Kindlustuskaitse kehtivus Covid-19 haiguse ning selle tüsistuste korral.

Viimastel nädalatel oleme saanud mitmeid klientide küsimusi, kas elukindlustuse lepingud kehtivad ka olukorras, kus kindlustusvõtja sureb või tekivad tüsistused Covid-19 haiguse või saadud vaktsiini tagajärjel. Vastus on ühene, kindlustuskaitse kehtib tavapärastel tingimustel.

Me ei käsitle haigust Covid-19 või antud haiguse vaktsiini erijuhuna. Kui teil on sõlmitud elukindlustusleping, siis loetakse surm koroonaviiruse või selle ravi, sh vaktsiini tüsistuste tagajärjel kindlustusjuhtumiks.

Kui olete sõlminud elukindlustuslepingu juurde ka täiendavalt Kriitiliste haiguste kindlustuse, siis loetakse kindlustusjuhtumiks, kui koroonaviiruse või selle ravi, sh vaktsiini, tüsistuste tagajärjel tekkib selline haigus, mis on nimetatud kriitiliste haiguste loetelus.
Näiteks makstakse kriitiliste haiguste kindlustushüvitis välja, kui ravi tagajärjel tekib tromb, mis omakorda põhjustab infarkti või insuldi. Tromboos (tromb) ise ei ole juhtum. Samuti loetakse kriitliste haiguste kindlustusjuhtumiks olukord, kui viirusega nakatumise või selle ravi järgselt terviseseisund aja jooksul halveneb ja lõpuks määratakse haigusest tingitud püsiv ja täielik puue.

Elukindlustuslepingute juurde saab sõlmida ka õnnetusjuhtumi lisakaitsed. Märgime ära, et arvestades õnnetusjuhtumi definitsiooni ja seda, et viirust loetakse haiguseks, mitte õnnetuseks, siis õnnetusjuhtumi lisakaitsete korral hüvitist Covid-19 puhul ei määrata.