõude suhtarv: 154% (12/2015: 158)
Investeeringute tootlus: 1,5% (5,9); ülevõetud pensionilepingute portfellil 1,7% (3,0)
Keskmine töötajate arv: 541 (520)

Mandatum Life’i tulemused on täies mahus saadaval www.sampo.com/result

Lisainfo:

Petri Niemisvirta, CEO
petri.niemisvirta@mandatumlife.fi
Tel. +358 10 516 7200

Jukka Kurki, CFO
jukka.kurki@mandatumlife.fi
Tel. +358 (0) 50 424 6630

Niina Riihelä, asepresident, turundus- ja kommunikatsioonijuht
niina.riihela@mandatumlife.fi
Tel. +358 40 728 1548