Kas tsükliliste sektorite aktsiaid ootab ees uus tulek?

USAt üllatas möödunud reedel tarbijausalduse madal näitaja. Miks see oli turgudele sedavõrd suur üllatus? Kas Hiina võrguettevõtteid puudutavate regulatsioonide karmistamine on üksikmeede või laiaulatuslikum ettevõtmine? Millised on praeguse aja kasumiootused? Järgnevas arutleme nende ja teistegi turgude jaoks  aktuaalsete teemade üle.

toukokuun-allokaatio-paakuva (1)

Millele keskendub praegu turgude tähelepanu?

Koroona on turgude jaoks endiselt teema number üks. Nii tarbijad kui ka investorid on praegu eriti mures koroonaviiruse deltatüve leviku ja sellest tuleneva võimaliku piirangute pikendamise pärast.

Nakatumismäärad on viimastel nädalatel hakanud tõusma ka neis riikides, kus vaktsineeritute protsent on juba üsna kõrge. Näib, et viiruse leviku tõkestamiseks ongi vaja elanikkonna valdava enamuse vaktsineerimist. Eelmisel nädalal avaldati ka esialgu võrdleva analüüsita uuringutulemused, mis näitasid, et Pfizeri ja BioNTechi vaktsiinide mõju viiruse deltatüvele on nõrgem kui varem oodatud.

Kas viiruse deltatüve levik võib aeglustada majanduse taastumist?

Piirangute pikendamine uue viirusetüve leviku kontrolli all hoidmiseks võib majanduse toibumist tõesti aeglustada. Esialgu siiski ei paista, et viiruse pealetung majanduse taastumise peataks, kuid sellel on siiski mõju majanduse kasvutempole.

Majanduse elavnemine on tihedalt seotud turgude teise suure küsimärgi, inflatsiooniga, sest kui majanduse toibumine aeglustub, peaksid ka inflatsiooniootused langema. Seetõttu jälgitaksegi turgudel tähelepanelikult nakatumisnäitajate arengut.

Esimene poolaasta möödus suuresti inflatsiooni kiirenemise kartuses. Nüüd näitab USA inflatsioon stabiliseerumise märke. Millest selline pööre?

Eelmisel nädalal avaldatud juuli inflatsiooninäitajad näitavad stabiliseerumise märke.

Aasta arvestuses, ehk vaadeldes hindade arengut eelmise aasta juulist selle aasta juulini, on inflatsioon endiselt kõrge, 5,4%, kuid kuutasemel vaid 0,5% (juunis 0,9%). Juunis ja juulis ilmnenud kõrge aastane inflatsioon on osaliselt tingitud eelmise aasta nõrkadest majandusnäitajatest, mida mõjutasid toonased koroonapiirangud.

Aasta edenedes eelmise aasta võrdlusperioodi näitajad siiski paranevad pidevalt ning aastane inflatsioon hakkab eeldatavasti langema. Kui nii juhtub, läheb täide FEDi kevadine ennustus, et inflatsiooni kiirenemine on vaid hooajaline nähtus. Ka turud on hakanud oma hinnakujunduses keskpanga kevadist sõnumit arvesse võtma.

Sama efekt ilmneb ka baasinflatsioonis. Baasinflatsioon ehk inflatsioon, millest on välja arvatud energia ja töötlemata toiduainete hinnad, oli 4,3% aastas ja 0,3% kuus. Inflatsiooni areng on endiselt üks peamisi turuteemasid.

USA senat on heaks kiitnud 550 miljardi dollari suuruse infrastruktuuripaketi. Kas pakett võib varsti rohelise tule saada?

Senat kiitis 550 miljardi dollari suuruse paketi heaks ootuspärase häälteenamusega 69–30, mis tähendab, et lisaks demokraatidele toetas paketti 19 vabariiklaste senaatorit. Järgmisena hakkab paketti arutama kongressi esindajatekoda.

Esindajatekojas ilmselt ei lähe paketi vastuvõtmine nii libedalt. Esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi on teatanud, et ei pane infrastruktuuripaketti hääletusele enne, kui esindajatekoda on heaks kiitnud demokraatide pakutud laiema 3500 miljardi dollari suuruse kulude raampaketi. Kui infrastruktuuripakett on leidnud toetajaid mõlemast parteist, siis vabariiklased on laiema kuluraamistiku vastu.

Millist mõju avaldaks infrastruktuuripakett turgudele?

Paketi vastuvõtmine oleks turgude seisukohalt positiivne samm. See toetaks USA majanduskasvu ja teatud sektoreid nagu tööstus ja toorainesektor. Pakett kiirendaks ennustuste kohaselt ka inflatsiooni. Kui aga reaalne inflatsioon hakkab langema, ei kujuta paketist tulenev inflatsiooni hoogustumine endast kuigi suurt probleemi.

