Kas tulemustasul on tulemus?

Ettevõtetes pööratakse töötasudest rääkides sageli põhitähelepanu palganumbritele, kuid rohkem tuleks mõelda sellele, mida töötajatele makstud tasudega tegelikult saavutatakse.

Kiisa Hulkko-Nyman

Töö tasustamise tõhusus sõltub lõppkokkuvõttes ikkagi sellest, kuidas juhtkond ja töötajad mingisse tasusse suhtuvad ning kuidas see mõjutab nende tööd. Töötajate premeerimisele kulutatud eurod lähevad tuulde, kui need ei avalda mõju töö tulemuslikkusele.

Näiteks võib tulemustasu maksmisel olla märkimisväärne positiivne mõju nii töötajate kui ka tööandja seisukohalt. Töötaja kogeb, et tema panust hinnatakse õiglaselt ja tema jõupingutusi väärtustatakse. Tööandja jaoks on oluline iga töötaja, meeskonna ning organisatsiooni kui terviku parem töövõime ja tootlikkus.

„Tulemustasu süsteem toimib siis, kui see on töötajate arvates mõistlik. Positiivne mõju ilmneb, kui töötajad tunnevad, et süsteem ühildub organisatsiooni eesmärkide ja firmakultuuriga ning kui selle aluspõhimõtted on kõigile teada,“ tõdeb Mandatum Life’i palgahaldusteenuse ärijuht Kiisa Hulkko-Nyman.

„Samuti on tähtis, et süsteemi rakendatakse õiglaselt ja juhtide koolitamisse on piisavalt investeeritud.“

Toimiv tasustamissüsteem on strateegia elluviimise eeldus

Hulkko-Nymani sõnul on tulemuspõhine tasustamissüsteem üks parimaid mooduseid ettevõtte strateegia elluviimiseks. See on tähtis tööriist nii ettevõtte strateegilistest eesmärkidest teavitamiseks kui ka soovitud tulemuste saavutamiseks.

„Tulemuspõhise tasustamissüsteemi olemasolu iseenesest ei määra midagi, oluline on selle mõistlik kasutamine juhtimisvahendina. Tulemustasu süsteem pakub paindlikkust väärtuslike ressursside ja oskusteabe haldamisel ning suurendab lõppkokkuvõttes ettevõtte konkurentsivõimet.”

Tervik kontrolli alla

Sõltumata sellest, kas tegemist on suure börsiettevõtte või väiksema organisatsiooniga, peab tasustamissüsteem olema kogu ettevõttes ühtne ja selge.

Liiga sageli on organisatsiooni allüksustel oma tasustamismudelid, millest ettevõtte juhtkond teadlik pole. Halvimal juhul panevad sellised mudelid üksusi üksteisele vastu töötama või ettevõtte üldist strateegiat eirama.

Ettevõtte palga- ja preemiasüsteemi ühtsus on oluline ka selleks, et organisatsiooni erinevate huvirühmade vahele ei tekiks põhjendamatut lõhet.

Näiteks saab küsitluste abil hõlpsalt analüüsida, mida juhtkond ja töötajad teavad ja arvavad neile pakutavatest lahendustest ning milliseid soodustusi ja hüvesid nad kasutavad või soovivad saada. Tulemused on väärtuslikud: kui mõnda soodustust või hüve üldse ei kasutata, siis pole seda tõenäoliselt ka tarvis. Uuringut saab kasutada ka tasude ja hüvede terviksüsteemi tutvustamiseks töötajatele.

Keskmise suurusega ja väikeettevõtete jaoks on tasustamissüsteemide väljatöötamisel üks olulisemaid takistusi arendusressursside puudumine. Siin võib abi olla näiteks töötajate ja juhtkonna esindajatest moodustatud töörühmast, mis jälgib, et tasustamislahendused ja -poliitika oleks kooskõlas ettevõtte strateegiaga.

Tervikliku ja läbipaistva tasustamissüsteemi olemasolu mängib rolli ka uute töötajate värbamisel. Põhipalkade mõõdukat taset on ettevõttel võimalik kompenseerida läbimõeldud tulemustasu süsteemiga ja nii saab ka tööotsijale konkreetselt näidata, missugune tasu teda tubli töö korral päriselt ootab.

Mandatum Life Eesti HR partner Signe Korjus lisas: “Uuringud näitavad, et kui elementaarsed tingimused on täidetud, mõjutab psühholoogiline ja emotsionaalne keskkond inimeste motivatsiooni ja pühendumust palju rohkem kui materiaalsed tasud ja hüved.”

Läbipaistvus, ausus ja võrdsus on sealjuures ühed tähtsamad märksõnad. Sestap tasub tasustamis- ja preemiasüsteemi lihtsusele ja üheselt mõistetavusele vähemalt sama palju tähelepanu pöörata, kui erinevate preemiate rahalisele suurusele.

Hoiame Mandatum Life Eesti esinduses tasu- ja hüvesüsteemil pidevalt silma peal. Kuigi muutused selles ei pruugi alati olla kiired, peame oluliseks anda töötajatele võimalus arvamust avaldada ning ka lahenduse väljatöötamisel kaasa rääkida.

 

Soovid ka enda ettevõtte lahendused üle vaadata? Loe rohkem ning tule nõustamisele.


Similar articles