Kaubandusläbirääkimised panevad proovile investorite närvid

Keskpankade stimuleerivam rahapoliitika on aasta algupoolel kaalukausil vaibuva majanduskasvu üles kaalunud, mis on peegeldunud positiivselt aktsia- ja intressiturgude tootluse arengus. Ka ettevõtete oodatust parem kasumi areng USA-s on tõstnud aktsiakursse.

Mai alguses on tasakaalu siiski kõigutanud USA ja Hiina vaheliste kaubandusläbirääkimiste teravnemine, mis on suurendanud hindade kõikumist investeerimisturgudel. Aasta alguses stabiilse ülesmäge liikumisega harjunud investoreid võib äkiline suunamuutus närviliseks teha. Kannatlikul investoril ei ole siiski põhjust rabistama hakata, sest majanduskasvu osategurid on endiselt olemas.

Allocation - paigutused 2019 aprill

Keskpankade rahapoliitika on endiselt keskne turgude tagant tõukaja.

Aasta alguses on keskne investeerimisturgude tagant tõukaja olnud keskpankade rahapoliitika muutus lõdvenemise suunas. Keskpankade saavutatud intressitaseme langus ehk raha hinna alanemine on peegeldunud positiivselt kõigi varaklasside tootluse arengus. USA-s lõpetab keskpank septembris oma bilansi kahandamise, mis praktikas suurendab võlakirjade nõudlust ja annab intressidele langussurvet. Euroopa Keskpank hoiab oma intressimäära vähemalt aasta lõpuni endisena. Hiinas jaanuaris teatavaks tehtud lisastimuleerimine näib majanduses tunda andvat, sest muu hulgas ettevõtete kindlustunne ja tööstustoodang näitavad positiivseid märke.

Investeerimisturgudele tekitab lõtv rahapoliitika jätkudes soodsa keskkonna, kui maailma majanduskasv peaks praegusega võrreldes veidi vaibumagi. Samal ajal tuleb USA-s keskpangal siiski silmas pidada inflatsiooni kiirenemist. Tööpuudus on USA-s juba väga väike, mis suurendab palgainflatsiooni survet. Keskseima riskina näeme USA keskpanga retoorika uuesti karmistumist inflatsiooniootuste suurenedes. Fed on siiski kevade jooksul korduvalt mõista andnud, et ei ole inflatsiooni kiirenemise üle eriti mures. On ebatõenäoline, et Fed muudaks selles osas lähikuudel oma kurssi. Ka Euroopa Keskpangal ei ole intressi tõstmise survet, sest nii realiseerunud inflatsioon kui ka inflatsiooniootused on euroalal endiselt nõrgad.

Kaubandusläbirääkimistele pöördeid juurde.

Kaubandusläbirääkimised said mai alguses pöördeid juurde, kui president Donald Trump teatas, et USA tõstab Hiina toodetele tollitariife. Tolle oli algselt kavas tõsta juba mai alguses, aga kaubandusläbirääkimiste edasi liikudes otsustas USA nende kehtestamist edasi lükata. Keskseim tüliõun läbirääkimistel on ilmselt seotud Ameerika tehnoloogiaettevõtete ligipääsuga Hiina turule ja intellektuaalse omandi kaitsega Hiinas. USA teatel on kõige viimase draama taga Hiina soov kokkuleppe intellektuaalse omandi kaitset puudutav osa uuesti läbi rääkida. Turgudel oodatakse praegusel hetkel, et kaubandusläbirääkimistel saavutataks kokkulepe, kuigi oodatakse, et protsess kestab nüüd varem oodatust kauem. Kaubanduskokkuleppe saavutamine on endiselt mõlemate osapoolte huvides: Trump tahab esineda kokkulepete sõlmijana ja Hiina majandus vajab eksporti USA-sse. Läbirääkimispositsioonides on aga toimunud muutus Hiina kasuks. Hiina majandusareng ei näi enam sama murettekitav kui aastavahetusel, mis annab talle rohkem liikumisruumi läbirääkimiste ajakava suhtes. Seevastu Trump tahab ilmselt sulge kübarale enne presidendivalimiste eelvalimisi ja võib olla sunnitud tegema järeleandmisi läbirääkimiste kiirendamiseks.

Loe kaubandusläbirääkimiste tausta kohta täpsemalt blogikirjutisest „USA, Hiina ja valge elevant läbirääkimiste ruumis“.

Kasumiperiood on USA-s oodatust parem, Euroopas ootuspärane.

