Kas palk motiveerib?

Palgaartikkel

Paljude tasustamise populariseerijate nägemused on ühekülgsed ja kaugel inimeste igapäevaelust, kirjutab Kiisa Hulkko-Nyman.

Daniel Pinki tempokad videod ja esitused illustreerivad atraktiivselt, kuidas inspireeritakse personali tegutsema endisest paremini. Mitte rahaga, vaid pakkudes neile väljakutseid esitavaid ja iseseisvaid tööülesandeid ning võimalust teha tööd, millel on tähendus.

Pink soovitab unustada piitsa ja prääniku ning mõelda, millised stiimulid üldse kasutuses on ja mida neilt õigupoolest oodatakse. Äkki oleks aega mõelda, mida tänapäeva inimene väärtustab?

Kui inimesi koheldakse inimeste, mitte hobustena, kujunevad ümber ka juhtimise vahendid ja meetodid. Nii muutub maailmgi tükk tüki haaval paremaks paigaks, kus elada ja töötada. Samal ajal on ka ettevõte edukas.

Pinki ja paljude muude tasustamise populariseerija nägemused on siiski ühepoolsed ning sageli kaugel inimeste argipäevast.

Näiteks tegelikult raha loeb. Tasustamine on töösuhte oluline osa ja parimal juhul õiglane vastutasu tööpanuse eest. Õige tasustamine kannab vilja ka firmale endale ja võimaldab hea äraelamise töötajale.

On kahtlemata ahvatlev loota personali nii tööle pühendununa hoidmisele, et saadakse
püsivalt kõrged töötulemused. Selles osas ei tasu siiski endale illusioone luua.

Kuigi erinevates olukordades töötavad erinevad tasustamise viisid, juhib rahaline tasustamine väga paljusid hoogsalt eesmärkide poole.

Oma töös kohtun ma siiski sageli firmajuhtidega, kellel on raha motiveerivast võimest selge nägemus: rahvas on oma tööst nii vaimustatud, et on tarbetu segada sinna veel mingit rahalist boonust.

On kahtlemata ahvatlev hoida personali nii tööle pühendununa, et saadakse püsivalt kõrged töötulemused. Selles osas ei tasu endale siiski illusioone luua.

Nimelt peab töötaja kogema tasustamist õiglasena. Inimestele on olulised nii rahaline tasustamine kui ka sisemine motivatsioon. Neid tuleb innustada õigel moel ning mõista nende põhjuseid oma tööd hästi teha.

Juhul, kui leitakse, et tasustamine ei ole õiglane, kustub tööind kindlasti. Ka oma tööd armastav ja sisemiselt motiveeritud töötaja on tundlik töötasu õigluse suhtes. Palk ja lisatasud näitavad ka tunnustust.

Rahaline tasustamine peab alati toetama sisemist motiveeritust. Sellisel juhul premeeritakse nende oluliste eesmärkide eest, mida töötaja suudab ise mõjutada. Tasustamise abil antakse sihipärast ja parimal juhul hästi ajastatud tagasisidet, mis omakorda toetab arengut.

Raha on hea stiimul kui töö tervikuna on sobiv ning tasu tundub õiglane. Raha ei ole absoluutväärtus, kuid mugav elu, mida see võimaldab nii tööl kui ka kodus on.

Kiisa Hulkko-Nyman
Autor on Mandatum Life’i palgahalduse teenuse eest vastutav ärijuht.


Similar articles