USAt üllatas möödunud reedel tarbijausalduse madal näitaja. Miks see oli turgudele sedavõrd suur üllatus?

Tarbijate usaldust jälgitakse laialdaselt Michigani ülikooli poolt avaldatava indeksi ja Conference Boardi indeksi kaudu. Eelmisel nädalal avaldati Michigani indeksi värskeim näitaja, mis oli langenud alla 2020. aasta koroonakriisi taseme ning jõudnud madalaimale tasemele pärast 2011. aastat. Näitaja jäi seega turu ootustest tunduvalt madalamaks.

Indeksis kajastuv tarbijate kindlustunde nõrgenemine tekitas investorites hämmingut, sest USA majandus taastub hoogsas tempos ja teatud sektorites täheldatakse juba tööjõupuudust. Ka Conference Boardi juulikuu indeks näitab, et tarbijate usaldus läheneb aastate 2018–19 tipptasemele.

Sestap tulebki tõdeda, et üks konkreetne näitaja ei tähenda veel trendi pöördumist. Turgudel oodatakse huviga indeksite järgmisi tulemusi.

Kaks korda kuus avaldatava Michigani ülikooli indeksi uusi näitajaid on oodata 27. augustil ja kord kuus avaldatava Conference Boardi indeksi näitajaid 31. augustil 2021.

Kuidas reageerivad turud oodatust oluliselt madalamale näitajale?

Eelmisel nädalal olid intressimäärad USAs suurema osa nädalast tõusuteel, kuni reedel avaldatud tarbijausalduse näitaja kiskus intressimäärad uuesti alla. USA 10-aastaste riigivõlakirjade intressimäär lõpetas 1,27% nädalatasemel. Mõju kandus ka tsükliliste sektorite aktsiatesse.

Kas tsükliliste sektorite aktsiate tõus hakkab lõppema?

Tsüklitundlikel sektoritel läheb intressimäärade tõusu tingimustes tavaliselt hästi, sest nii tsüklilised majandusharud kui ka intressimäärad saavad tuge majanduskasvu tugevnemisest. USAs tõusid intressimäärad eelmisel nädalal stabiilselt ning ka tsüklilised sektorid olid heas hoos. Suvel ilmnenud trend, et tsüklilised sektorid andsid nõrgemat tootlust, näis koos intressimääradega tõusule pöörduvat.

Pärast reedest uudist tarbijausalduse näitajate kohta olukord aga muutus ning stabiilsemate sektorite aktsiatootlus rebis end tsüklilistest aktsiatest ette. Turgudel jälgitakse nüüd pingsalt, kummale poole kaalukauss lõpuks kaldub.

Millised on praegu kasumiootused?

Inflatsioonihirmude leevenedes on intressimäärad nii USAs kui ka Euroopas langussuunas. Madalate intressimäärade ja vähenenud riskipreemiate tõttu on fikseeritud tulumääraga investeeringute oodatav tootlus madal. Ka korporatiivvõlakirjade riskipreemiad on ajaloolises mõõtkavas madalad.

Tootlusootused on langenud ka aktsiaturgudel, kuid aktsiate riskipreemiad on püsinud suhteliselt heal tasemel ning aktsiad on fikseeritud tulumääraga investeeringutest endiselt atraktiivsemad.

Kas Hiina võrguettevõtteid puudutavate regulatsioonide karmistamine on üksikmeede või laiaulatuslikum ettevõtmine?

Hiina ametivõimud jätkavad veebifirmasid puudutavate regulatsioonide karmistamist. Eelmisel nädalal võeti liistule näiteks veebis kindlustust müüvad ettevõtted, millele võimud heitsid ette probleeme kindlustuse turustamisel ja hinnakujunduses ning isikuandmete kaitsel.

Hiina näib oma regulatsioone tõepoolest järjekindlalt karmistavat ja meetmed, mida praegu rakendatakse, paistavad olevat osa administratsiooni pikemaajalisest reformiprogrammist, mitte üksikaktsioonid.

Nädala turunäitajad:

      Periood Eelmine
T 17.08. Euroala Sisemajanduse kogutoodang (n/n, 1. publikatsioon) Q2 2.0%
T 17.08. USA Jaemüük, v.a. autod (k/k) Juuli 1.3%
T 17.08. USA Tööstustoodang (k/k) Juuli 0.4%
K 18.08. Suurbritannia Inflatsioon (v/v) Juuli 2.5%
K 18.08. USA Keskpanga intressikoosoleku protokoll Juuli
N 19.08. Euroala Keskpanga intressikoosoleku protokoll Juuli
R 20.08. Suurbritannia Jaemüük (v/v) Juuli 9.7%

Allikas: Bloomberg


Similar articles