Keskpankade muutus rahapoliitikas on toetanud aasta alguses aktsiakursse. Ettevõtete kasumiprognooside täpsustused on tasandunud (Graafik 1) ja tulemuste kasvuootused on nüüd realistlikumal tasemel.
Esimese kvartali kasumiperiood on olnud USA-s oodatust parem.

Maailma aktsiaturgude tootluse areng

Graafik 1. Maailma aktsiaturgude tootluse areng kokku ja ülemaailmsed kasumiprognooside muutused aastatel 2008-2019 (Allikas: Bloomberg).

Kasumiperioodi alustati nullkasvuootustega, aga kui suurem osa ettevõtetest on oma kasumist raporteerinud, näib keskmine majanduskasv asetuvat umbes nelja protsendi juurde. Euroopas on seni raporteerinud ettevõtete majanduskasv olnud turgude ootuste kohaselt umbes neli protsenti.

Hoiame aktsiainvesteeringud neutraalses osakaalus. Keskpankade poliitika on aktsiate seisukohalt soodne ja kasumi kasvuootused mõõdukamaks muutunud. Riskitegurid on aga keskpankade rahapoliitika uuesti rangemaks muutumine ning erinevad poliitilised šokid. Suurendasime aprillis Hiina aktsiate osakaalu ja vähendasime vastavalt teiste arenevate turgude osakaalu, nii et arenevate turgude osakaal tervikuna säilis neutraalsel tasemel. Loobusime siiski sellest investeeringust, kui Hiina ja USA vahelised kaubandusläbirääkimised mai alguses karile jooksid. Hiina aktsiaturg on pikas perspektiivis atraktiivne soodsa hindamistaseme ja turu järkjärgulise avanemise tõttu. Maailma juhtiv indekseid arvutav ettevõte MSCI hakkab oma indeksites vaikselt tõstma Hiina kohaliku turu kaalu, mille kohta oodatakse, et see tekitab järgmistel aastatel lisanõudlust kohaliku turu aktsiatele. Kaubanduspoliitika tekitab siiski ebakindlust ja me jälgime hoolikalt kaubandusläbirääkimiste kulgu.

Intressiinvesteeringutes on ülekaal ettevõttelaenudes, eelistame alternatiivseid investeeringuid intressiinvesteeringute arvelt.

Intressiinvesteeringutes on keskne väljakutse endiselt euroala nullintressid. Hoiame alakaalus eriti Euroopa riigilaene madala tootlustaseme tõttu. Intressiinvesteeringute intressirisk kestvusena mõõdetuna on hoitud turuindeksist mõõdukamana.

graafik 2

Graafik 2. Euroga vääringustatud ja dollariga vääringustatud high yield ettevõtete laenude ning Mandatum Life’i Nordic High Yield strateegia tootlustaseme areng aastatel 2010-2019 (Allikas: Bloomberg, Mandatum Life).

Aprillis ja mais oleme me lisanud Mandri-Euroopa ettevõtete laene ja vastavalt vähendanud Ameerika kõrgema riskiga high yield laene. Mandri-Euroopa ettevõtete laenude tootlustase on võrreldes USA omadega atraktiivne, kui võtta arvesse valuutarisk. Ajalooliselt on Ameerika laenude juures investoritele makstav riskipreemia olnud veidi euroala omast kõrgem, mis tuleneb muu hulgas turgude tegevusalade ja krediidireitingute jaotusest. Aasta alguses on erinevus siiski pöördunud Euroopa kasuks. Euroopa sees tõuseb eeskätt Põhjamaade turg positiivselt esile (Graafik 2). Intressiinvesteeringutes ongi rõhk endiselt Põhjamaade ettevõtete laenudel. USA high yield’i kõrval oleme vähendanud arenevate turgude laene. Lisasime alates 2018. aasta septembrist järkjärguliselt arenevate turgude laene, kui kohalikud valuutad olid suve jooksul tugevalt nõrgenenud. Talve ja kevade jooksul on investeeringute väärtuses positiivselt peegeldunud kohalike valuutade tugevnemine, intresside langus ja riskipreemiate kahanemine. Alates veebruarist olemegi investeeringuid järkjärgult vähendanud. Kõige viimaste kahandamiste järel on arenevate turgude laenud nüüd kerges alakaalus.

Et intressitase on madal, eelistame endiselt alternatiivseid investeeringuid, kus investori tootlusootus on kõrgem, tulenevalt investeeringute piiratud likviidsusest. Alternatiivsetes investeeringutes paneme rõhku otsestele laenudele ettevõtetele ning kinnisvaraarendusprojektidele. Uusi kapitaliinvesteeringuid oleme teinud valikuliselt.

Autorid: CAROLUS REINCKE, TOPIAS KUKKASNIEMI


Similar articles