Kes juhib aega, juhib ka riske – ehk miks on aeg investorile nii tähtis?

Kui meie käsutuses oleks piiramatult aega, oleks meie riskide talumise võime ja sellest tulenevalt ka tuluteenimise võimalused märkimisväärselt suuremad. Kahjuks on aeg piiratud ressurss, kuid pikaajalisel investoril on palju rohkem võimalusi see enda kasuks tööle panna.

CAROLUS REINCKE

majandusblogi märts

Võimalused ja riskid käivad käsikäes. On tähelepanuväärne, et paljudes keeltes kasutatav sõnatüvi „risk“ arvatakse tulenevat vanast itaaliakeelsest sõnast „risicare“, mis tähendab „julgema“. Ka investeerimist võib kirjeldada kui kaalutletud riskide võtmist kapitali kasvatamiseks. Enamasti tähendab kõrgem tulupotentsiaal ka suuremate riskidega arvestamist. Investeerimine kujutabki endast suures osas riskide juhtimist ja tõenäosuste kaalumist. Selles ettevõtmises on kuningaks aeg.

Jacob Bernoulli, Šveitsi matemaatik ja üks matemaatilise statistika alusepanijatest, kirjeldas oma 1713. aastal ilmunud raamatus suurte arvude seadust, mille kohaselt oodatud lõpptulemuse tõenäosus kasvab korduste arvu suurenedes. Traditsioonilist mündiviskamise näidet abiks võttes: kui kordusi on vähe, näiteks visata münti kümme korda, võib juhtuda, et üheksal korral on tulemuseks kull ja ainult ühel korral kiri. Või kolm kulli ja seitse kirja või koguni 10/10 kulli või 10/10 kirja. Seega võib väikeste korduste korral keskmine lõpptulemus drastiliselt kõikuda. Aga kui visete arvu märkimisväärselt suurendada, näiteks saja või isegi tuhande korrani, on keskmine tulemus üha kindlamalt 50% kulli ja 50% kirja. Seega läheneb lõpptulemus üha enam ootuspärasele.

CAROLUS REINCKE

Investeerimine kujutabki endast suures osas riskide juhtimist ja tõenäosuste kaalumist. Selles ettevõtmises on kuningaks aeg.

 

Selle seaduse najal saab võrdlemisi täpselt prognoosida näiteks järgmisel aastal riigis sündivate laste arvu või saja täringuviske keskmist silmade arvu. See on oluline ka investori seisukohalt, sest vastavalt suurte arvude seadusele väheneb hästi struktureeritud investeerimisportfelli korral ebakindlus oodatud tulu saavutamise suhtes võrdeliselt investeerimisaja pikenemisega. Ehk teisisõnu: mida pikem on investeerimisaeg, seda väiksem on tõenäosus, et oodatud tulu jääb saamata. See on võimas stiimul, mis innustab investeerimistegevuses kannatlik olema.

Lisaks kasumiootuste täitumisele on kestval kannatlikkusel oluline roll ka riskide juhtimise seisukohalt.

Charles Darwinil oli nõbu Francis Galton, inglise kõrgklassi kuuluv härrasmees, kelle suur kirg oli kõigi ja kõige mõõtmine. Eelkõige mõõtis ta inimeste välimust, intelligentsust ja käitumist mõjutavaid näitajaid, eesmärgiga tõestada päritolu olulisust täiuslikkuse poole püüdlemisel. Oma uurimistöö käigus töötas ta muuhulgas välja regressioonanalüüsi, mida tänapäeval kasutatakse olulise uurimismeetodina paljudes teadusharudes. Galton sõnastas ka seaduspärasuse, mis ütleb, et suured kõrvalekalded pikaajalistest suundumustest on pea alati ajutise iseloomuga ning areng suundub tõenäoliselt varsti tagasi tavapärasele rajale. ”The trend is your friend” – ehk trendid on meie sõbrad. Investeerimisel julgustab see reegel kannatlikkusele ning seda on eriti hea meeles pidada segastel ja ärevatel aegadel nagu praegu.

CAROLUS REINCKE

Suured kõrvalekalded pikaajalistest trendidest on pea alati ajutise iseloomuga ning areng suundub tõenäoliselt varsti tavapärasele rajale tagasi.

Kui meil kõigil oleks kõigiks oma tegemisteks piiramatult aega, oleks nii individuaalne kui ka kollektiivne riskitaluvusvõime märkimisväärselt suur. Kahjuks on aeg, nagu kõik ülejäänud ressursid, tegelikkuses vägagi piiratud. Seetõttu peame nii üksikisiku kui kogukonna tasandil lähenema riskidele hoopis teistmoodi. Ja seetõttu seisab ka investorite ees keeruline, kuid huvitav ülesanne välja mõelda, kuidas seda piiratud ressurssi maksimaalselt ära kasutada, et oma investeeritud kapitali võimalikult palju kasvatada.

Piiramatult pole kellelgi aega, aga pikaajalisel investoril on seda tükk maad rohkem kui teistel.


Similar articles