Kindlustushüvitised

Kindlustusjuhtumi korral palume meile esimesel võimalusel esitada kahjujuhtumi teade.
Lisainfo telefonil 681 2300 või aadressil info@mandatumlife.ee.

Kuidas esitada kahjujuhtumi teade?

Surmajuhtum

Palun täida ja esita kindlustushüvitise väljamaksmise avaldus ning kindlustatud isiku surma põhjuse teatis. Dokumendid võib saata aadressile info@mandatumlife.ee või kohale toimetada meie büroosse aadressil Lõõtsa 12, Tallinn.

Lisainfo saamiseks helista telefonil 681 2300 või kirjuta info@mandatumlife.ee.

Kriitiline haigus

Haigestumisest saad meid teavitada meie klienditeeninduskeskkonnas E-life või kirjutades aadressile info@mandatumlife.ee või helistades telefonil 681 2301.

Peale kahjujuhtumi teate edastamist palume esitada allpool nimetatud dokumendid meie büroosse aadressil Lõõtsa 12, Tallinn.

1. Hüvitise taotleja poolt täidetud avaldus
2. Meditsiinilised dokumendid kriitilise haiguse diagnoosimise ja teostatud ravi kohta

Lisainfo saamiseks helista telefonil 681 2300 või kirjuta info@mandatumlife.ee.

Õnnetusjuhtum, k.a vigastused ja invaliidsus

Õnnetusjuhtumi korral informeeri meid võimalikult kiiresti, soovitavalt 3 tööpäeva jooksul peale õnnetuse toimumist.

Toimunust saad meid teavitada meie klienditeeninduskeskkonnas E-life või kirjutades aadressile info@mandatumlife.ee või helistades telefonil 681 2301.

Peale kahjujuhtumi teate edastamist palume esitada allpool nimetatud dokumendid meie büroosse aadressil Lõõtsa 12, Tallinn või saata digitaalselt allkirjastatud dokumendid aadressile info@mandatumlife.ee:

  1. Hüvitise taotleja poolt täidetud õnnetusjuhtumi avaldus
  2. Arsti poolt täidetud Mandatum Life vormil arstitõend (juhul kui päevarahakaitse on lepingus valitud)
  3. Ajutist töövõimetust kinnitav töövõimetusleht (juhul kui päevarahakaitse on lepingus valitud)
  4. Luumurdude korral röntgenülesvõtted
  5. Invaliidsushüvitise taotlemiseks püsivat puuet tõendavad meditsiinilised dokumendid
  6. Tööõnnetuse korral tööõnnetuse raport
  7. Vigastuse korral ravidokumendid (haigla väljavõtted)
  8. Traumade korral makstakse kindlustushüvitust juhul, kui Teil on meie juures sõlmitud õnnetusjuhtumi lisakindlustusleping.

Lisainfo saamiseks helista telefonil 681 2300 või kirjuta info@mandatumlife.ee.