Investor, kui hästi tunned alternatiivseid investeeringuid?

Alternative Jussi article

Mis on alternatiivsed investeeringud? Kuidas neisse investeerida? Loe Mandatum Life’i alternatiivsete investeeringute eest vastutava juhi Jussi Tannineni vastuseid.

Mis on alternatiivsed investeeringud?

„Meie jaoks tähendavad alternatiivsed investeeringud vägagi traditsioonilisi investeeringuid näiteks kinnisvarasse ja noteerimata ettevõtetesse ning näiteks raha laenamist kahepoolsete lepingutega ehk teisiti obligatsioonina. Alternatiivsed investeeringud ei ole likviidsed ehk neid ei saa alati müüa ja kiiresti rahaks muuta.”

Miks peaks iga investor alternatiivseid investeeringuid tundma?

„Neist on hea teada, sest alternatiivsed investeeringud on väga mõistlik investeerimisobjekt paljude investorite portfellis.

Väga madala riskiga investeerimisel tasub üldiselt investeerida likviidsetesse objektidesse, kust saab raha kiiresti kätte. Aga kui investor saab endale lubada likviidsuse osas paindlikkust ja ka üllatuslikud likviidsusvajadused on arvesse võetud, on osa varadest tihti mõistlik investeerida mittelikviidsetesse ehk niinimetatud alternatiivsetesse investeeringutesse. Nõrga likviidsuse tõttu on nende tootlusootus kapitali kaotamise riski suhtes sageli väga ahvatlev.

Kogu raha ei maksa siiski kellelgi mittelikviidsetesse objektidesse panna. Suuremal osal investoritest võib halva päeva koites vaja minna investeeringute all kinni olevat raha. Alternatiivsete investeeringute alt ei saa raha kätte nii kiiresti ja väljaostmistingimused võivad olla halvad.”

Miks tasub alternatiivsetesse objektidesse investeerida?

„Tähtsaim eelis on likviidsuspreemia. Likviidsuspreemia tähendab, et investor saab kompensatsiooni selle eest, et investeering ei ole investori valitud hetkel automaatselt rahaks muudetav. Investor võib seega likviidsuspreemiat ära kasutada, et saada paremat oodatavat tootlust samasuguse kapitali kaotamise riski juures.

Likviidsuspreemia olemasolu üle võib küll vaielda, aga selle kohta on olemas laialdaselt akadeemilisi uuringuid. Minu arvates saab selle mõju siiski põhjendada talupojamõistusega. Kui on olemas kaks võimalikku investeerimisobjekti sama tootluse ja riskiga, valitakse loomulikult likviidsem investeering. Et valitaks mittelikviidne, peab sellel olema parem tootlusootus.”

Kuidas võin ma alternatiivsetesse objektidesse investeerida?

„Alternatiivseid investeeringuid kaaludes on partneri tähtsus suur. Erainvestori investeerimisvalik alternatiivsete investeeringute puhul on tihti üsna kitsas ja kogenematul investoril võib olla keeruline kõiki investeeringutega seotud riske mõista. Mandatum Life’i suguse kogenud suurinvestoriga koos võib erainvestor saada ligi objektidele, mis on tavaliselt vaid suurinvestorite käeulatuses.

Lisaks sellele mõtleme me pidevalt asjaolule, milline on alternatiivsete investeeringute nagu kinnisvarainvesteeringute või kas või Private Debt-investeeringute suhe teiste varaklasside nagu aktsiate ja obligatsioonilaenudega.”

Kaisa Leino Fotod: iStockphotos


Similar articles